Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2017. gada oktobrī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
ot
31

1.a

Kriev. val.
Lat.val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.

1.b

Matem.
Kriev. val.
Dabas.

1.c

2.a

Lat.val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Lat.val. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.

2.b

Matem.
Kriev. val.
Lat.val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.

2.c

Lat.val. -1.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.

3.a

Lat.val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Lat.val. -2.gr.
Lat.val. -1.gr.

3.b

Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Lat.val. -2.gr.
Lat.val. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.val. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.

3.c

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.val. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.val. -1.gr.

4.a

Matem.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.

4.b

Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

5.a

Dabas.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Inform.
Mūzika
Kriev. val.
Soc. zin.
Matem.
Literatūra
Viz. māk.

5.b

Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Soc. zin.
Māj. un teh. -2.gr.
Inform.
Mūzika
Angl. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.

6.a

Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Mūzika
Dabas.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Kriev. val.
Pas. vēst.

6.b

Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Mūzika
Pas. vēst.
Lat.val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Dabas.
Lat.val. -1.gr.

7.a

Biol.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Inform.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.

7.b

Literatūra
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.val. -2.gr.
Soc. zin.
Mūzika
Angl. val.
Kriev. val.
Inform.
Lat.val. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat.val. -2.gr.
Lat. vēst.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.
Matem.

8.a

Soc. zin.
Lat.val. -2.gr.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Lat.val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Ģeog.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Lat.val. -2.gr.
Mūzika
Matem.
Pas. vēst.
Literatūra
Viz. māk.

8.b

Soc. zin.
Matem.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Lat.val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Kriev. val.
Ģeog.
Fizika
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Lat.val. -2.gr.
Lat. vēst.
Matem.
Literatūra

9.a

Fizika
Pas. vēst.
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Matem.
Lat.val. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val.
Viz. māk.
Mūzika
Lat.val. -1.gr.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Lat. val. -2.gr.
Biol. -1.gr.
Matem.

9.b

Fizika
Angl. val.
Ķīmija
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Mūzika
Lat. vēst.
Angl. val.
Kriev. val.
Biol.
Viz. māk.

10.a

Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Vēsture
Mūzika
Ekon.
Viz. māk.
Prog. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Ģeog.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Matem.

11.a

Fizika
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija -1.gr.
Ķīmija -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Lat. val.
Viz. māk.
Mūzika
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Inform.
Vēsture
Literatūra -1.gr.
Matem.
Ekon.
Biol.
Fizika
Angl. val. -2.gr.

12.a

Vēsture
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Lat. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Matem.
Kultūrol.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr
31
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2017. Jurijs Visockis