Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada novembrī


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30

1.a

Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.

1.b

Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Kriev. val. un lit.

1.c

Kriev. val. un lit. -1.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val. un lit.

2.a

Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.val. -2.gr.

2.b

Lat.val. -2.gr.

2.c

3.a

Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Sports
Matem.
Kriev. val.

3.b

Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Matem.
Lat.val. -2.gr.

3.c

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Sports
Matem.

4.a

Viz. māk.
Diz. un teh.
Dabas.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Viz. māk.

4.b

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Dabas.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.

4.c

5.a

Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Teāt. māk.
Matem.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.

5.b

Dator. -1.gr.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Teāt. māk.
Dator. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.

5.c

6.a

Soc. zin.
Literatūra
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Pas. vēst.
Kriev. val.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.

6.b

Viz. māk.
Soc. zin.
Literatūra
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Viz. māk.

6.c

Soc. zin.
Literatūra
Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.val.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Viz. māk.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Pas. vēst.

7.a

Viz. māk.
Biol.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.val. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika

7.b

Viz. māk.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Biol.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.val. -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika

7.c

Biol.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Sp. un ves.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika

8.a

Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Ģeog.
Fizika
Kriev. val. un lit.
Ķīmija
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

8.b

Viz. māk.
Matem.
Ģeog.
Fizika
Kriev. val. un lit.
Ķīmija
Viz. māk.
Angl. val.

9.a

Angl. val.
Kriev. val.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Matem.
Fizika
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.

9.b

Ģeog.
Fizika
Matem.
Biol.
Ķīmija
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.

10.a

Biol.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Diz. un teh. -2.gr.
Ķīmija
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Soc.zin. un vēs.
Biol.
Fizika
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.

11.a

Ģeog.
Diz. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Diz. un teh. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Soc.zin. un vēs.

12.a

Biol.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kultūrol.
Vēsture
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ģeog.
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2021. Jurijs Visockis