Skolas darba plāns 2018. gada novembrī

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
---
1. novembrī

08:00-10:00 -  Mācību ekskursija uz uzņēmumu . "Axon Cable". 8.a klase

10:25-11:05 - ESF projekta nodarbība "Tīri zobi" 1.a un 1.b klases skolēniem (aktu zālē).

11:35-12:15 - ESF projekta nodarbība "Tīri zobi" 2.a un 2.b klases skolēniem (aktu zālē).

15:10-15:50 - 12.a kl. tikšanās ar Zemessardzes bataljonu. (202. kab.)

17:00-19:00 - 12.a klases vecāku sapulce.(202.kab.)

18:00-20:00 - Skolas soma.Koncerts V.Šimkus un Liepājas simfoniskais orķestris Vienības nama koncertzālē.(11.a klase)

2. novembrī

18:00-21:00 - Deju VIRPULIS. Klašu prezentāciju vakars.(6.- 12.kl.) Diskotēka. Konkursi un atrakcijas

18:30-20:00 - Vecāku sapulce 7. b klasē (211. kab.)

5. novembrī

07:45-09:00 - Slidotapmācība Daugavpils Ledus hallē 5.b klasei.

10:20-11:30 - skolas vadības sēde

17:00-18:00 - Seminārs 1.klašu skolēnu vecākiem „Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam mācībās.” S. Mickeviča sadarbībā ar psiholoģi L. Vingri. 213. kab.

6. novembrī

08:00-08:45 - Parlamenta sēde (7.-12.kl.) 211.kab.

10:25-10:45 - FLEŠMOBS "Latvijai 100"(1.-12.kl.)

7. novembrī

08:45-09:25 -  "Lāčplēša diena" 9.b un 2.a kl.

15:00-17:00 - „American Day” –pilsētas angļu valodas konkurss 10.-11.kl. skolēniem, DCV aktu zālē.

17:00-18:25 - Adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem. 102.kab., 103.kab.

8. novembrī

08:00-08:40 - 307.kab. Tikšanās 11.-12.kl ar ASV armijas (Brothers in Arms) un ASV vēstniecības pārstāvjiem.

09:00-15:00 - Skolas soma.Brauciens uz Līvānu amatniecības centru.(3.a,3.b,3.c)

11:05-11:35 - Radošā darbnīca "Lāčplēša ordenis." 4. - 5. kl. 1. stāvs.

11:35-12:15 - Runas attīstības un patriotisma pasākums "Nacionālā identitāte. Maize - Latvijas bagātība". Maizes degustācija. (4.a,4.b,4.c - aktu zāle)

12:15-12:45 - Radošā darbnīca "Lāčplēša ordenis." 1. - 3. kl. 1. stāvs.

12:45-13:25 - Nodarbība 6. klašu meitenēm par pusaudžu vecumu (aktu zālē).

18:00-18:40 - Vecāku klubiņš(213.kab.)

18:00-20:30 - Erudīts (skolas aktu zālē).

9. novembrī

08:00-23:00 - Latvija skolu volejbola sacensības(1999.-2002.g.dz.) Koknesē.

13:00-15:00 - Mācību ekskursija Rotko centrā (Skolas soma) 4.c klase

14:00-15:00 - Pasākums, veltīts Latvijas simtgadei, pilsētas mazākumtautību 3.klašu skolēniem" Skaista mana tēvu zeme" (skolas aktu zāle)

15:00-17:00 - Klases dzimšanas diena ("Jaunība") (8.a)

16:30-18:30 - 11.11. Veltījums Latvijas simtgadei Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens Grupas "Dabasu durovys" koncerts Vienības laukumā

12. novembrī

07:45-09:00 - Slidotapmācība Daugavpils Ledus hallē 5.a klasei.

10:20-11:30 - skolas vadības sēde

11:35-12:15 - Veltījums Latvijas simtgadei LR proklamēšanas dienai veltīts koncerts "NEKUR NAV TIK LABI KĀ MĀJĀS"(1.-2.kl.)

12:45-13:25 - Stundas „Personīgā higiēna un traumatisms” (1.a,1.b,2.a) 106.kab.,104.kab.

14:30-16:00 - Konkurss 9.-12. klašu skolēniem " Latvijas simtgadi sagaidot..."

13. novembrī

12:45-13:25 - Veltījums Latvijas simtgadei LR proklamēšanas dienai veltīts koncerts "NAK RUDENS APGLEZNOT LATVIJU"(3.a,3.b,3.c)

13:35-14:15 - Veltījums Latvijas simtgadei LR proklamēšanas dienai veltīts koncerts ''DĀVANA LATVIJAI "(4.a,4.b,4.c)

14. novembrī

11:35-12:15 - Veltījums Latvijas simtgadei LR proklamēšanas dienai veltīts koncerts "ES ESMU LATVIJA"(5.-6.kl.)

12:45-13:25 - Veltījums Latvijas simtgadei LR proklamēšanas dienai veltīts koncerts "MANAI LATVIJAI"(7.-8.kl.)

14:25-15:05 - Veltījums Latvijas simtgadei LR proklamēšanas dienai veltīts koncerts "MANA LATVIJA SKAN"(9.-12.kl.)

17:00-18:30 - Adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem. 102.kab., 103.kab.

15. novembrī

07:00-21:00 - Skolas soma.Brauciens uz RĪGU.(10.a,9.b)

14:25-15:25 - Spēle - viktorīna "Mēs esam Latvija." 7. - 8. kl. Aktu zāle.

14:25-15:05 - Izstādes «Man pieder tēvu zeme»atklāšana. Klases stunda 12.a klasē.

18:00-20:30 - Erudīts (skolas aktu zālē)

16. novembrī

08:45-09:25 - GAISMAS STUNDA

19. novembrī

BRĪVDIENA


20. novembrī

14:00-18:00 - Volejbols.2005.-2006.g.dz. meitenes.

14:25-15:05 - Stunda skolas muzejā«Man pieder tēvu zeme» 9.b klasē.

21. novembrī

14:00-18:00 - Volejbols.2005.-2006.g.dz. meitenes.

14:15-15:05 - Stunda skolas muzejā«Man pieder tēvu zeme» 6.b klasē.

17:00-18:25 - Adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem. 102.kab., 103.kab.

22. novembrī

11:35-12:15 - Atbalsta komandas sapulce.(208.kab.)

11:45-13:45 - Angļu valodas pilsētas olimpiāde 9. kl. skolēniem–1.kārta, Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā, dalībnieku reģistrācija-plkst. 11.15, sākums –plkst.11.45.

12:45-13:25 - Stunda skolas muzejā«Man pieder tēvu zeme» 3.c klasē.

14:00-18:00 - Volejbols.2005.-2006.g.dz.zēni.

14:25-15:05 - Stunda skolas muzejā«Man pieder tēvu zeme» 11.a klasē.

15:30-17:00 - Atbalsta seminārs fizikas, bioloģijas un ķīmijas skolotājiem „Starpdisciplinaritāte mācību procesā”, 213.kab.

17:30 - Vecāku sapulce 12.a klases vecākiem (kopā ar skolēniem) par valsts pārbaudes darbu norisi 2018.2019.m.g. 213.kab.

23. novembrī

12:00-13:30 - Meistardarnīca "Amatam zelta pamats", piedalās 3.c kl. skolēni.

12:45-13:45 - Patriotu nedēļas ietvaros pasākums "Tev mūžam dzīvot, Latvija" bērnu bibliotēkā "ZĪLĪTE". 4.c

14:00-18:00 - Volejbols.2005.-2006.g.dz.zēni.

16:00-18:00 - BJC konkurss «Ceļojums pa Latgali»(10.a kl. komanda)

26. novembrī

07:45-09:00 - Slidotapmācība Daugavpils Ledus hallē 5.b klasei.

10:20-11:30 - skolas vadības sēde

12:45-13:25 - Stunda skolas muzejā«Man pieder tēvu zeme» 4.c klasē.

27. novembrī

Piloteksāmens latviešu valodā un literatūrā 9.kl. skolēniem (rakstu daļa).

08:00-08:40 - Mazā pedagoģiskā sēde: Adaptācijas jautājumi 10.a klasē. 213.kab.

08:00-08:40 - Stunda skolas muzejā«Man pieder tēvu zeme» 8.a klasē.

15:00-17:00 - Atbalsta seminārs - darbnīca krievu un franču valodas skolotājiem „Mūsdienu stundas modelēšana” (3.vsk.,DPIP M. Žilinska)

28. novembrī

10:25-11:05 - Stunda skolas muzejā «Man pieder tēvu zeme» 5.a klasē.

13:30-15:05 - karjeras nodarbību cikls “DOMĀ PLAŠĀK!” 9.a kl.

14:00-19:00 - Daugavpils sacensības florbola 2003-2004.g.dz.zēniem. 16 vsk.

14:25-15:05 - Stunda skolas muzejā«Man pieder tēvu zeme» 10.a klasē.

17:00-18:25 - Adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem. 102.kab., 103.kab.

29. novembrī

Profesionālās kompetences pilnveides kursi angļu valodas un CLIL skolotājiem „Domāšanas prasmju vērtēšanas rīki” (24 stundas) –1.diena Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā, laiks tiks precizēts!

08:00-20:00 - Latgales reģiona finālsacensības volejbolā 2003.-2004.g.dz. Līvānos.

09:00-14:00 - 41. Bioloģijas olimpiāde (novada posms) pilsētas skolēniem, 403. un 402. kab.

11:30-13:00 - Meistardarnīca "Amatam zelta pamats", piedalās 3.b kl. skolēni.

11:35-12:15 - Stunda skolas muzejā«Man pieder tēvu zeme» 2.b klasē.

14:25-15:05 - Stunda skolas muzejā«Man pieder tēvu zeme» 7.b klasē.

30. novembrī

09:00-11:00 - Starptautiskā olimpiāde angļu valodā "Best In English", DCV 402.kab.