Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gada septembrī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30

1.a

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.

1.b

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.

1.c

Kriev. val.
Matem.

2.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.

2.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

3.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kris. māc.
Lat.un lit. -2.gr.

3.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kris. māc.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.

3.c

4.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.

4.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.

4.c

Lat.un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.

5.a

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Literatūra

5.b

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Inform.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

5.c

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Inform.
Lat.un lit. -1.gr.

6.a

Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit.

6.b

Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.

7.a

Māj. un teh. -1.gr.
Kriev. val.
Inform.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.

7.b

Literatūra
Kriev. val.
Māj. un teh. -1.gr.
Ģeog.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Inform. -2.gr.
Literatūra

8.a

Kriev. val.
Matem.
Māj. un teh. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Biol.

8.b

Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Māj. un teh. -1.gr.
Matem.
Ģeog.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.

9.a

Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Kriev. val.
Ģeog.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Ķīmija

9.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Ģeog.
Angl. val.
Māj. un teh. -1.gr.
Mūzika
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Ķīmija
Literatūra

10.a

Biol.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Vēsture
Ķīmija
Ģeog.
Angl. val.
Inform. -1.gr.
Matem.
Biol.
Literatūra
Fizika
Inform. -2.gr.

11.a

Matem.
Ģeog. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.

12.a

Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kultūrol.
Biol.
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Prog. -2.gr.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2020. Jurijs Visockis