Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada oktobrī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
ot
31

1.a

Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Dabas.
Lat. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.

1.b

Lat. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Soc. zin.
Angl. val.
Dabas.
Matem.

1.c

Lat. val. -2.gr.
Mūzika
Angl. val.
Lat. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Matem.

1.d

Lat. val. -2.gr.
Mūzika
Angl. val.
Dabas.
Lat. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

2.a

Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Matem.
Dabas.

2.b

Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Matem.
Dabas.
Soc. zin.

2.c

Lat.un lit.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dabas.
Angl. val.

3.a

Svešvaloda (Angļu)
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Dabas.

3.b

Svešvaloda (Angļu)
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Matem.
Dabas.

3.c

Matem.
Lat.val.
Svešvaloda (Angļu)
Diz. un teh.
Dabas.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Lat.val.

4.a

Sp. un ves.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Mūzika
Dator. -1.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Matem.

4.b

Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Mūzika
Dator. -1.gr.
Soc. zin. un vēst.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Matem.

5.a

Viz. māk.
Lat.un lit.
Matem.
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Soc. zin. un vēst.
Mūzika
Teāt. māk.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Dabas.

5.b

Diz. un teh.
Sp. un ves.
Lat.un lit.
Matem.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Soc. zin. un vēst.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu)
Dabas.
Kriev. val. un lit.

5.c

Diz. un teh.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Dator. -2.gr.
Mūzika
Viz. māk.
Soc. zin. un vēst.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Svešvaloda (Angļu)

6.a

Teāt. māk.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Matem.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

6.b

Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin. un vēst.

7.a

Diz. un teh.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Sp. un ves.
Literatūra -1.gr.
Viz. māk.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Dator. -1.gr.
Ģeog.
Mūzika
Literatūra -2.gr.
Dator. -2.gr.
Soc. zin.

7.b

Diz. un teh.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Viz. māk.
Sp. un ves.
Lat. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Ģeog.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Mūzika
Lat. val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Vēsture

7.s

Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Mūzika
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Dator. -1.gr.
Ģeog.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Vēsture

8.a

Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sp. un ves.
Viz. māk.
Dator. -1.gr.
Ģeog.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Ķīmija
Matem.
Vēsture
Mūzika
Biol.
Soc. zin.

8.b

Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Ģeog.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Vēsture
Ķīmija
Biol.

8.s

Ģeog.
Angl. val.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Sp. un ves.
Mūzika
Dator.
Matem.
Vēsture
Lat. val.
Biol.
Ķīmija

9.a

Biol.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Mūzika
Diz. un teh.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Ķīmija
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Vēsture

9.b

Matem.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Vēsture
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

9.s

Biol.
Ģeog.
Viz. māk.
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Matem.
Mūzika
Literatūra
Lat. val.
Ķīmija
Svešvaloda 1 (Angļu)
Dator.
Soc. zin.

10.a

Mat. I
Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Diz un teh. I
Vēst. un soc. zin. I
Dabas.
Programmēšana I -2.gr.
Psihol.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Ķīmija I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Ģeog. I
Biol. I
Mat. I
Vēst. un soc. zin. I
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.

11.a

Literatūra -2.gr.
Diz un teh. I
Sp. un ves.
Mat. I
Dabas.
Programmēšana I -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Ģeog. I
Ķīmija I
Lat. val. -2.gr.
Kult. un māk. pam.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Biol.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.

12.a

Rob.
Sveš. II
Sp. un ves.
Programmēšana II -1.gr.
Rad. rakst. -2.gr.
Soc. zin. II
Soc. zin. II
Biol. II
Matem.II
Mat. I
Diz. un teh. II
Pub.uzst.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr
31
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis