Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada maijā


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30
tr
31

0.5.-6.

1.a

Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Dabas.

1.b

Lat.un lit.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Dabas.
Angl. val.
Matem.
Kriev. val. un lit.

1.c

Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Sp. un ves.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.

2.a

Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.

2.b

Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.

2.c

Dabas.
Lat.val.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)
Dabas.

3.a

Matem.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Angl. val.
Viz. māk.

3.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Soc. zin.

4.a

Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Sp. un ves.
Lat.un lit.
Soc. zin. un vēst.
Diz. un teh.

4.b

Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Mūzika
Matem.
Sp. un ves.
Matem.
Lat.un lit.
Soc. zin. un vēst.
Diz. un teh.

4.c

Mūzika
Diz. un teh.
Soc. zin. un vēst.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit.

5.a

Dabas.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Teāt. māk.
Angl. val.
Mūzika
Dator. -2.gr.
Dabas.
Matem.
Diz. un teh.
Soc. zin. un vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

5.b

Mūzika
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Teāt. māk.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Soc. zin. un vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.

6.a

Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Diz. un teh.
Soc. zin. un vēst.
Mūzika
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

6.b

Angl. val.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Mūzika
Dabas.
Soc. zin. un vēst.
Teāt. māk.
Matem.
Angl. val.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit.

7.a

Matem.
Mūzika
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Lat.un lit.
Vēsture
Soc. zin. un vēst.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Biol.
Matem.

7.b

Matem.
Sp. un ves.
Biol.
Mūzika
Vēsture
Soc. zin.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Viz. māk. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.
Matem.

7.c

Matem.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Biol.
Mūzika
Lat.un lit.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Soc. zin. un vēst.
Viz. māk.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)

7.s

Matem.
Sp. un ves.
Ģeog.
Dator.
Lat. val.
Diz. un teh.
Biol.
Mūzika
Vēsture
Matem.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Soc. zin. un vēst.

8.a

Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Inžen.
Ģeog.
Sp. un ves.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu)
Biol.
Vēsture
Lat.un lit.
Ķīmija
Fizika
Soc. zin.
Matem.
Dator. -2.gr.

8.b

Ģeog.
Viz. māk.
Sp. un ves.
Ķīmija
Diz. un teh.
Vēsture
Fizika
Lat.un lit.
Dator. -2.gr.
Angl. val.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Biol.

8.c

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Mūzika
Fizika
Ģeog.
Diz. un teh.
Vēsture
Dator. -2.gr.
Biol.
Inžen.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Matem.
Ķīmija

8.s

Diz. un teh.
Biol.
Sp. un ves.
Fizika
Mūzika
Svešvaloda 1 (Angļu)
Ģeog.
Ķīmija
Literatūra
Soc. zin.
Lat. val.
Vēsture
Svešvaloda 2 (Vācu)
Dator. -2.gr.

9.a

Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Ģeog.
Biol.
Sp. un ves.
Inžen.

9.b

Matem.
Sp. un ves.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Ģeog.
Inžen.

10.a

Svešvaloda I (vācu valoda B1)
Sp. un ves.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Fizika I
Diz un teh. I
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Dator. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Rob. -1.gr.
Dabas. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Psihol.
Vēst. un soc. zin. I
Kriev. val. un lit.
Ķīmija

11.a

Literatūra
Ķīmija I
Lat. val.
Diz. un teh. II
Sp. un ves.
Vēst. un soc. zin. I
Fizika I
Kult. un māk. pam.
Mat. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2)

12.a

Uzņ.pam.
Biol. II
Pub.uzst.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Fizika II
Rob. -1.gr.
Ķīmija II
Biol. II
Rob.
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot
31
tr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis