Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada aprīlī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk
30

1.a

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val. un lit.

1.b

Matem.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Dabas.

1.c

2.a

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.

2.b

Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

2.c

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Matem.

3.a

Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

3.b

Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.

3.c

4.a

Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Matem.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Matem.
Sp. un ves.

4.b

Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Matem.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Matem.

4.c

5.a

Kriev. val.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Sports
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra

5.b

Kriev. val.
Literatūra
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Sports
Literatūra

5.c

Matem.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Soc. zin.
Lat.un lit.
Sports
Matem.
Sports
Literatūra

6.a

Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Inform. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Inform. -2.gr.

6.b

Pas. vēst.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.
Dabas.

6.c

Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Pas. vēst.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Dabas.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.

7.a

Dator. -1.gr.
Mūzika
Vēsture
Dator. -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.

7.b

Mūzika
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Diz. un teh. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.

8.a

Kriev. val.
Mūzika
Ķīmija
Matem.
Fizika
Matem.
Soc. zin.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val.

8.b

Ķīmija
Mūzika
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Fizika
Literatūra
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.

9.a

Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Fizika
Mūzika
Lat. vēst.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Matem.
Biol.

9.b

Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Fizika
Ķīmija
Mūzika
Pas. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Matem.

10.a

Fizika
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Fizika

11.a

Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Fizika
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Biol.
Ekon.

12.a

Prog.
Ķīmija
Matem.
Fizika
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Prog. -1.gr.
Filoz. -2.gr.
Kultūrol. -1.gr.
Literatūra
Ekon. -2.gr.
Vēsture
Biol.
Lat. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Ķīmija
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2021. Jurijs Visockis