Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada maijā


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28
pr
31

1.a

Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

1.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

1.c

2.a

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.

2.b

Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.

2.c

Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.

3.a

Kris. māc.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

3.b

Kris. māc.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

3.c

4.a

Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Soc.zin. un vēs.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.

4.b

Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Soc.zin. un vēs.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.

4.c

5.a

Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Dabas.
Kriev. val.

5.b

Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Kriev. val.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.

5.c

Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Matem.
Mūzika
Kriev. val.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.

6.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.
Soc. zin.
Pas. vēst.
Mūzika
Sports
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Kriev. val.

6.b

Kriev. val.
Literatūra
Mūzika
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Pas. vēst.
Inform. -2.gr.

6.c

Kriev. val.
Soc. zin.
Literatūra
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Matem.
Pas. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

7.a

Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Sp. un ves.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Matem.

7.b

Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Vēsture
Dator. -1.gr.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Biol.
Matem.

8.a

Kriev. val.
Pas. vēst.
Ģeog.
Literatūra
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Lat. vēst.
Kriev. val.
Fizika
Ķīmija
Biol.

8.b

Pas. vēst.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Ķīmija
Ģeog.
Biol.
Fizika

9.a

Ģeog.
Soc. zin.
Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sports
Kriev. val.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Matem.

9.b

Ģeog.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Sports
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Fizika
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Matem.

10.a

Angl. val. -1.gr.
Diz. un teh. -1.gr.
Diz. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc.zin. un vēs.
Biol.
Prog. -2.gr.
Sp. un ves.
Vāc.val. -1.gr.
Soc.zin. un vēs.
Vāc.val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Ķīmija
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Fizika
Literatūra -2.gr.

11.a

Vēsture
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Sports
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Ķīmija
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Matem.

12.a

Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Sports
Fizika
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
31
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2021. Jurijs Visockis