Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gada aprīlī


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30

1.a

Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Dabas.

1.b

Matem.
Kriev. val.
Matem.

2.a

Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.

2.b

Matem.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Matem.

3.a

Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.

3.b

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.

3.c

Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.

4.a

Mūzika
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

4.b

Mūzika
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Literatūra
Kriev. val.
Sports
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

4.c

Mūzika
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.

5.a

Viz. māk.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform.
Sports

5.b

Viz. māk.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

6.a

Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Matem.
Angl. val.
Literatūra
Inform.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.

6.b

Kriev. val.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Matem.
Angl. val.
Inform.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Soc. zin.

7.a

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Biol.
Viz. māk.
Soc. zin.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.

7.b

Matem.
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Soc. zin.
Ģeog.
Pas. vēst.
Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Literatūra
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.

8.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Matem.
Kriev. val.
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Viz. māk.
Ģeog.
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.

8.b

Pas. vēst.
Fizika
Literatūra
Lat. vēst.
Kriev. val.
Viz. māk.
Ģeog.
Māj. un teh. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

9.a

Kriev. val.
Ģeog.
Pas. vēst.
Viz. māk.
Literatūra
Kriev. val.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Fizika
Kriev. val.

9.b

Ģeog.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat. vēst.
Literatūra
Viz. māk.
Pas. vēst.
Māj. un teh. -2.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat. vēst.
Fizika

10.a

Angl. val. -1.gr.
Ves. māc.
Viz. māk.
Ķīmija
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Biol. -1.gr.
Fizika
Biol. -2.gr.
Prog.
Angl. val.
Ģeog.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Inform.
Matem.

11.a

Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Viz. māk.
Ķīmija
Matem.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Kriev. val. un lit.

12.a

Biol.
Fizika
Ķīmija
Filoz.
Pas. vēst.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Filoz.
Ķīmija
Fizika
Matem.
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2019. Jurijs Visockis