Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada februārī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29

1.a

Matem.
Dabas.
Lat. val. -1.gr.
Soc. zin.
Lat. val. -2.gr.

1.b

Matem.
Lat. val. -2.gr.
Dabas.
Soc. zin.

1.c

Matem.
Dabas.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Soc. zin.

1.d

Matem.
Dabas.
Lat. val. -1.gr.
Soc. zin.
Lat. val. -2.gr.

2.a

Lat.un lit.
Dabas.
Kriev. val.
Angl. val.
Matem.
Mūzika
Lat.un lit.

2.b

Lat.un lit.
Kriev. val.
Dabas.
Mūzika
Angl. val.
Matem.
Lat.un lit.
Soc. zin.

2.c

Lat.un lit.
Kriev. val.
Dabas.
Angl. val.
Mūzika
Matem.
Lat.un lit.
Soc. zin.

3.a

Mūzika
Dabas.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)

3.b

Matem.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu)

3.c

Dabas.
Kriev. val. un lit.
Lat.val.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu)

4.a

Sp. un ves.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dabas.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Viz. māk.
Mūzika

4.b

Sp. un ves.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Dabas.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Diz. un teh.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Mūzika

5.a

Diz. un teh.
Svešvaloda (Angļu)
Dator.
Sp. un ves.
Dabas.
Viz. māk.
Lat.un lit.
Matem.
Dator. -2.gr.
Mūzika

5.b

Diz. un teh.
Soc. zin. un vēst.
Dator.
Svešvaloda (Angļu)
Sp. un ves.
Dabas.
Matem.
Viz. māk.
Lat.un lit.
Dator. -2.gr.
Mūzika

5.c

Soc. zin. un vēst.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)
Diz. un teh.
Matem.
Dabas.
Lat.un lit.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Mūzika

6.a

Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Diz. un teh.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Dabas.
Dator. -1.gr.
Mūzika

6.b

Diz. un teh.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Dabas.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Sp. un ves.

7.a

Viz. māk.
Matem.
Biol.
Diz. un teh.
Ģeog.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Mūzika
Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh.

7.b

Viz. māk.
Matem.
Dator. -1.gr.
Biol.
Diz. un teh.
Ģeog.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat. val. -2.gr.
Mūzika
Sp. un ves.
Diz. un teh.

7.s

Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Ģeog.
Dator. -1.gr.
Matem.
Dator. -2.gr.
Biol.
Sp. un ves.
Lat. val. -2.gr.
Diz. un teh.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Mūzika
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.

8.a

Ģeog.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Fizika -1.gr.
Biol.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Matem.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Ķīmija
Soc. zin.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Biol.

8.b

Biol.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
Fizika
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Matem.
Sp. un ves.
Viz. māk.
Ķīmija
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Vēsture
Ģeog.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.

8.s

Ģeog.
Fizika
Biol.
Diz. un teh.
Matem.
Viz. māk.
Ķīmija
Dator.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Sp. un ves.
Biol.
Angl. val.

9.a

Ķīmija
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Biol.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Ģeog.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Biol.

9.b

Sp. un ves.
Ķīmija
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh.
Vēsture
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Sp. un ves.

9.s

Ķīmija
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Literatūra
Svešvaloda 1 (Angļu)
Svešvaloda 1 (Angļu)
Biol.
Ģeog.
Lat. val.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Matem.
Biol.

10.a

Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Mat. I
Fizika I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Pub.uzst.
Diz un teh. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Dabas.
Lat. val. I -2.gr.
Biol. I
Lat. val. I -1.gr.
Dabas.
Ģeog.
Sp. un ves.
Ķīmija I
Fizika I
Mat. I
Diz un teh. I

11.a

Kult. un māk. pam.
Kriev. val. un lit.
Fizika I
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Biol. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Dabas.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Sp. un ves.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.

12.a

Pub.uzst.
Soc. zin. II
Biol. II
Programmēšana II -1.gr.
Sveš. II
Mat. I
Matem.II
Rad. rakst.
Rob.
Sveš. II
Sp. un ves.
Biol. II
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr
29
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis