Skolas darba plāns 2024. gada maijā

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
--
1. maijā

BRĪVDIENA
Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena


2. maijā

Sākas pārbaudes darbu vērtējumu uzlabošana (02.05.2024.- 17.05.2024.)

13:20-14:00 - Sākumskolas MG skolotāju tikšanās ar skolas administrāciju par slodzi nākamajā mācību gadā. (105.kab.)

3. maijā

06:00-19:00 - Ekskursija uz Rīgu 12.a un 10.a klases skolēniem.

08:00-13:00 - Baltā galdauta svētki.

09:30-10:30 - Baltā galdauta svētki.( Stadiona iela 6, visās vecumgrupās)

6. maijā

BRĪVDIENA
Pārceltā brīvdiena (no 04.05.2024)


7. maijā

08:00-08:40 - Matemātikas MG tikšanās ar skolas administrāciju par slodzi nākamajā mācību gadā. (305.kab.)

08:00-08:40 - Klašu audzinātāju sanāksme (202.kab.)

09:00-19:00 - Ekskursija uz Līgatnes "Slepeno bunkuru "ar 8.b klasi.

8. maijā

Pilsētas monitoringa darbs matemātikā 7. klasēs.

10:30-14:30 - "Eiropas pagalma svētki". Diskusijas ar Eiropas parlamenta deputātiem (11.kl.)

11:30-13:00 - "Eiropas pagalma svētki" (7.a kl.)

14:05-14:45 - Sociālās un pilsoniskās MG tikšanās ar skolas administrāciju par slodzi nākamajā mācību gadā. (207.kab.)

16:00-17:30 - Mātes dienai veltīts koncerts. Malu ielā 7, mūzikas skolotājas, grupu pedagogi.

17:30-18:55 - Adaptācijas nodarbība topošajiem pirmklasniekiem(102.,103.,104.kab.).

9. maijā

Eiropas rokasspiediena diena, tematiskais pasākums. Vecākās - sagatvošanas grupas telpās. Atbildīgie: grupu skolotājas.

08:00-15:00 - Valsts aizsardzības mācības, 10. klase

08:00-08:40 - Latviešu valodas un literatūras MG tikšanās ar skolas administrāciju par slodzi nākamajā mācību gadā. (201.kab.)

08:00-14:00 - Akcija "Rokasspiediens Eiropai".

09:30-10:10 - " Māmiņdienas kartīte "Māmiņdienas svētku ietvaros 4.grupas pasākums kopā ar māmiņām. (Stadiona ielā 6, mūzikas zālē)

11:00-12:30 - Nodarbība bērnu bibliotēkā "Zīlīte" (2.B klase) "Mantojums, kas bagātina"

10. maijā

07:00-16:00 - Mācību ekskursija uz Rēzekni 1.a un 1.c klase

09:30-10:00 -  "Tu mīļā, mīļā māmiņa! "Māmiņdienas ietvaros 3.grupas pasākums kopā ar māmiņām. (Stadiona iela 6, mūzikas zālē)

13:00-14:00 - Zvana svētki 12.klasei

16:00-17:00 - Mātes dienai veltīts koncerts. Malu ielā 7, mūzikas skolotājas, grupu pedagogi.

13. maijā

05:30-24:00 - Ekskursija uz Liepāju 11.a klases skolēniem.

10:30-11:00 - Datorikas nodarbība pii skolēniem (402., 403.kab.)

10:30-11:30 - skolas vadības sēde

16:00-17:00 - Mātes dienai veltīts koncerts. Malu ielā 7, mūzikas skolotājas, grupu pedagogi.

16:30-17:30 - Māmiņdienas pasākums 1. klasēs (aktu zāle).

17:30-18:00 - Datorikas nodarbība pii skolēniem (211.kab.)

VPD
10:00 - 12..kl. Sociālās zinātnes II, Centralizētais eksāmens.
14. maijā

08:00-08:40 - Skolotāju sanāksme « Mācību stundu vērošanas rezultāti 2023.2024. m.g.»

16:00-17:00 - Mātes dienai veltīts koncerts. Malu ielā 7, mūzikas skolotājas, grupu pedagogi.

17:00-18:00 - Māmiņdienas pasākums 2. klasēs (aktu zāle).

