Skolas darba plāns 2024. gada aprīlī

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
1. aprīlī

2. aprīlī

08:00-14:00 - Skolas izmēģinājuma eksāmens latviešu valodā 9.a klasē (mutvārdu daļa). 201. kab.

10:00-11:00 - Lieldienu pasākums “ Lieldieniņa nākšus nāca…” (Stadiona 6, iestādes iekšpagalmā)

10:30-11:30 - Lieldienu pasākums “ Lieldieniņa nākšus nāca…” , Malu ielā 7, sporta laukumā.

3. aprīlī

08:00-14:00 - Skolas izmēģinājuma eksāmens latviešu valodā 9. b un 9.s klasēs (mutvārdu daļa). 201. kab., 203. kab.

13:15-15:00 - Informatīvā darba sanāksme ar pedagogiem. Malu iela 7. Atbildīgie d.vietn.M.Grigorjeva, K.Volodko-Mitina.

14:00-17:00 -  Daugavpils pilsētas skolu pašpārvalžu saliedēšanas cikla pasākums Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā (piedalās skolēnu pašpārvaldes pārstāvji).

17:30-18:55 - Adaptācijas nodarbība topošajiem pirmklasniekiem(102.,103.,104.kab.).

4. aprīlī

09:30-10:30 - Lieldienu pasākums “ Raibu raibās Lieldienas” Vienības ielā 36A iestādes pagalmā.

13:00-20:00 - Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības peldēšanā.

13:00-14:00 - Programmas "Latvijas Skolas soma"ietvaros Daugavpils inženieru arsenāla apmeklējums (7.a klase)

5. aprīlī

14:00-15:00 - Programmas "Latvijas Skolas soma"ietvaros Daugavpils inženieru arsenāla apmeklējums (7.b klase)

8. aprīlī

08:00-14:00 - Skolas izmēģinājuma eksāmens angļu valodā 9. a klasē (mutvārdu daļa). 401. kab.

09:40-11:00 - Pilsētas arhitektūras pētīšana. 7a.klase

10:00-11:00 - skolas vadības sēde

10:15-11:20 - Starptautiskā sporta diena attīstībai un mieram. Malu ielā 7, pastaigu laukumos, atbildīgie grupu pedagogi.

10:30-11:00 - Datorikas nodarbība pii skolēniem.(402., 403.kab.)

17:30-18:00 - Datorikas nodarbība pii skolēniem.(211.kab.)

9. aprīlī

08:00-14:00 - Skolas izmēģinājuma eksāmens angļu valodā 9.b un 9.s klasēs (mutvārdu daļa). 401. kab.

08:00-08:40 - Pārcelts uz 16.04. !!! Digitālo prasmju pilnveides nodarbība skolotājiem. “Darbs ar ploteri. Dažāda veida attēlu un materiālu izgriešana“. 402. kab.

08:45-09:25 - Lielā lasīšanas stunda 1.b klasē.

09:35-10:15 - Lielā lasīšanas stunda 1.c klasē.

17:30-18:30 - 3. klašu vecāku kopsapulce ar skolas administrāciju un priekšmetu skolotājiem. Tēma « Ceļā uz Vienotu skolu»(a.z)

10. aprīlī

08:45-09:15 - Lielā lasīšanas stunda 1.d klasē.

09:35-10:15 - Lielā lasīšanas stunda 1.a klasē.

13:15-15:00 - Informatīvā darba sanāksme ar pedagogiem. Malu iela 7. Atbildīgie d.vietn.M.Grigorjeva, K.Volodko-Mitina.

17:30-18:55 - Adaptācijas nodarbība topošajiem pirmklasniekiem(102.,103.,104.kab.).

11. aprīlī

08:00-15:00 - Valsts aizsardzības mācības, 10. klase

15:00-18:00 - Vecāku diena.

17:45-18:45 - 6. klašu vecāku kopsapulce ar skolas administrāciju un priekšmetu skolotājiem. Tēma « Ceļā uz Vienotu skolu»(a.z)

18:00-19:00 - Vecāku sapulce 8.a klasē.

