Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gada martā


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
ot
31

1.a

Kris. māc.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Matem.

1.b

Kris. māc.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.

1.c

Kris. māc.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Matem.

2.a

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kris. māc.

2.b

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Kris. māc.

3.a

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Kris. māc.
Matem.
Matem.
Kriev. val.

3.b

Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kris. māc.
Kriev. val.
Matem.

3.c

4.a

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

4.b

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

4.c

Lat.un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.

5.a

Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.

5.b

Soc. zin.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Inform.
Kriev. val.
Matem.

5.c

Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Inform.
Kriev. val.
Soc. zin.

6.a

Angl. val. -1.gr.
Sports
Lat. vēst.
Inform.
Pas. vēst.
Matem.

6.b

Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Pas. vēst.
Matem.

7.a

Literatūra
Viz. māk.
Ģeog.
Sports
Kriev. val.
Inform.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Biol.
Soc. zin.

7.b

Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Pas. vēst.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Biol.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Kriev. val.

8.a

Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Sports
Fizika
Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.

8.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Ģeog.
Sports
Matem.
Fizika
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra

9.a

Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Kriev. val.
Ģeog.
Matem.
Literatūra
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika

9.b

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Sports
Kriev. val.
Literatūra
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika

10.a

Angl. val. -1.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Ģeog.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ekon.
Sports
Fizika

11.a

Biol.
Prog. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Inform.
Kultūrol. -2.gr.
Matem.
Vēsture
Angl. val. -1.gr.
Sports
Angl. val. -2.gr.
Ģeog. -2.gr.
Fizika

12.a

Kultūrol.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Matem.
Biol. -1.gr.
Biol. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Ģeog.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr
31
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2020. Jurijs Visockis