Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2016. gada decembrī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk
30

1.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.

1.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.

1.c

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dabas.
Kriev. val.

2.a

Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.

2.b

Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.

2.c

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Matem.

3.a

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.

3.b

Lat.un lit.
Dabas.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

4.a

Kriev. val.
Mūzika
Matem.
Dabas.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.

4.b

Literatūra
Mūzika
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.

5.a

Mūzika
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Literatūra
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.

5.b

Inform.
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Mūzika
Kriev. val.
Soc. zin.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

6.a

Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Pas. vēst.
Dabas.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Viz. māk.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.

6.b

Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Pas. vēst.
Dabas.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit.
Matem.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Inform.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.

7.a

Lat. vēst.
Matem.
Māj. un teh. -2.gr.
Mūzika
Viz. māk.
Soc. zin.
Biol.
Pas. vēst.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
Matem.

7.b

Biol.
Māj. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Matem.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Pas. vēst.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Inform.

8.a

Kriev. val.
Matem.
Mūzika
Viz. māk.
Kriev. val.
Soc. zin.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Literatūra
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika
Ķīmija

8.b

Lat.un lit.
Soc. zin.
Mūzika
Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Biol.
Literatūra
Matem.
Kriev. val.
Fizika
Ķīmija

9.a

Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Ģeog.
Kriev. val.
Viz. māk.
Literatūra
Mūzika
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Ķīmija
Fizika

9.b

Pas. vēst.
Ģeog.
Literatūra
Mūzika
Matem.
Viz. māk.
Angl. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Fizika
Matem.
Biol.
Ķīmija

10.a

Matem.
Fizika
Ģeog.
Literatūra -2.gr.
Kultūrol.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Mūzika
Lat. val.
Inform.
Literatūra -1.gr.
Ķīmija
Biol.
Matem.
Fizika
Angl. val.
Ķīmija

11.a

Mūzika
Ekon.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Viz. māk.
Inform.
Fizika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Literatūra -1.gr.
Lat. val.

12.a

Fizika
Vēsture
Kultūrol.
Literatūra
Matem.
Kriev. val. un lit.
Ķīmija
Prog. -1.gr.
Matem.
Angl. val.
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2016. Jurijs Visockis