Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2017. gada janvārī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
ot
31

1.a

Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.

1.b

Matem.
Kriev. val.

1.c

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.

2.b

Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

2.c

Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

3.a

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.

3.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

4.a

Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.

4.b

Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.

5.a

Dabas.
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.

5.b

Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Inform.
Dabas.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

6.a

Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Dabas.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.

6.b

Dabas.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Dabas.
Matem.
Inform.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val.
Sports

7.a

Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports

7.b

Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Inform.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sports

8.a

Fizika
Biol.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Literatūra
Ģeog.
Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.

8.b

Fizika
Matem.
Angl. val.
Lat.un lit.
Literatūra
Ģeog.
Ķīmija
Sports

9.a

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika
Sports

9.b

Matem.
Lat.un lit.
Pas. vēst.
Fizika
Ģeog.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Angl. val.
Literatūra
Sports

10.a

Ves. māc.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Ģeog.
Inform.
Kriev. val. un lit.
Lat. val.
Fizika
Ķīmija
Kultūrol.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Sports

11.a

Angl. val. -2.gr.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Biol.
Inform.
Lat. val.
Sports
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.

12.a

Biol.
Kultūrol.
Angl. val.
Matem.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Literatūra
Fizika
Angl. val.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Lat. val.
Sports
Literatūra -2.gr.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr
31
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2016. Jurijs Visockis