Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2018. gada decembrī


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28
pr
31

1.a

Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.

1.b

Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Matem.
Dabas.
Kriev. val.

2.a

Dabas.
Sports
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

2.b

Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.

3.a

Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Dabas.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

3.b

Kriev. val.
Dabas.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.

3.c

Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

4.a

Mūzika
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.

4.b

Sports
Mūzika
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Matem.

4.c

Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Soc. zin.

5.a

Viz. māk.
Sports
Māj. un teh. -2.gr.
Literatūra
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform.
Dabas.

5.b

Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Sports
Matem.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Inform.
Dabas.

6.a

Lat. vēst.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Inform.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val.

6.b

Māj. un teh. -2.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat. val. -2.gr.
Lat. vēst.
Matem.
Inform.
Angl. val.

7.a

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat. vēst.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Literatūra
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Inform.

7.b

Soc. zin.
Matem.
Lat. vēst.
Literatūra
Viz. māk.
Ģeog.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Inform.

8.a

Pas. vēst.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Biol.
Fizika
Matem.

8.b

Lat. vēst.
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Literatūra
Soc. zin.
Angl. val.
Matem.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.

9.a

Viz. māk.
Ķīmija
Pas. vēst.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Fizika
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Matem.

9.b

Matem.
Ķīmija
Viz. māk.
Pas. vēst.
Ģeog.
Lat. vēst.
Lat. val. -1.gr.
Fizika
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra

10.a

Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Inform.
Matem.
Biol.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kultūrol. -2.gr.
Ķīmija

11.a

Matem.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Inform. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Fizika
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Prog.
Biol.

12.a

Kriev. val. un lit.
Fizika
Filoz.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Literatūra
Matem.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
31
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2019. Jurijs Visockis