Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2019. gada oktobrī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31

1.a

Kris. māc.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.

1.b

Kris. māc.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.

1.c

Kris. māc.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.

2.a

Kris. māc.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.

2.b

Matem.
Kris. māc.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

3.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

3.b

Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports

3.c

4.a

Kriev. val.
Dabas.
Kriev. val.
Soc. zin.
Literatūra
Sports
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

4.b

Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Soc. zin.
Kriev. val.
Literatūra
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Mūzika

4.c

Kriev. val.
Literatūra
Dabas.
Kriev. val.
Soc. zin.
Matem.
Lat.un lit.
Sports
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit.
Mūzika

5.a

Dabas.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Sports
Kriev. val.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.

5.b

Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Inform.
Sports
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

5.c

Soc. zin.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Viz. māk.
Kriev. val.
Sports
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

6.a

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Pas. vēst.
Mūzika
Viz. māk.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Inform.

6.b

Matem.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Inform.
Mūzika

7.a

Mūzika
Literatūra
Biol.
Matem.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Viz. māk.
Inform.
Ģeog.
Angl. val.
Sports
Pas. vēst.

7.b

Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Kriev. val.
Inform. -2.gr.
Biol.
Matem.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Pas. vēst.
Literatūra
Ģeog.
Inform. -1.gr.
Viz. māk.
Soc. zin.
Sports

8.a

Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Mūzika
Fizika
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Sports
Viz. māk.
Matem.
Ģeog.
Lat. vēst.

8.b

Mūzika
Pas. vēst.
Ķīmija
Biol.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Lat. vēst.
Ģeog.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
Sports
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.

9.a

Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Lat. vēst.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Matem.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Fizika
Matem.
Biol.
Sports
Literatūra
Ģeog.

9.b

Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Literatūra
Lat. vēst.
Sports
Fizika
Matem.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val.
Literatūra
Ģeog.

10.a

Mūzika -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Mūzika
Biol.
Literatūra
Vēsture
Matem.
Viz. māk.
Ģeog.
Inform. -1.gr.
Sports
Inform. -2.gr.
Fizika

11.a

Fizika
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Mūzika -2.gr.
Angl. val.
Ģeog. -1.gr.
Ģeog. -2.gr.
Biol.
Mūzika -2.gr.
Ķīmija
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Prog.
Matem.
Viz. māk.
Sports
Kultūrol. -2.gr.
Fizika

12.a

Prog. -1.gr.
Ķīmija
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ģeog.
Prog. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sports
Matem.
Kultūrol.
Fizika
Kriev. val. un lit.
Biol.
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr
29
ot
30
tr
31
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2019. Jurijs Visockis