Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2017. gada maijā


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30
tr
31

1.a

Sports
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.val. -1.gr.
Dabas.

1.b

Sports
Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.

1.c

Sports
Matem.
Dabas.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.

2.a

Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.

2.b

Sports
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.

2.c

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Sports

3.a

Sports
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

3.b

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sports

4.a

Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Kriev. val.
Sports
Matem.

4.b

Literatūra
Kriev. val.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val.
Matem.
Dabas.

5.a

Māj. un teh. -1.gr.
Soc. zin.
Sports
Dabas.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Inform. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika

5.b

Māj. un teh. -1.gr.
Soc. zin.
Literatūra
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Literatūra
Matem.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform.
Dabas.

6.a

Sports
Māj. un teh. -1.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Soc. zin.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

6.b

Māj. un teh. -1.gr.
Sports
Pas. vēst.
Kriev. val.
Inform.
Soc. zin.
Viz. māk.
Matem.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.

7.a

Sports
Māj. un teh. -1.gr.
Literatūra
Matem.
Kriev. val.
Mūzika
Ģeog.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Matem.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.

7.b

Sports
Māj. un teh. -1.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Matem.
Lat. vēst.
Kriev. val.

8.a

Sports
Pas. vēst.
Māj. un teh. -1.gr.
Ķīmija
Matem.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Ķīmija
Literatūra
Viz. māk.
Fizika
Kriev. val.
Fizika

8.b

Sports
Biol.
Pas. vēst.
Ķīmija
Lat.un lit.
Ģeog.
Viz. māk.
Biol.
Matem.
Matem.
Literatūra
Lat.un lit.
Ķīmija
Fizika
Mūzika

9.a

Ģeog.
Sports
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Matem.
Lat. val.
Lat. val.
Angl. val.
Matem.

9.b

Ģeog.
Sports
Angl. val.
Matem.
Ķīmija
Fizika
Lat. val.
Lat. val.
Angl. val.
Matem.

10.a

Sports
Ģeog.
Literatūra -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat. val.
Kultūrol.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Literatūra -1.gr.
Ķīmija
Matem.
Fizika
Lat. val.
Biol.
Matem.

11.a

Literatūra -2.gr.
Matem.
Sports
Fizika
Vēsture
Ķīmija
Biol.
Inform.
Mūzika
Lat. val.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform.

12.a

Kultūrol.
Prog. -1.gr.
Lat. val.
Sports
Ķīmija
Lat. val.
Matem.
Biol.
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot
31
tr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2017. Jurijs Visockis