Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2018. gada februārī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28

1.a

Dabas.
Kriev. val. -1.gr.
Kriev. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

1.b

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. -2.gr.
Kriev. val. -1.gr.

1.c

2.a

Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.

2.b

Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.

2.c

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.

3.a

Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

3.b

Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.

3.c

Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

4.a

Matem.
Literatūra
Lat.un lit.
Mūzika
Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

4.b

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Mūzika
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

5.a

Angl. val.
Dabas.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Angl. val.
Matem.

5.b

Literatūra
Soc. zin.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Matem.

6.a

Dabas.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Inform.
Viz. māk.
Mūzika
Soc. zin.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

6.b

Kriev. val.
Dabas.
Matem.
Inform.
Literatūra
Viz. māk.
Mūzika
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

7.a

Biol.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Viz. māk.
Mūzika
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Pas. vēst.
Biol.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

7.b

Literatūra
Ģeog.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Lat. vēst.
Matem.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

8.a

Angl. val. -2.gr.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Literatūra
Ķīmija
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Mūzika

8.b

Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Ķīmija
Viz. māk.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Mūzika
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.

9.a

Kriev. val.
Ķīmija
Matem.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Viz. māk.
Biol.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.

9.b

Lat.un lit.
Ķīmija
Lat.un lit.
Matem.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Kriev. val.
Fizika
Literatūra
Biol.
Viz. māk.
Lat. vēst.
Mūzika
Pas. vēst.
Lat.un lit.
Angl. val.

10.a

Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Biol. -2.gr.
Biol. -1.gr.
Matem.
Fizika
Viz. māk.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika

11.a

Angl. val. -1.gr.
Kultūrol.
Ķīmija
Fizika
Matem.
Kriev. val. un lit.
Literatūra -1.gr.
Ekon.
Viz. māk.
Literatūra -2.gr.
Inform.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Vēsture
Angl. val. -2.gr.

12.a

Kriev. val. un lit.
Ķīmija -1.gr.
Ķīmija -2.gr.
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Matem.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Kultūrol.
Angl. val. -1.gr.
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2018. Jurijs Visockis