Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gada aprīlī


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30

1.a

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

1.b

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

1.c

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

2.a

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.

2.b

Angl. val. -1.gr.

3.a

Kriev. val.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

3.b

Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

3.c

4.a

Kriev. val.
Matem.
Soc. zin.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Sports

4.b

Kriev. val.
Soc. zin.
Matem.
Sports
Mūzika

4.c

Kriev. val.
Matem.
Soc. zin.
Mūzika

5.a

Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports

5.b

Soc. zin.
Matem.

5.c

Matem.
Sports

6.a

Kriev. val.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Soc. zin.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

6.b

Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.

7.a

Matem.
Viz. māk.
Angl. val.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.

7.b

Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Literatūra
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.

8.a

Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.

8.b

Pas. vēst.
Lat. vēst.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.

9.a

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Literatūra
Kriev. val.
Pas. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.

9.b

Pas. vēst.
Fizika
Soc. zin.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Ģeog.
Lat.un lit.

10.a

Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Vēsture
Fizika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Ekon.
Literatūra

11.a

Kultūrol. -2.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ģeog. -1.gr.
Biol.
Kriev. val. un lit.
Ģeog. -2.gr.
Fizika

12.a

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Vēsture
Ģeog.
Biol. -1.gr.
Biol. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kultūrol.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2020. Jurijs Visockis