Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada oktobrī


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28
pr
31

1.a

Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Matem.
Dabas.
Kriev. val. un lit.

1.b

Kriev. val.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Matem.
Dabas.
Angl. val.
Kriev. val.

1.c

Kriev. val.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Sp. un ves.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.

2.a

Lat.un lit.
Angl. val.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.

2.b

Lat.un lit.
Lat.un lit.
Angl. val.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Soc. zin.

2.c

Soc. zin.
Angl. val.
Lat.val.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.

3.a

Lat.un lit.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dabas.
Angl. val.

3.b

Viz. māk.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

4.a

Lat.un lit.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Matem.
Angl. val.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Mūzika

4.b

Soc. zin.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Angl. val.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Dator. -2.gr.

4.c

Lat.un lit.
Soc. zin.
Sp. un ves.
Matem.
Diz. un teh.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Mūzika
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.

5.a

Angl. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Sp. un ves.
Viz. māk.
Soc. zin.
Diz. un teh.
Teāt. māk.
Mūzika
Dator. -2.gr.
Dabas.
Angl. val.

5.b

Matem.
Sp. un ves.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Teāt. māk.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Mūzika
Dabas.

6.a

Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Sp. un ves.
Teāt. māk.
Angl. val. -2.gr.
Diz. un teh.
Mūzika
Viz. māk.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.

6.b

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Mūzika
Teāt. māk.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Dator. -1.gr.

7.a

Sp. un ves.
Diz. un teh.
Matem.
Lat.un lit.
Vēsture
Mūzika
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Angl. val.
Vēsture

7.b

Sp. un ves.
Matem.
Diz. un teh.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Mūzika
Angl. val.
Kriev. val. un lit.

7.c

Matem.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Lat.un lit.
Mūzika
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Vēsture
Angl. val.

7.s

Diz. un teh.
Sp. un ves.
Matem.
Angl. val.
Viz. māk.
Ģeog.
Vāc.val.
Soc. zin.
Teāt. māk.
Vēsture
Mūzika

8.a

Diz. un teh.
Lat.un lit.
Vēsture
Sp. un ves.
Ķīmija
Dator. -1.gr.
Ģeog.
Mūzika
Angl. val.
Viz. māk.

8.b

Angl. val.
Vēsture
Lat.un lit.
Ķīmija
Sp. un ves.
Ģeog.
Dator. -1.gr.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Angl. val.

8.c

Ķīmija
Lat.un lit.
Vēsture
Ģeog.
Angl. val.
Viz. māk.
Mūzika
Sp. un ves.
Diz. un teh.

8.s

Diz. un teh.
Literatūra
Dator. -2.gr.
Matem.
Ķīmija
Ģeog.
Sp. un ves.
Vāc.val.
Viz. māk.
Vēsture
Mūzika
Angl. val.
Lat. val.

9.a

Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un teh.
Ķīmija
Dator. -1.gr.
Matem.

9.b

Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val.
Ķīmija
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

10.a

Lat. val. -2.gr.
Fizika
Sp. un ves.
Diz un teh. I
Lat. val. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
Literatūra -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Literatūra -2.gr.
Prog. -1.gr.
Fizika
Diz un teh. I

11.a

Sp. un ves.
Lat. val.
Diz un teh. I
Fizika
Ķīmija
Angl. val.
Prog. -1.gr.
Literatūra
Ģeog.

12.a

Fizika
Sp. un ves.
Matem.
Diz. un teh. II
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Matem.II
Diz. un teh. II
Matem.
Fizika
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
31
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2022. Jurijs Visockis