Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2017. gada decembrī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Matem.
Sports
Matem.
Kriev. val. -1.gr.
Kriev. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

1.b

Sports
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.

1.c

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

2.b

Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.

2.c

Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sports
Matem.
Kriev. val.
Lat.val. -2.gr.
Dabas.

3.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Dabas.

3.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Kriev. val.
Dabas.

3.c

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Dabas.

4.a

Soc. zin.
Mūzika
Sports
Matem.
Literatūra
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.

4.b

Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Mūzika
Sports
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.

5.a

Sports
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Mūzika
Literatūra
Inform.
Angl. val.
Matem.
Kriev. val.

5.b

Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Kriev. val.
Soc. zin.
Inform.
Angl. val.
Matem.
Literatūra
Mūzika

6.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Dabas.
Soc. zin.
Pas. vēst.
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Mūzika
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Matem.

6.b

Lat.val. -1.gr.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Dabas.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.val. -1.gr.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Mūzika
Matem.

7.a

Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Lat. vēst.
Māj. un teh. -2.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Mūzika
Ģeog.
Matem.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Mūzika

7.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Māj. un teh. -2.gr.
Kriev. val.
Ģeog.
Pas. vēst.
Angl. val.
Literatūra
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Biol.
Inform.

8.a

Pas. vēst.
Soc. zin.
Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Ķīmija
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Matem.
Biol.
Mūzika

8.b

Soc. zin.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Mūzika
Biol.
Matem.
Fizika

9.a

Viz. māk.
Soc. zin.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Mūzika
Ģeog.
Matem.
Matem.
Biol.
Kriev. val.
Fizika
Ķīmija

9.b

Viz. māk.
Soc. zin.
Fizika
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Ģeog.
Matem.
Biol.
Kriev. val.
Mūzika
Fizika
Ķīmija

10.a

Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Ekon.
Ģeog.
Viz. māk.
Literatūra -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Biol. -1.gr.
Mūzika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Biol. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.

11.a

Viz. māk.
Vēsture
Literatūra -2.gr.
Fizika
Literatūra -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Kultūrol.
Ķīmija
Inform.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Biol.

12.a

Kriev. val. un lit.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Matem.
Kultūrol.
Fizika
Kriev. val. un lit.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2017. Jurijs Visockis