Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2016. gada septembrī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk
30

1.a

Kriev. val.
Matem.
Dabas.

1.b

Kriev. val.
Matem.

1.c

Matem.
Dabas.
Kriev. val.

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.

2.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

2.c

Lat. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Matem.
Kriev. val.

3.a

Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.

3.b

Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.

4.a

Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Angl. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

4.b

Kriev. val.
Matem.
Literatūra
Dabas.
Angl. val.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

5.a

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Māj. un teh. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.

5.b

Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform.
Māj. un teh. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Dabas.

6.a

Kriev. val.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.

6.b

Kriev. val.
Angl. val.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Inform.
Dabas.

7.a

Matem.
Kriev. val.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.

7.b

Matem.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Ģeog.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

8.a

Kriev. val.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Biol.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

8.b

Kriev. val.
Ģeog.
Māj. un teh. -1.gr.
Matem.
Literatūra
Lat.un lit.
Biol.
Angl. val.

9.a

Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika
Biol.

9.b

Kriev. val.
Angl. val.
Ģeog.
Literatūra
Lat.un lit.
Māj. un teh. -1.gr.
Fizika
Ķīmija
Matem.
Biol.

10.a

Biol.
Matem.
Ves. māc.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Kultūroloģija
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Inform.
Literatūra -1.gr.
Fizika

11.a

Matem.
Literatūra -2.gr.
Ģeog.
Literatūra -1.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Inform.

12.a

Biol.
Fizika
Kultūroloģija
Literatūra
Angl. val.
Lat. val.
Prog. -1.gr.
Matem.
Prog. -2.gr.
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2016. Jurijs Visockis