Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gada maijā


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.

1.b

Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

1.c

Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Dabas.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

2.b

Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.

3.a

Dabas.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

3.b

Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.

3.c

4.a

Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Dabas.

4.b

Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.

4.c

Angl. val. -2.gr.
Sports
Māj. un teh.
Lat.un lit.
Lat.un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Literatūra
Dabas.

5.a

Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Dabas.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem. -1.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Matem.

5.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Viz. māk.
Literatūra
Dabas.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.

5.c

Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Mūzika
Viz. māk.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Matem.

6.a

Viz. māk.
Mūzika
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Literatūra
Matem.

6.b

Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Matem.

7.a

Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Mūzika
Literatūra
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.

7.b

Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Soc. zin.
Matem.

8.a

Lat. vēst.
Viz. māk.
Biol.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Ģeog.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Soc. zin.
Literatūra

8.b

Biol.
Pas. vēst.
Viz. māk.
Ģeog.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.

9.a

Biol.
Viz. māk.
Ķīmija
Mūzika
Fizika
Matem.
Matem.

9.b

Mūzika
Matem.
Viz. māk.
Angl. val.
Biol.
Ķīmija
Fizika
Matem.
Lat. vēst.
Matem.

10.a

Ģeog.
Ķīmija
Mūzika -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Fizika
Literatūra
Angl. val. -1.gr.

11.a

Biol.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Matem.
Ekon. -1.gr.
Ekon. -2.gr.
Vēsture
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika -2.gr.
Viz. māk. -1.gr.

12.a

Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Biol. -1.gr.
Biol. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Ķīmija -1.gr.
Ķīmija -2.gr.
Fizika
Matem.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2020. Jurijs Visockis