Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2018. gada novembrī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk
30

1.a

Sports
Kriev. val.
Matem.

1.b

Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.

2.b

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.

3.a

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.

3.b

Kriev. val.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.

3.c

Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.

4.a

Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.

4.b

Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Kriev. val.

4.c

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Kriev. val.

5.a

Viz. māk.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Inform.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Mūzika

5.b

Dabas.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Inform.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.

6.a

Viz. māk.
Matem.
Sports
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Sports
Angl. val.
Literatūra
Pas. vēst.
Inform.

6.b

Viz. māk.
Matem.
Literatūra
Sports
Lat.val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Sports
Angl. val.
Pas. vēst.
Inform.

7.a

Viz. māk.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Sports
Matem.
Ģeog.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

7.b

Viz. māk.
Kriev. val.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Literatūra
Sports
Matem.
Ģeog.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

8.a

Viz. māk.
Fizika
Literatūra
Sports
Biol.
Kriev. val.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika
Kriev. val.
Matem.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.

8.b

Viz. māk.
Literatūra
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Fizika
Biol.
Ģeog.
Pas. vēst.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija

9.a

Ķīmija
Viz. māk.
Fizika
Sports
Sports
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Soc. zin.
Literatūra

9.b

Kriev. val.
Viz. māk.
Lat. vēst.
Ķīmija
Fizika
Sports
Matem.
Sports
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
Literatūra

10.a

Literatūra -1.gr.
Sports
Viz. māk.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kultūrol. -2.gr.
Ekon.
Fizika
Sports
Sports
Biol. -2.gr.
Biol. -1.gr.
Inform.
Angl. val.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Literatūra -2.gr.
Ķīmija -1.gr.
Ķīmija -2.gr.
Matem.
Prog. -1.gr.
Ves. māc. -2.gr.
Ģeog.
Fizika
Literatūra -1.gr.

11.a

Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Ekon.
Fizika
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Prog.
Ķīmija
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.

12.a

Fizika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Filoz.
Literatūra
Sports
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Sports
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Matem.
Ekon.
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Fizika
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2018. Jurijs Visockis