Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gada decembrī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
ot
31

1.a

Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.

1.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.

1.c

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Kriev. val.

2.a

Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.

2.b

Matem.
Dabas.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.

3.a

Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.

3.b

Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

3.c

4.a

Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Kriev. val.

4.b

Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Matem.
Kriev. val.

4.c

Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit.
Kriev. val.
Mūzika
Matem.
Lat.un lit.
Kriev. val.

5.a

Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Literatūra
Kriev. val.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Mūzika
Matem.

5.b

Literatūra
Viz. māk.
Sports
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Dabas.
Soc. zin.
Mūzika
Matem.
Kriev. val.

5.c

Literatūra
Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Dabas.
Inform.
Matem.
Mūzika
Kriev. val.

6.a

Viz. māk.
Sports
Inform.
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Soc. zin.
Matem.
Lat. vēst.
Literatūra

6.b

Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Inform.
Mūzika
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.

7.a

Viz. māk.
Matem.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Mūzika
Sports
Māj. un teh. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Angl. val.
Literatūra

7.b

Matem.
Lat. vēst.
Viz. māk.
Soc. zin.
Sports
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val.
Kriev. val.
Ģeog.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika

8.a

Pas. vēst.
Viz. māk.
Soc. zin.
Sports
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Biol.
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Fizika
Matem.

8.b

Lat. vēst.
Mūzika
Māj. un teh. -2.gr.
Literatūra
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Sports
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Ķīmija
Biol.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

9.a

Kriev. val.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Literatūra
Sports
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Biol.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Ģeog.
Ķīmija
Fizika

9.b

Kriev. val.
Sports
Literatūra
Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat. vēst.
Biol.
Mūzika
Ģeog.
Ķīmija
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.

10.a

Viz. māk.
Mūzika -2.gr.
Biol.
Literatūra
Ekon.
Sports
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.
Ķīmija

11.a

Matem.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Sports
Angl. val. -2.gr.
Kultūrol. -2.gr.
Biol.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Ekon. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Ķīmija

12.a

Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Biol.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Sports
Kultūrol.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Biol.
Ķīmija
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr
31
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2019. Jurijs Visockis