18:00-19:00 - Tikšanas ar sporta klašu vecākiem

15. maijā

09:30-10:15 - Mātes dienai veltīts koncerts. Malu ielā 7, mūzikas skolotājas, grupu pedagogi.

16:00-17:00 - Māmiņdienas pasākums 3. klasēs (aktu zāle).

16:00-16:30 -  Māmiņdienas pasākums kopā ar māmiņām. (Stadiona iela 6, 1. grupā)

16:00-16:40 - Ģimenes dienas pēcpusdiena “Mana ģimene – ir mana bagātība" (Stadiona 6, 5.grupa)

17:30-18:25 - Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce (a.z.)

17:30-18:55 - Adaptācijas nodarbība topošajiem pirmklasniekiem(102.,103.,104.kab.).

VPD
10:00 - 12..kl. Latviešu valoda I, Centralizētais eksāmens.
16. maijā

Pārbaudes darbu vērtējumu uzlabošanas pēdējā diena.

08:00-16:00 - Mācību eksursija uz Preiļiem (2.c un 3.c klases).

08:00-08:40 - Tehnoloģiju MG tikšanās ar skolas administrāciju par slodzi nākamajā mācību gadā. (402.kab.)

09:30-10:15 - " Pie tevis mīļi pieglausties" Māmiņdienas ietvaros 6.grupas pasākums kopā ar māmiņām. (Srtadiona iela 6, mūzikas zālē)

17. maijā

07:00-16:00 - Mācību ekskursija uz Rēzekni 1.b un 1.d klase

13:00-14:00 - Zvana svētki 9.klasei

16:00-17:15 - Mātes dienai veltīts koncerts. Izlaidums. Malu ielā 7, 10.grupas mūzikas skolotāja, grupu pedagogi.

18:00-20:30 - Grupas "Chronicle" koncerts un diskotēka.

20. maijā

10:00-11:00 - skolas vadības sēde

10:30-11:00 - Datorikas nodarbība pii skolēniem (402., 403.kab.)

17:30-18:00 - Datorikas nodarbība pii skolēniem (211.kab.)

21. maijā

08:00-19:00 - Ekskursija "Rēzekne - Lūznava" 8.a klase.

08:00-08:40 - Sporta un veselības MG tikšanās ar skolas administrāciju par slodzi nākamajā mācību gadā(203.kab.)

22. maijā

08:00-15:00 - Valsts aizsardzības mācības, 11. klase

18:00-19:00 - Tikšanās par sporta klasēm

VPD
10:00 - 9..kl. Svešvaloda (Angļu), Centralizētais eksāmens.
23. maijā

07:00-20:00 - Latvijas Skolēnu 77.spartakiāde pludmales volejbolā “VIDUSSKOLU KAUSS”,Ogrē.

08:00-08:40 - Kultūras un pašizpausmes mākslā MG tikšanās ar skolas administrāciju par slodzi nākamajā mācību gadā. 004. kab.

09:35-10:15 - Dabaszinību MG tikšanās ar skolas administrāciju par slodzi nākamajā mācību gadā

11:10-12:00 - Atbalsta komandas sēde.

VPD
09:00 - 9..kl. Svešvaloda (Angļu), Centralizētais eksāmens.
24. maijā

09:30-11:00 - Izlaiduma pasākums " Paliec sveiks, bērnudārzs!" (Stadiona iela 6, 5.grupa, mūzikas zalē)

13:00-14:30 - Pedagoģiskās padomes sēde «Mācību rezultāti gada noslēgumā 1.-3. klasēs» (213.kab.)

17:00-18:30 - Vecāku sapulce 8.b. klasē.(205.kab.)

VPD
09:00 - 9..kl. Svešvaloda (Angļu), Centralizētais eksāmens.
27. maijā

06:30-20:00 - Mācību ekskursija uz Cesvaini. (7a,7b un 7s klases)

07:00-19:00 - Mācību ekskursija uz Cēsīm-''Rakši''( 5.a 5.b 5.c )

09:00-09:40 - Sporta aktivitātes 1.a (sporta laukumā)

09:20-10:00 - Sporta aktivitātes 1.b (sporta laukumā)

09:30-10:30 - Daugavpils sporta preču veikalu apmeklējums projektu nedēļas ietvaros. 8.s

09:40-10:20 - Sporta aktivitātes 1.c (sporta laukumā)

