Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada aprīlī


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30

1.a

Lat. val. -2.gr.
Dabas.
Mūzika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Diz. un teh.
Matem.

1.b

Mūzika
Lat. val. -2.gr.
Lat. val.
Diz. un teh.
Dabas.
Matem.

1.c

Lat. val. -2.gr.
Dabas.
Mūzika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Diz. un teh.
Matem.

1.d

Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Dabas.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Diz. un teh.
Matem.

2.a

Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Dabas.
Matem.
Angl. val.

2.b

Kriev. val.
Matem.
Mūzika
Dabas.
Angl. val.

2.c

Kriev. val.
Angl. val.
Mūzika
Dabas.
Matem.

3.a

Dabas.
Angl. val.

3.b

Angl. val.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Matem.

3.c

Lat.val.
Angl. val.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Matem.

4.a

Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Soc. zin. un vēst.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem.
Matem.
Viz. māk.
Mūzika
Diz. un teh.
Dabas.

4.b

Dator. -1.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin. un vēst. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem.
Matem.
Viz. māk.
Mūzika
Dabas.
Diz. un teh.

5.a

Matem.
Lat.un lit.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)
Teāt. māk.

5.b

Matem.
Lat.val.
Teāt. māk.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)

5.c

Matem.
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Teāt. māk.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)

6.a

Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Soc. zin. un vēst.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Teāt. māk. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

6.b

Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Soc. zin. un vēst.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.

7.a

Ģeog.
Viz. māk.
Matem.
Biol.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Dator. -1.gr.
Teāt. māk.
Soc. zin.
Vēsture
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog. I
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.

7.b

Sp. un ves.
Matem.
Viz. māk.
Dator. -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Teāt. māk.
Vēsture
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Lat. val. -1.gr.

7.s

Ģeog.
Matem.
Viz. māk.
Teāt. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Dator. -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Vēsture
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Ģeog.

8.a

Diz. un teh.
Ģeog.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Fizika
Ķīmija
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Vēsture
Kriev. val. un lit.

8.b

Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Vēsture
Viz. māk.
Ģeog.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh.
Fizika
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.

8.s

Ģeog.
Biol.
Literatūra
Viz. māk.
Diz. un teh.
Ķīmija
Fizika
Matem.
Angl. val.
Vēsture
Lat. val.
Ģeog.
Svešvaloda 2 (Vācu)

9.a

Lat.un lit.
Matem.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Vēsture
Biol.
Ķīmija
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

9.b

Lat.un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Vēsture
Ķīmija
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Matem.

9.s

Lat. val.
Sp. un ves.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Soc. zin.
Viz. māk.
Biol.
Diz. un teh.
Ķīmija
Sp. un ves.
Ģeog.
Vēsture
Svešvaloda 2 (Vācu)

10.a

Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Biol. I
Lat. val. I -1.gr.
Lat. val. I -2.gr.
Sp. un ves.
Ķīmija I
Mat. I
Dabas.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Fizika I
Literatūra -1.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Literatūra -2.gr.

11.a

Sp. un ves.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Rob.
Dabas.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Biol. I
Vēst. un soc. zin. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Kult. un māk. pam.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Biol. I

12.a

Soc. zin. II
Biol. II
Matem.II
Mat. I
Pub.uzst.
Biol. II
Soc. zin. II
Matem.II
Biol. II
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis