Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2018. gada septembrī


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28

1.a

Kriev. val.
Matem.

1.b

Kris. māc.
Kriev. val.

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Kriev. val.
Matem.

2.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

3.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.

3.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.

3.c

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

4.a

Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports

4.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports

4.c

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sports
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports

5.a

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Inform.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.

5.b

Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform.
Angl. val. -1.gr.
Matem.

6.a

Kriev. val.
Inform.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

6.b

Kriev. val.
Inform.
Literatūra
Dabas.
Lat.val. -2.gr.

7.a

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Kriev. val.
Literatūra
Ģeog.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

7.b

Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Literatūra
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Matem.

8.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Ģeog.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.

8.b

Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.

9.a

Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.

9.b

Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.

10.a

Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ģeog.
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform.
Matem.
Ves. māc.
Biol.
Kriev. val. un lit.

11.a

Biol. -1.gr.
Biol. -2.gr.
Prog.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Vēsture
Inform. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Inform. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.

12.a

Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Vēsture
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Filoz.
Matem.
Vēsture
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2019. Jurijs Visockis