Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada decembrī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk
30

0.5.-6.

1.a

Matem.
Lat.un lit.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Soc. zin.
Lat.un lit.

1.b

Lat.un lit.
Dabas.
Angl. val.
Soc. zin.
Matem.
Lat.un lit.
Kriev. val.

1.c

Matem.
Lat.un lit.
Dabas.
Angl. val.
Soc. zin.
Kriev. val.
Lat. val.

2.a

Matem.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val.

2.b

Angl. val.
Lat. val.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.

2.c

Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Soc. zin.
Lat.val.
Matem.

3.a

Lat.un lit.
Dabas.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Diz. un teh.
Viz. māk.

3.b

Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Diz. un teh.
Viz. māk.

4.a

Kriev. val. un lit.
Mūzika
Soc. zin.
Lat.un lit.
Matem.
Angl. val.
Dabas.
Diz. un teh.

4.b

Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit. -1.gr.
Mūzika
Lat.un lit.
Dabas.
Angl. val.
Matem.
Soc. zin.

4.c

Dator. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit. -1.gr.
Diz. un teh.
Soc. zin.
Angl. val.
Lat.un lit.
Mūzika
Dabas.
Matem.

5.a

Diz. un teh.
Dabas.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Sp. un ves.
Angl. val.
Mūzika
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

5.b

Diz. un teh.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Matem.

6.a

Sp. un ves.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Matem.

6.b

Diz. un teh.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Lat.un lit.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Mūzika
Dabas.
Matem.

7.a

Kriev. val. un lit.
Matem.
Viz. māk.
Soc. zin.
Angl. val.
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Mūzika
Matem.
Lat.un lit.
Biol.
Vēsture

7.b

Matem.
Soc. zin.
Viz. māk.
Angl. val.
Biol.
Mūzika
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.

7.c

Matem.
Angl. val.
Soc. zin.
Vēsture
Dator. -1.gr.
Biol.
Dator. -2.gr.
Matem.
Mūzika
Lat.un lit.

7.s

Matem.
Angl. val.
Vēsture
Lat. val.
Soc. zin.
Biol.
Mūzika
Ģeog.
Matem.
Vāc.val.
Angl. val.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.

8.a

Ģeog.
Matem.
Inžen.
Ķīmija
Dator. -1.gr.
Soc. zin.
Fizika
Biol.
Lat.un lit.
Angl. val.
Mūzika
Dator. -2.gr.

8.b

Diz. un teh.
Matem.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Mūzika
Soc. zin.
Lat.un lit.
Biol.
Fizika

8.c

Diz. un teh.
Ģeog.
Matem.
Sp. un ves.
Ķīmija
Ģeog.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Inžen.
Soc. zin.
Fizika
Mūzika
Angl. val.
Biol.
Dator. -2.gr.

8.s

Angl. val.
Ģeog.
Sp. un ves.
Dator. -2.gr.
Literatūra
Ķīmija
Mūzika
Matem.
Fizika
Biol.
Soc. zin.
Vēsture
Vāc.val.
Angl. val.

9.a

Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Diz. un teh.
Soc. zin.
Biol.
Vēsture
Inžen.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Matem.

9.b

Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Dator. -2.gr.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Inžen.
Fizika
Matem.

10.a

Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Dabas.
Literatūra -2.gr.
Psihol.
Ekon.
Diz un teh. I
Prog.
Angl. val. -1.gr.
Soc.zin. un vēs.
Fizika -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Rob. -1.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Biol.
Vāc.val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Psihol.
Dator. -1.gr.
Fizika -2.gr.

11.a

Kult.pam.
Biol.
Literatūra
Prog. -1.gr.
Ķīmija I
Soc.zin. un vēs.
Vāc.val.
Diz un teh. I
Ģeog.
Angl. val.
Fizika

12.a

Biol.
Diz. un teh. II
Proj. darb.
Uzņ.pam.
Ķīmija
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Ekon.
Soc. zin.
Matem.II
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Rob. -1.gr.
Biol.
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2022. Jurijs Visockis