12. aprīlī

14:30-17:00 - Daugavpils pilsētas skolu pašpārvalžu saliedēšanas cikla pasākums Daugavpils Vienības pamatskolā (piedalās skolēnu pašpārvaldes pārstāvji).

15:30-16:15 - Leļļu teātra izrāde "Mākonīša draugi" (stadiona iela 6, mūzikas zāle)

15. aprīlī

08:50-10:00 - Pilsētas arhitektūras pētīšana. 7b.klase

09:00-18:00 - Vecāku aptauja par izglītojamo sasniegumiem mācību procesā atspoguļošanu e-klasē. Malu ielā 7, aptauja Google platformā. Atbildīgie, vadības komanda.

09:20-17:00 - LATVIJAS SKOLU FUTBOLA ČEMPIONĀTA FINĀLTURNĪRS

10:00-11:00 - Skolas vadības sēde

10:30-11:00 - Datorikas nodarbība pii skolēniem.(402., 403.kab.)

16:00-17:00 - Tematiskā pēcpusdiena "Kaķu diena". Malu ielā 7, Atbildīgie grupu pedagogi.

17:30-18:00 - Datorikas nodarbība pii skolēniem.(211.kab.)

18:00-19:30 - Vecāku sapulce 9. b klasē «Ceļā uz VPD: piloteksāmenu rezultātu analīze, sadarbība ar vecākiem» (202. kab.).

16. aprīlī

DPIP monitoringa darbs latviešu valodā 1. klasēm.

08:00 - Metodiskās padomes sēde. 202. kab.

16:00-17:00 - Tikšanās ar Ukrainas izglītojamo vecākiem.

17. aprīlī

DPIP monitoringa darbs latviešu valodā 4. klasēm.

13:00-20:00 - Daugavpils pilsētas skolēnu vieglatlētikas sacensības "Vidusskolu kauss"

13:15-15:00 - Informatīvā darba sanāksme ar pedagogiem. Malu iela 7. Atbildīgie d.vietn.M.Grigorjeva, K.Volodko-Mitina.

17:30-18:55 - Adaptācijas nodarbība topošajiem pirmklasniekiem(102.,103.,104.kab.).

18. aprīlī

DPIP monitoringa darbs latviešu valodā 7. klasēm.

07:00-19:00 - Mācību ekskursija uz Rīgu. 4.b un 6.b klase.

11:00-11:45 - Leļļu teātra izrāde "Mākonīša draugi" (Vienības ielā 36A, mūzikas zāle)

16:00-17:00 - Tematiskā pēcpusdiena "Pasaules grāmatu diena", Malu ielā 7, visas grupas, atbildīgie grupu pedagogi.

19. aprīlī

07:00-23:59 - 21.04.24. "Top! kauss” 20. KAUSA IZCĪŅA VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU KOMANDĀM VOLEJBOLĀ. 4. grupa 2008. - 2012.g.dz. meitenes.Finals Rīga.

22. aprīlī

10:30-11:00 - Datorikas nodarbība pii skolēniem.(402., 403.kab.)

16:00 - Zemes dienas ietvaros "Sakņu dārzs uz palodzes" Stadiona 6, 17_05 grupa

17:30-18:00 - Datorikas nodarbība pii skolēniem.(211.kab.)

23. aprīlī

10:00 - Pasaules grāmatu dienas ietvaros tematiskās aktivitātes visās vecumposma grupās. ( Stadiona ielā 6)

VPD
09:00-12:20 - 9..kl. Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs, Diagnosticējošais darbs.
24. aprīlī

08:00-15:00 - Valsts aizsardzības mācības, 11. klase

13:00-20:00 - Daugavpils pilsētas skolēnu vieglatlētikas sacensības "Jauno vieglatlētu kauss"

14:30-16:00 - Praktiskā nodarbība 9.klašu skolēniem “Kā pārvarēt stresu pirms eksāmena?” (aktu zāle).

17:30-18:55 - Adaptācijas nodarbība topošajiem pirmklasniekiem(102.,103.,104.kab.).

17:30-19:30 - Vecāku sapulce 9.a klasē "Ceļā uz VPD : piloteksāmenu rezultātu analīze, sadarbība ar vecākiem.". (210.kab.)

VPD
09:00-11:35 - 11..kl. Fizika, .
10:30-13:05 - 11..kl. Bioloģija I, .
12:00-14:35 - 11..kl. Ķīmija, .
25. aprīlī

07:00-19:00 - Mācību ekskursija uz Rīgu. 4.a un 6.a klase.

09:00-11:00 - Šokolādes darbnīca bērniem, Malu iela 7, Mūzikas zālē, atbildīgie: 7, 11, un 12.grupu pedagogi.

12:30-13:10 - Atbalsta komandas sēde (404.kab.).

16:30-18:00 - Praktiskā nodarbība 11. un 12.klašu skolēniem “Kā pārvarēt stresu pirms eksāmena?” (aktu zāle).

26. aprīlī

Olimpiskā diena 2024

10:00-10:15 - Olimpiskā diena, Malu ielā 7 sporta laukumā, p.i.metodiķi sadarbībā ar pedagogiem un DCV skolēniem.

10:00-13:30 - "Olimpiskā diena 2024" pasākums Daugavpils Olimpiskajā centrā (5.kl. komanda).

10:00-10:15 -  Olimpiskā diena, Stadiona iela 6, Vienības iela 36A sporta laukumā, p.i.metodiķi sadarbībā ar pedagogiem un DCV skolēniem

10:30-11:30 - Lielā talka, Malu ielā 7 teritorijā. Atbildīgie: M.Grigorjeva, grupu pedagogi.

10:30-11:30 - Lielā talka iestades teritorijā. (Stadiona 6, visas grupas)

11:00-11:10 - Olimpiskais vingrojumu komplekss (skolas pagalmā un aktu zālē).

12:30-13:10 - Vides dienu ietvaros nodarbība "Klimats uzkarst - kā tas skars mūs un vai mums būtu kaut kas jadara?" (11.a kl.)

13:00-16:00 - Skolēnu pašpārvaldes saliedešanās pasākums J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā.

13:20-15:30 - 12. klases skolēnu projekta darbu aizstāvēšana. Piedalās projekta darbu vadītāji un 11. klases skolēni. Aktu zālē.

13:20-14:00 - Vides dienu ietvaros nodarbība "Klimats uzkarst - kā tas skars mūs un vai mums būtu kaut kas jadara?" (8.a kl.)

29. aprīlī

09:35-10:25 - Pilsētas monitoringa darbs matemātikā 4. b klasei.

10:00-11:00 - Skolas vadības sēde

10:30-11:20 - Pilsētas monitoringa darbs matemātikā 4.a klasei.

10:30-11:00 - Datorikas nodarbība pii skolēniem.(402., 403.kab.)

13:15-14:30 -  3. sadarbības seminārs pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem «Vēroto mācību stundu ,nodarbību analīze un pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošināšanas darba plāna izvērtējums. Turpmāko vajadzību noteikšana» (a.z.)

15:00-17:00 - Vācu valodas mēnesim veltīts pasākums "DEUTSCHLERNEN macht Spaß " Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā ( Kauņas ielā 8) ( 4.a, b klases skolēnu grupa)

17:30-18:00 - Datorikas nodarbība pii skolēniem.(211.kab.)

30. aprīlī

08:00-08:30 - Svešvalodu MG un Krievu valodas MG tikšanās ar skolas administrāciju par slodzi nākamajā mācību gadā. (301.kab.)

08:00-08:40 - 1.kl. Skolas matemātikas olimpiāde. 106.kab.

09:00-09:30 - Pirmsskolas izglītības obligātā satura apguves vērtējums, Malu ielā 7, sagatavošanas grupas, atbildīgie metodiķe un grupu skolotājas.

VPD
09:00-11:35 - 11..kl. Dabaszinības, .