Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada novembrī


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30

1.a

Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Matem.
Lat. val. -2.gr.

1.b

Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.

1.c

Soc. zin.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Matem.
Lat. val. -2.gr.

1.d

Soc. zin.
Mūzika
Svešvaloda 1 (Angļu)
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Matem.
Lat. val. -2.gr.

2.a

Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.
Mūzika
Matem.

2.b

Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Matem.

2.c

Lat.un lit.
Mūzika
Angl. val.
Kriev. val.
Matem.

3.a

Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.
Matem.

3.b

Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Dabas.
Matem.

3.c

Matem.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin.
Diz. un teh.
Lat.val.
Matem.
Lat.val.
Kriev. val. un lit.

4.a

Soc. zin. un vēst.
Viz. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Dabas.

4.b

Soc. zin. un vēst.
Viz. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Dabas.

5.a

Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)
Viz. māk.
Teāt. māk.
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Matem.
Viz. māk.

5.b

Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Teāt. māk.
Lat.un lit.
Viz. māk.

5.c

Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Teāt. māk.
Lat.un lit.
Dator. -2.gr.
Viz. māk.

6.a

Soc. zin. un vēst.
Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Matem.
Dabas.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Viz. māk.

6.b

Sp. un ves.
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh.
Matem.
Dabas.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

7.a

Vēsture
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Ģeog.
Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Sp. un ves.
Matem.
Dator. -1.gr.
Biol.
Viz. māk.
Diz. un teh.

7.b

Vēsture
Soc. zin.
Ģeog.
Teāt. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Matem.
Biol.
Viz. māk.
Diz. un teh.

7.s

Biol.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Ģeog.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Teāt. māk.
Sp. un ves.
Vēsture
Matem.
Dator. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Diz. un teh.
Matem.
Viz. māk.

8.a

Diz. un teh.
Ģeog.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Fizika
Matem.
Biol.

8.b

Diz. un teh.
Soc. zin.
Ģeog.
Viz. māk.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Inžen.
Fizika
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

8.s

Diz. un teh.
Soc. zin.
Angl. val.
Sp. un ves.
Vēsture
Ģeog.
Viz. māk.
Fizika
Matem.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Lat. val.

9.a

Soc. zin.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Ģeog.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Inžen.
Vēsture
Biol.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.

9.b

Matem.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Ģeog.
Vēsture
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Vēsture
Inžen.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Sp. un ves.

9.s

Sp. un ves.
Diz. un teh.
Ģeog.
Fizika
Biol.
Matem.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Inžen.
Vēsture
Literatūra
Dator.
Lat. val.

10.a

Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Fizika I
Literatūra -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Pub.uzst.
Sp. un ves.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Diz un teh. I
Literatūra -2.gr.
Dabas.
Fizika I
Biol. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.

11.a

Kriev. val. un lit.
Fizika I
Sp. un ves.
Kult. un māk. pam.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Mat. I
Diz un teh. I
Literatūra -2.gr.
Programmēšana I -1.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Vēst. un soc. zin. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Dabas.
Fizika I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.

12.a

Rob.
Sveš. II
Rad. rakst.
Soc. zin. II
Pub.uzst.
Biol. II
Sp. un ves.
Mat. I
Diz. un teh. II
Matem.II
Programmēšana II -1.gr.
Rob.
Diz. un teh. II
Biol. II
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis