Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2017. gada aprīlī


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28

1.a

Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.

1.b

Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.

1.c

Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.

2.b

Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.

2.c

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.

3.a

Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.

3.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Kriev. val.

4.a

Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Literatūra
Matem.
Dabas.

4.b

Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val.
Matem.
Mūzika
Dabas.

5.a

Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

5.b

Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Matem.
Inform.
Viz. māk. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.

6.a

Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Dabas.
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Literatūra
Matem.
Angl. val. -1.gr.

6.b

Angl. val.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Inform.
Dabas.
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.

7.a

Kriev. val.
Matem.
Literatūra
Ģeog.
Kriev. val.
Soc. zin.
Biol.
Pas. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Lat. vēst.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -2.gr.

7.b

Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Biol.
Ģeog.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Literatūra

8.a

Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Pas. vēst.
Literatūra
Lat. vēst.
Matem.
Soc. zin.
Māj. un teh. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat. vēst.
Biol.
Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.

8.b

Fizika
Ķīmija
Literatūra
Ģeog.
Pas. vēst.
Lat.un lit.
Lat. vēst.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Māj. un teh. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Angl. val.

9.a

Kriev. val.
Ģeog.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Viz. māk.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Literatūra
Kriev. val.
Fizika
Biol.

9.b

Ģeog.
Soc. zin.
Matem.
Mūzika
Viz. māk.
Māj. un teh. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Fizika
Soc. zin.
Literatūra
Lat. vēst.
Lat.un lit.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Biol.

10.a

Vēsture
Inform.
Ķīmija
Fizika
Ves. māc.
Viz. māk.
Lat. val.
Vēsture
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

11.a

Ķīmija
Biol.
Lat. val.
Angl. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ekon.
Kriev. val. un lit.
Inform.
Viz. māk.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Literatūra -1.gr.

12.a

Matem.
Vēsture
Angl. val.
Lat. val.
Biol.
Fizika
Ķīmija
Literatūra
Biol.
Kriev. val. un lit.
Prog. -1.gr.
Vēsture
Matem.
Prog. -2.gr.
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2017. Jurijs Visockis