Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada aprīlī


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30

1.a

Lat. val. -2.gr.
Dabas.
Mūzika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Lat. val. -2.gr.
Dabas.
Matem.

1.b

Mūzika
Viz. māk.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Diz. un teh.
Dabas.
Lat. val. -2.gr.
Matem.

1.c

Lat. val. -2.gr.
Dabas.
Mūzika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Lat. val. -2.gr.
Dabas.
Matem.

1.d

Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Dabas.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Matem.

2.a

Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Dabas.
Matem.
Angl. val.
Lat.un lit.

2.b

Kriev. val.
Matem.
Mūzika
Dabas.
Angl. val.
Lat.un lit.

2.c

Kriev. val.
Angl. val.
Mūzika
Matem.
Dabas.
Lat.un lit.

3.a

Dabas.
Angl. val.
Matem.

3.b

Angl. val.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Matem.

3.c

Lat.val.
Angl. val.
Matem.
Kriev. val. un lit.

4.a

Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Soc. zin. un vēst.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem.
Mūzika
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Viz. māk.

4.b

Dator. -1.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin. un vēst. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Mūzika
Viz. māk.
Dabas.

5.a

Matem.
Lat.un lit.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Soc. zin. un vēst.
Matem.
Viz. māk.
Teāt. māk.

5.b

Matem.
Lat.val.
Teāt. māk.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Soc. zin. un vēst.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.

5.c

Matem.
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Teāt. māk.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Viz. māk.

6.a

Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Dator. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Soc. zin. un vēst.
Teāt. māk. -1.gr.
Kriev. val. un lit.

6.b

Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Soc. zin. un vēst.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.

7.a

Ģeog.
Viz. māk.
Matem.
Biol.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Soc. zin.
Vēsture
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.

7.b

Sp. un ves.
Matem.
Viz. māk.
Dator. -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Teāt. māk.
Dator. -1.gr.
Vēsture
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

7.s

Ģeog.
Viz. māk.
Teāt. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Matem.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Vēsture
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

8.a

Diz. un teh.
Ģeog.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Fizika
Ķīmija
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Biol.

8.b

Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Vēsture
Viz. māk.
Ģeog.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh.
Fizika
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Ķīmija
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.

8.s

Ģeog.
Biol.
Literatūra
Viz. māk.
Diz. un teh.
Ķīmija
Fizika
Matem.
Angl. val.
Soc. zin.
Soc. zin.
Vēsture
Lat. val.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Literatūra
Biol.

9.a

Lat.un lit.
Matem.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Vēsture
Biol.
Ķīmija
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.

9.b

Lat.un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Vēsture
Ķīmija
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Ģeog.

9.s

Lat. val.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Viz. māk.
Soc. zin.
Biol.
Diz. un teh.
Ķīmija
Matem.
Sp. un ves.
Ģeog.
Vēsture
Svešvaloda 2 (Vācu)

10.a

Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Biol. I
Lat. val. I -1.gr.
Lat. val. I -2.gr.
Sp. un ves.
Ķīmija I
Mat. I
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Fizika I
Dabas.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Psihol.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Vēst. un soc. zin. I

11.a

Sp. un ves.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Rob.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Dabas.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Biol. I
Vēst. un soc. zin. I
Kult. un māk. pam.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.

12.a

Soc. zin. II
Biol. II
Matem.II
Mat. I
Pub.uzst.
Biol. II
Soc. zin. II
Matem.II
Biol. II
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis