Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2017. gada februārī


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28

1.a

Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.

1.b

Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Kriev. val.

1.c

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Matem.

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.

2.b

Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

2.c

Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.

3.a

Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

3.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.

4.a

Angl. val. -1.gr.
Dabas. -2.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Literatūra
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.

4.b

Dabas.
Soc. zin.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Mūzika

5.a

Soc. zin.
Dabas.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Kriev. val.

5.b

Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Kriev. val.

6.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Dabas.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Inform. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Matem.

6.b

Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
Dabas.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val.
Pas. vēst.
Matem.

7.a

Literatūra
Ģeog.
Biol.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
Lat. vēst.
Literatūra
Mūzika
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.

7.b

Literatūra
Pas. vēst.
Matem.
Biol.
Ģeog.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Mūzika
Literatūra
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.

8.a

Literatūra
Lat. vēst.
Sports
Biol.
Ķīmija
Biol.
Pas. vēst.
Mūzika
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija

8.b

Lat. vēst.
Lat.un lit.
Ķīmija
Biol.
Pas. vēst.
Mūzika
Kriev. val.
Matem.
Angl. val.
Matem.
Lat.un lit.
Fizika
Soc. zin.
Ķīmija

9.a

Biol.
Literatūra
Soc. zin.
Ķīmija
Lat. vēst.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Pas. vēst.

9.b

Biol.
Angl. val.
Soc. zin.
Ķīmija
Lat. vēst.
Mūzika
Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Angl. val.
Lat.un lit.
Lat.un lit.
Pas. vēst.
Literatūra

10.a

Biol.
Kultūrol.
Kultūrol.
Literatūra -2.gr.
Matem.
Mūzika
Inform.
Literatūra -1.gr.
Lat. val.
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

11.a

Biol.
Ķīmija -1.gr.
Ķīmija -2.gr.
Ekon.
Matem.
Mūzika
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Ķīmija
Ģeog.
Lat. val.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem.
Fizika
Literatūra -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

12.a

Vēsture
Matem.
Angl. val.
Ķīmija
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Lat. val.
Matem.
Kultūrol.
Fizika
Literatūra
Angl. val.
Biol.
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2017. Jurijs Visockis