Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gada martā


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

1.b

Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.val. -1.gr.

1.c

2.a

Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

2.b

Matem.
Lat.val. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.

3.a

Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.

3.b

Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Lat.val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

3.c

Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.

4.a

Kriev. val.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

4.b

Literatūra
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra

4.c

Literatūra
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Literatūra

5.a

Literatūra
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Inform.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

5.b

Dabas.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.

5.c

6.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Literatūra
Kriev. val.
Viz. māk.
Literatūra
Inform.
Matem.

6.b

Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sports
Kriev. val.
Dabas.
Viz. māk.
Angl. val.
Matem.
Angl. val.
Inform.

7.a

Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Matem.
Inform.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.

7.b

Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Inform.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.

8.a

Soc. zin.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika
Ģeog.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Biol.
Literatūra

8.b

Soc. zin.
Kriev. val.
Sports
Ģeog.
Fizika
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra

9.a

Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Sports
Lat. vēst.
Literatūra
Biol.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

9.b

Matem.
Ģeog.
Sports
Literatūra
Lat. vēst.
Kriev. val.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

10.a

Matem.
Ķīmija
Ekon.
Sports
Ģeog.
Biol. -1.gr.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Inform.
Biol. -2.gr.
Matem.
Prog. -1.gr.
Kultūrol. -2.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.

11.a

Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem.
Sports
Pas. vēst.
Ķīmija -2.gr.
Ķīmija -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Biol.
Kriev. val. un lit.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Fizika
Prog.

12.a

Sports
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Fizika
Filoz.
Matem.
Ķīmija
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2020. Jurijs Visockis