Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2016. gada oktobrī


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28
pr
31

1.a

Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.

1.b

Kriev. val.
Matem.

1.c

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dabas.
Kriev. val.

2.a

Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

2.b

Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.

2.c

Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.

3.a

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.

3.b

Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.

4.a

Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Literatūra
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

4.b

Dabas.
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

5.a

Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

5.b

Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dabas.
Soc. zin.

6.a

Matem.
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Dabas.
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

6.b

Literatūra
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Inform.

7.a

Biol.
Literatūra
Pas. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Matem.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Inform. -2.gr.

7.b

Biol.
Literatūra
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Matem.
Inform.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.

8.a

Pas. vēst.
Kriev. val.
Ģeog.
Fizika
Soc. zin.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

8.b

Pas. vēst.
Biol.
Soc. zin.
Fizika
Ģeog.
Angl. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Ķīmija
Kriev. val.
Angl. val.
Matem.
Lat.un lit.
Literatūra
Lat. vēst.
Biol.
Lat.un lit.

9.a

Kriev. val.
Ķīmija
Fizika
Soc. zin.
Literatūra
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Lat. vēst.
Ģeog.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Biol. -1.gr.

9.b

Ķīmija
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Soc. zin.
Literatūra
Matem.
Angl. val.
Pas. vēst.
Lat.un lit.
Fizika
Ķīmija
Lat. vēst.
Ģeog.
Biol.

10.a

Kriev. val. un lit.
Biol.
Lat. val.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija -1.gr.
Ķīmija -2.gr.
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kultūroloģija
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Inform.
Literatūra -1.gr.
Biol.
Lat. val.

11.a

Fizika
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Vēsture
Fizika
Ķīmija
Biol.
Inform.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ekon.
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Biol.

12.a

Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Ķīmija
Fizika
Literatūra
Lat. val.
Kultūroloģija
Prog. -1.gr.
Matem.
Prog. -2.gr.
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
31
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2016. Jurijs Visockis