Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gada maijā


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Lat.un lit. -2.gr.

1.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

1.c

Lat.un lit. -1.gr.

2.a

Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

2.b

Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.

3.a

Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

3.b

Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

3.c

4.a

Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

4.b

Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

4.c

Matem.
Lat.un lit.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

5.a

Angl. val. -1.gr.
Inform.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

5.b

Angl. val. -1.gr.
Inform.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.

5.c

Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Angl. val. -1.gr.

6.a

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Inform.

6.b

Angl. val. -2.gr.
Matem.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.

7.a

Lat. vēst.
Ģeog.
Inform.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.

7.b

Lat. vēst.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.

8.a

Lat. vēst.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Fizika
Angl. val. -1.gr.

8.b

Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Fizika
Angl. val. -1.gr.

9.a

Biol.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Ķīmija
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

9.b

Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija

10.a

Vēsture
Ķīmija
Inform.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Fizika

11.a

Biol.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ģeog. -1.gr.
Inform.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Fizika

12.a

Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Prog. -2.gr.
Biol.
Fizika
Prog. -1.gr.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2020. Jurijs Visockis