Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gada janvārī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31

1.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

1.b

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.

1.c

2.a

Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.

2.b

Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.

3.a

Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

3.b

Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Kriev. val.

3.c

Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

4.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

4.b

Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

4.c

Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

5.a

Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Mūzika

5.b

Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Inform.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.

5.c

6.a

Angl. val.
Matem.
Dabas.
Inform.
Kriev. val.
Literatūra
Lat. vēst.
Mūzika

6.b

Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Inform.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

7.a

Angl. val. -1.gr.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika

7.b

Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Inform.
Mūzika

8.a

Literatūra
Ķīmija
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Literatūra
Biol.

8.b

Literatūra
Biol.
Matem.
Kriev. val.
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Literatūra
Matem.
Angl. val.

9.a

Lat. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Mūzika
Ģeog.
Soc. zin.

9.b

Lat. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Lat. vēst.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.

10.a

Ekon. -1.gr.
Angl. val.
Ves. māc.
Vēsture
Ģeog.
Inform.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.

11.a

Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Vēsture
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Prog.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Ķīmija

12.a

Filoz.
Matem.
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Matem.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr
29
ot
30
tr
31
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2020. Jurijs Visockis