Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gada februārī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28

1.a

Sports
Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

1.b

Sports
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.

2.a

Matem.
Kriev. val.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.

2.b

Matem.
Kriev. val.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.

3.a

Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Kriev. val.
Matem.

3.b

Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.

3.c

Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Angl. val. -1.gr.

4.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports

4.b

Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Kriev. val.

4.c

Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Kriev. val.

5.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Viz. māk.
Sports

5.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Inform.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports

6.a

Kriev. val.
Matem.
Literatūra
Kriev. val.
Dabas.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.

6.b

Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Viz. māk. -2.gr.

7.a

Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.

7.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Ģeog.
Kriev. val.
Matem.
Soc. zin.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Viz. māk.

8.a

Pas. vēst.
Matem.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.

8.b

Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Matem.
Literatūra
Literatūra
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.

9.a

Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Pas. vēst.
Fizika
Pas. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.

9.b

Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Fizika
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.

10.a

Fizika
Mūzika
Biol. -2.gr.
Angl. val.
Biol. -1.gr.
Ķīmija
Fizika
Inform.
Viz. māk.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kultūrol. -2.gr.

11.a

Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Fizika
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Biol.
Matem.
Literatūra -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ķīmija
Inform. -1.gr.
Viz. māk.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Prog.

12.a

Fizika
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2019. Jurijs Visockis