Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gada maijā


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk
31

1.a

Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.

1.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Matem.
Kriev. val.
Dabas.

1.c

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

2.b

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.

3.a

Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.

3.b

Dabas.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Sports
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

3.c

Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.

4.a

Matem.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Kriev. val.

4.b

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Dabas.
Kriev. val.

4.c

Matem.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Dabas.
Kriev. val.

5.a

Soc. zin.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Inform.
Māj. un teh. -1.gr.
Literatūra
Kriev. val.

5.b

Soc. zin.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Kriev. val.

5.c

6.a

Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val.
Māj. un teh. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Inform.
Kriev. val.

6.b

Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Inform.

7.a

Ģeog.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Inform.

7.b

Biol.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Māj. un teh. -1.gr.
Inform.
Angl. val. -2.gr.
Biol.

8.a

Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Biol. -1.gr.
Literatūra
Biol.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Matem.
Soc. zin.
Matem.
Māj. un teh. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Ķīmija
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.

8.b

Ģeog.
Literatūra
Kriev. val.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Fizika
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.

9.a

Sports
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.

9.b

Kriev. val.
Literatūra
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Māj. un teh. -1.gr.

10.a

Literatūra -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ves. māc.
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Ekon. -2.gr.
Sports
Ves. māc.
Prog. -1.gr.
Kriev. val. un lit. -2.gr.
Kultūrol. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat. val.
Ķīmija
Fizika

11.a

Sports
Biol.
Ķīmija
Biol. -1.gr.
Ekon.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
Biol. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Prog.
Matem.
Vēsture
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Fizika

12.a

Sports
Fizika
Literatūra
Ekon.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Filoz.
Fizika
Vēsture
Ķīmija
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2020. Jurijs Visockis