Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gada septembrī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
ot
29
tr
30

1.a

Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.

1.b

Matem.

1.c

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

2.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.

2.c

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.

3.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.

3.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

3.c

4.a

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.

4.b

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Diz. un teh.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Sports
Kriev. val. un lit.

4.c

5.a

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Sports
Matem.

5.b

Matem.
Kriev. val.
Māj. un teh. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

5.c

Lat.un lit.
Matem.
Māj. un teh. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Sports
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.

6.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Matem.

6.b

Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Māj. un teh. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

6.c

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Māj. un teh. -1.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sports

7.a

Matem.
Diz. un teh. -1.gr.
Vēsture
Mūzika
Dator. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.
Sports
Dator. -2.gr.

7.b

Matem.
Diz. un teh. -1.gr.
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Matem.
Soc. zin.
Sports
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.

8.a

Māj. un teh. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Soc. zin.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Matem.
Biol.

8.b

Literatūra
Māj. un teh. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Soc. zin. -1.gr.
Biol.
Sports
Matem.
Kriev. val.

9.a

Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh.
Kriev. val.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Matem.

9.b

Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Māj. un teh. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Ģeog.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Sports

10.a

Matem.
Ķīmija
Biol.
Fizika
Sports

11.a

Inform.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Fizika
Sports
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.

12.a

Biol.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Filoz. -2.gr.
Fizika
Lat. val. -2.gr.
Literatūra
Sports
Lat. val. -1.gr.
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr
29
ot
30
tr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2021. Jurijs Visockis