Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada aprīlī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk
30

1.a

Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

1.b

Matem.
Lat.val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

1.c

2.a

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.

2.b

Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

2.c

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Matem.

3.a

Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.

3.b

Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.

3.c

4.a

Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Matem.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Sp. un ves.

4.b

Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dabas.
Diz. un teh.

4.c

5.a

Literatūra
Inform. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Sports
Matem.
Dabas.
Māj. un teh. -1.gr.
Literatūra
Sports

5.b

Literatūra
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Sports
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Sports
Māj. un teh. -1.gr.
Literatūra

5.c

Literatūra
Soc. zin.
Lat.un lit.
Matem.
Sports
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Sports
Māj. un teh. -1.gr.
Literatūra

6.a

Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Dabas.

6.b

Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Dabas.
Kriev. val.
Māj. un teh. -1.gr.

6.c

Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Inform.
Sports
Sports
Matem.
Dabas.
Literatūra
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -1.gr.

7.a

Mūzika
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Vēsture
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Matem.
Mūzika
Soc. zin.

7.b

Mūzika
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Matem.
Mūzika
Soc. zin.

8.a

Angl. val.
Mūzika
Matem.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Māj. un teh. -1.gr.
Kriev. val.

8.b

Mūzika
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Māj. un teh. -1.gr.

9.a

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Matem.
Lat. vēst.
Ģeog.
Biol.
Pas. vēst.
Soc. zin.
Māj. un teh. -1.gr.

9.b

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Matem.
Kriev. val.
Soc. zin.
Literatūra
Māj. un teh. -1.gr.

10.a

Fizika
Angl. val. -2.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Prog. -2.gr.
Fizika

11.a

Literatūra -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Inform.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Ekon.
Biol.
Matem.

12.a

Prog.
Biol.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Fizika
Ekon. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ģeog.
Kultūrol. -1.gr.
Literatūra
Matem.
Vēsture
Filoz. -2.gr.
Biol.
Kriev. val. un lit.
Ķīmija
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2021. Jurijs Visockis