10:00-10:40 - Sporta aktivitātes 1.d (sporta laukumā)

10:20-11:00 - Sporta aktivitātes 2.a (sporta laukumā)

10:30-11:30 - skolas vadības sēde

10:40-11:20 - Sporta aktivitātes 2.b (sporta laukumā)

11:00-11:40 - Sporta aktivitātes 2.c (sporta laukumā)

11:20-12:00 - Sporta aktivitātes 3.a (sporta laukumā)

11:40-12:20 - Sporta aktivitātes 3.b (sporta laukumā)

12:00-12:40 - Sporta aktivitātes 3.c (sporta laukumā)

14:30-16:00 - Pedagoģiskās padomes sēde «Mācību rezultāti gada noslēgumā 4.-12. klasēs» (a.z.)

16:00-17:15 - Izlaidums 12.grupas bērniem Malu ielā7, mūzikas zālē. Atbildīgās: mūzikas skolotāja I.Kožokara, grupas skolotājas.

VPD
10:00 - 12..kl. Dizains un tehnoloģijas II, Centralizētais eksāmens.
28. maijā

08:00-08:40 - Sporta un veselības MG sapulce

08:30-16:00 -  Mācību ekskursija uz Rēzekni. ( 2.a, 2.b)

09:00-09:40 - Sporta aktivitātes 4.b

09:00-09:40 - Sporta aktivitātes 6.a (S.Petrakovs)

09:00-12:30 - Mācību ekskursija uz Daugavpils Stropu atpūtas zonu 7a klase (I.Rutule, M.Lociks)

09:30-12:00 - Mācību ekskursija uz Daugavpils Cietoksni 7.s kl.

09:40-10:20 - Sporta aktivitātes 4.a

10:00-11:10 - Programmas "Latvijas skolas soma" attālināta nodarbība "Smilšu kino" (5.a,5.b,5.c klasēs).

10:00-10:40 - Sporta aktivitātes 6.b (S.Petrakovs)

10:00-12:00 - Programmas "Latvijas skolas soma" nodarbība Daugavpils skrošu rūpnīcā (3.a klase).

11:20-12:00 - Sporta aktivitātes 5.a

12:00-12:40 - Sporta aktivitātes 5.b - ATCELTS !

12:00-14:00 - Programmas "Latvijas skolas soma" nodarbība Daugavpils skrošu rūpnīcā (3.b klase).

12:40-13:10 - Sporta aktivitātes 5.c - ATCELTS !

13:00-14:00 - Mācību gada noslēguma pedagoģiskā sēde. āra teritorija vasaras periodam. Stadiona ielā 6, mūzikas zālē.

16:00-17:30 - Izlaidums 7.grupas bērniem, Malu ielā 7, mūzikas zālē. Atbildīgie: mūzikas skolotāja I.Kožokara, grupas skolotājas.

18:00-19:00 - skolas padomes sēde

VPD
10:00 - 9..kl. Latviešu valoda, Centralizētais eksāmens.
29. maijā

09:00-12:00 - Sporta aktivitātes 7.-11.kl.

09:00-12:30 - Mācību ekskursija uz Daugavpils Stropu atpūtas zonu 7b klase (I.Rutule, M.Lociks)

10:30-11:10 - Lekcija 8.a klases jauniešiem par brīvprātīgo darbu, Erasmus+ projektiem un nevalstiskajām organizācijām. (203.kab.)

11:00-12:00 - Tikšanās ar VUGD pārstāvjiem 1.klasēs (aktu zāle, skolas pagalms).

12:00-13:00 - Tikšanās ar VUGD pārstāvjiem 5.klasēs (aktu zāle, skolas pagalms).

16:00-17:30 - Izlaidums 11.grupas bērniem. Malu ielā 7, mūzikas zālē. Atbildīgie: mūzikas skolotāja V.Misjune, grupas skolotājas.

VPD
09:00 - 9..kl. Latviešu valoda, Centralizētais eksāmens.
30. maijā

12:30 - Goda dienas pasākums.

13:00-15:00 - Gada noslēguma pedagoģiskā sēde, Malu ielā 7, mūzikas zālē. Pastaigu laukumiņu pieņemšana vasaras periodam (āra teritorijā).

VPD
09:00 - 9..kl. Latviešu valoda, Centralizētais eksāmens.
31. maijā