Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gada decembrī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31

1.a

1.b

Lat.val.

1.c

2.a

Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.

2.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.
Dabas.
Matem.
Kriev. val.

2.c

Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.

3.a

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.

3.b

Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Dabas.

3.c

4.a

Mūzika
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Sports

4.b

Mūzika
Sports
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.

4.c

5.a

Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Inform. -2.gr.
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.

5.b

Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

5.c

Literatūra
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Angl. val. -2.gr.

6.a

Lat. vēst.
Sports
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

6.b

Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Sports
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Matem.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

6.c

Mūzika
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Matem.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Inform.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

7.a

Sports
Soc. zin.
Māj. un teh. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Matem.
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

7.b

Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Soc. zin.
Māj. un teh. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Biol.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform. -2.gr.

8.a

Kriev. val.
Pas. vēst.
Mūzika
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val.
Soc. zin.
Matem.
Fizika

8.b

Literatūra
Pas. vēst.
Kriev. val.
Sports
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Matem.
Soc. zin.

9.a

Sports
Soc. zin.
Fizika
Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika

9.b

Sports
Biol.
Soc. zin.
Matem.
Mūzika
Kriev. val.
Literatūra
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

10.a

Sports
Literatūra -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Prog. -2.gr.
Māj. un teh. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

11.a

Mūzika
Vēsture
Inform.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sports

12.a

Ekon. -2.gr.
Vēsture
Sports
Kultūrol. -1.gr.
Biol.
Matem.
Filoz. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -2.gr.
Literatūra
Lat. val. -1.gr.
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr
29
ot
30
tr
31
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2020. Jurijs Visockis