Daugavpils Centra vidusskola
KONSULTĀCIJU GRAFIKS 2.SEMESTRĪ (2023./2024. m. g.)
  Skolotājs PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
Alberts Baranovskis
Biruta Barkovska
Liana Jadzeviča
Jekaterina Matule
Olga Rakele14:50-15:45 (004. kab.)
Vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas
08:00-08:40 (004. kab.)
Vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas
Ilona Rutule13:20-14:00 (107. kab.)13:20-14:00 (107. kab.)
Melānija Žilko15:35-16:15 (202.. kab.)
Latviešu valoda un literatūraDace Aizpuriete15:35-17:05 (203. kab.)
Rita Gorbunova12:15-12:45 (107. kab.)08:15-08:35 (107. kab.)12:15-12:55 (107. kab.)
Ineta Jakovele14:05-15:20 (202. kab.)
Elīna Limanoviča14:05-14:43 (202.. kab.)14:05-15:00 (201.. kab.)
Inese Lutoka15:30-16:17 (202. kab.)15:30-16:10 (202. kab.)
Silvija Mickeviča14:10-14:40 (202. kab.)
Mēneša otrā nedēļa
Ināra Pakalne08:20-08:40 (203. kab.) | 15:35-16:30 (203. kab.)
Zinaīda Paļenoka14:20-15:30 (201. kab.)
Lidija Soldāne15:35-16:15 (309. kab.)
Mēneša 2. un 4. otrdiena
Marina Strode14:00-14:54 (202. kab.)08:00-08:40 (202. kab.)
Ingrīda Vilmane08:00-08:35 (102.. kab.) | 14:00-15:00 (102.. kab.)
Krievu valoda un literatūraNataļja Kožanova08:00-08:40 (108. kab.)
4.nedēļa
Svetlana Skrupska08:00-08:45 (304. kab.)08:00-08:45 (304. kab.)
Angļu valodaLiene Dzalbe14:50-15:35 (303.. kab.)
Konsultācija vācu valodā
08:00-08:45 (303.. kab.)
Konsultācija vācu valodā
Nataļja Kaļiņina08:00-08:45 (301. kab.)08:00-08:45 (301. kab.)
Marina Koževņikova08:00-08:45 (302.. kab.)
6.,7.,8.kl. | 13:10-14:04 (302.. kab.)
2.nedēļa
08:00-08:45 (302.. kab.)
9.,10.kl.
Diana Petunova15:35-16:15 (301. kab.)
Sulamīte Tovija Rasnače08:00-08:40 (104. kab.)
Katra mēneša 2. un 4. nedēļa
Veronika Teļežņikova14:05-14:45 (205. kab.)
Aleksandra Truskovska08:00-08:40 (401. kab.)08:00-08:40 (401. kab.)
Matemātika un informātikaAntons Bogačovs15:35-16:15 (307. kab.)
Natālija Gagarina15:33-16:20 (210. kab.)
9.klase
14:05-14:45 (210. kab.)
5.klases
Elvīra Karavajeva08:00-08:40 (306. kab.)12:25-12:55 (306. kab.)
11.klase | 14:00-14:25 (306. kab.)
Vladimirs Kostjukevičs13:55-15:25 (403.. kab.)
Maksims Lociks14:00-14:50 (402. kab.)08:00-08:45 (402. kab.)
Marina Novicka08:00-08:40 (307. kab.)08:00-08:40 (307. kab.)
Svetlana Radionova14:05-14:45 (305. kab.)08:00-08:40 (305. kab.)
Veronika Verza08:20-08:40 (312. kab.)
1. un 3. nedēļa
08:00-08:40 (312. kab.)
1. un 3. nedēļa
Elena Zakrevskaya07:50-08:40 (211. kab.)08:00-08:40 (403. kab.)
1. un 3. nedēļa
MūzikaOlga Čapļa14:45-15:57 (006. kab.)
Iveta Ustinskova13:15-13:55 (006.. kab.)
SportsVeronika Karpova08:00-08:40 (010. kab.) | 13:00-14:00 (010. kab.)
Sergejs Petrakovs13:20-14:08 (010. kab.)
Maksims Sergejevs14:45-16:15 (010. kab.)
DabaszinībasTatjana Baranovska14:50-15:30 (212. kab.)08:00-08:40 (213. kab.)
Igors Leitāns14:50-16:15 (209. kab.)15:35-16:15 (209. kab.)
Marina Ravinska15:40-16:30 (109. kab.)08:00-08:40 (109. kab.)
Monika Skutele08:00-08:40 (213.. kab.)08:00-08:40 (211.. kab.)
Sociālās zinībasSvetlana Beinaroviča14:55-15:45 (207. kab.)08:00-08:40 (207. kab.)
Jevgeņijs Krupskis16:15-16:55 (401. kab.)
Emīlija Miļeviča14:05-14:45 (207. kab.) | 14:50-15:30 (207. kab.)
Inita Nasire15:30-16:20 (205. kab.)08:00-08:40 (205. kab.)
Mājturība un vizuālā mākslaAgnese Orbidāne08:00-08:40 (108. kab.)
2.nedēļās
Aleksandrs Ščagins14:00-15:00 (004. kab.)
Dizains un tehnoloģijas | 15:00-16:15 (010. kab.)
Sports un veselība
SākumskolaViktorija Baranovska12:20-12:55 (204. kab.)13:00-13:40 (204. kab.)
Nataļja Glušakova08:00-08:40 (106.. kab.)
5. klase | 13:15-14:13 (106.. kab.)
1. klases
Jeļena Ivbule12:15-13:00 (110. kab.)
2.b un 2.c
13:15-13:55 (110. kab.)
1.d un individuālās konsultācijas dabaszinībās
Oksana Jurāne08:00-08:35 (111. kab.) | 13:15-14:00 (111. kab.)
Poļina Maļinovska
Olga Podžuka
Lilita Savčenko13:10-14:10 (206. kab.)08:00-08:40 (206. kab.)
Jekaterīna Šnaidere08:00-08:40 (002. kab.) | 12:15-13:00 (004. kab.)
Tatjana Vanaģele13:07-13:50 (105. kab.)13:07-13:50 (105. kab.)