Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2018. gada aprīlī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30

1.a

Kriev. val. -1.gr.
Kriev. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.
Kriev. val. -1.gr.
Kriev. val. -2.gr.
Matem.
Sports

1.b

Kriev. val. -1.gr.
Kriev. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val. -1.gr.
Kriev. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports

1.c

2.a

Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.

2.b

Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports

2.c

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Sports

3.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.

3.b

Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.

3.c

Matem.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports

4.a

Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Literatūra
Lat.un lit.
Kriev. val.
Viz. māk.
Dabas.
Sports
Matem.

4.b

Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Sports
Matem.
Kriev. val.
Literatūra

5.a

Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
Sports
Viz. māk.
Angl. val.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

5.b

Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Angl. val.
Matem.
Viz. māk.
Sports
Inform.
Lat.un lit. -1.gr.

6.a

Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Inform.
Literatūra
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

6.b

Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.

7.a

Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Matem.
Ģeog.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Inform.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.

7.b

Literatūra
Matem.
Kriev. val.
Ģeog.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Matem.
Viz. māk.

8.a

Matem.
Pas. vēst.
Fizika
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.

8.b

Matem.
Lat. vēst.
Fizika
Ķīmija
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.

9.a

Pas. vēst.
Ģeog.
Ķīmija
Matem.
Lat. vēst.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Viz. māk.

9.b

Matem.
Pas. vēst.
Lat.un lit.
Ģeog.
Ķīmija
Matem.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Soc. zin.
Viz. māk.
Angl. val.
Literatūra
Lat.un lit.
Mūzika

10.a

Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Literatūra -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Ķīmija
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Ģeog.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Fizika
Viz. māk. -1.gr.

11.a

Angl. val. -1.gr.
Ekon.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Biol.
Vēsture
Matem.
Ķīmija -1.gr.
Ķīmija -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ģeog.
Literatūra -2.gr.
Inform.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Kultūrol.
Mūzika

12.a

Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Biol.
Kriev. val. un lit.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kultūrol.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Fizika
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2018. Jurijs Visockis