Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2017. gada martā


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk
31

1.a

Sports
Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.

1.b

Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.

1.c

Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.

2.a

Sports
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

2.b

Matem.
Kriev. val.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

2.c

Kriev. val. un lit.
Matem.
Sports
Matem.
Dabas.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

3.a

Matem.
Kriev. val. un lit.
Sports
Lat.un lit.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

3.b

Matem.
Kriev. val.
Sports
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

4.a

Literatūra
Soc. zin.
Angl. val.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.

4.b

Kriev. val.
Matem.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Dabas.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

5.a

Dabas.
Inform. -2.gr.
Matem.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

5.b

Literatūra
Dabas.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Kriev. val.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.

6.a

Lat.un lit.
Dabas.
Angl. val.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Soc. zin.
Dabas.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

6.b

Lat.un lit.
Dabas.
Literatūra
Kriev. val.
Inform.
Soc. zin.
Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.

7.a

Matem.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Biol.
Literatūra
Matem.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

7.b

Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Kriev. val.
Ģeog.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Pas. vēst.
Matem.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.

8.a

Angl. val.
Biol.
Ģeog.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.

8.b

Biol.
Lat.un lit.
Angl. val.
Ģeog.
Kriev. val.
Matem.

9.a

Angl. val. -2.gr.
Biol.
Pas. vēst.
Ģeog.
Matem.
Literatūra
Mūzika
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Fizika
Ķīmija
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Biol.

9.b

Biol.
Pas. vēst.
Ģeog.
Matem.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Fizika
Pas. vēst.
Angl. val.
Soc. zin.
Ķīmija
Lat.un lit.
Biol.

10.a

Matem.
Fizika
Ķīmija
Ģeog.
Inform.
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Kultūrol.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Biol.
Lat. val.
Angl. val. -1.gr.

11.a

Vēsture
Biol.
Ekon.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Ģeog.
Inform.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

12.a

Angl. val.
Lat. val.
Ķīmija
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Angl. val.
Angl. val.
Vēsture
Matem.
Kultūrol.
Literatūra
Kriev. val. un lit.
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2017. Jurijs Visockis