Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gada novembrī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Lat.un lit. -1.gr.
Kris. māc.
Lat.un lit. -2.gr.

1.b

Lat.un lit. -1.gr.
Kris. māc.
Lat.un lit. -2.gr.

1.c

Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Kris. māc.
Matem.
Dabas.

2.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Kris. māc.
Lat.un lit. -2.gr.

2.b

Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Kris. māc.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

3.a

Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Kris. māc.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.

3.b

Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kris. māc.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.

3.c

4.a

Mūzika
Sports
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.

4.b

Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Sports
Dabas.
Soc. zin.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.

4.c

Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Sports
Lat.un lit.
Literatūra
Dabas.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit.
Kriev. val.
Lat.un lit.

5.a

Mūzika
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Literatūra
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.

5.b

Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Literatūra
Kriev. val.

5.c

Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Dabas.
Sports
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Inform.
Matem.
Literatūra
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.

6.a

Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Pas. vēst.
Matem.
Inform.

6.b

Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Matem.
Inform.

7.a

Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Matem.
Pas. vēst.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

7.b

Kriev. val.
Angl. val.
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
Literatūra
Angl. val.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Biol.
Pas. vēst.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.

8.a

Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Ģeog.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Literatūra

8.b

Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Biol.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.

9.a

Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Biol.
Literatūra
Ķīmija
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Ģeog.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Matem.

9.b

Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Literatūra
Ķīmija
Literatūra
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Fizika
Mūzika
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

10.a

Biol.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ekon.
Kriev. val. un lit.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Vēsture
Prog.
Prog. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Inform. -1.gr.
Matem.
Fizika
Inform. -2.gr.

11.a

Kriev. val. un lit.
Kultūrol. -2.gr.
Biol.
Matem.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Ģeog. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ekon. -1.gr.
Ekon. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Prog.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Ģeog. -1.gr.
Ķīmija

12.a

Angl. val. -2.gr.
Vēsture
Matem.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Prog. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Kultūrol.
Biol.
Prog. -1.gr.
Vēsture
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2020. Jurijs Visockis