Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada februārī


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28

0.5.-6.

1.a

Lat.un lit.
Matem.
Dabas.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin.

1.b

Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Sp. un ves.
Angl. val.

1.c

Lat.un lit.
Matem.
Dabas.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin.

2.a

Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit.

2.b

Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit.
Dabas.
Svešvaloda (Angļu)

2.c

Kriev. val. un lit.
Matem.
Dabas.
Svešvaloda (Angļu)
Lat.val.

3.a

Lat.un lit.
Angl. val.
Lat.un lit.
Soc. zin.

3.b

Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val.
Matem.
Viz. māk.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Dabas.

4.a

Matem.
Soc. zin. un vēst.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)

4.b

Matem.
Soc. zin. un vēst.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Lat.un lit.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu)

4.c

Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Soc. zin. un vēst.
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit. -1.gr.

5.a

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin. un vēst.
Sp. un ves.
Mūzika
Dabas.

5.b

Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Soc. zin. un vēst.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Dabas.

6.a

Matem.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Soc. zin. un vēst.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Mūzika

6.b

Matem.
Soc. zin. un vēst.
Dator. -2.gr.
Angl. val.
Dabas.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.

7.a

Svešvaloda (Angļu)
Vēsture
Matem.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Biol.
Mūzika
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)

7.b

Svešvaloda (Angļu)
Vēsture
Biol.
Dator. -1.gr.
Matem.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu)

7.c

Svešvaloda (Angļu)
Vēsture
Dator. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Biol.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu)

7.s

Literatūra
Svešvaloda 1 (Angļu)
Matem.
Biol.
Ģeog.
Vēsture
Lat. val.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Mūzika

8.a

Ģeog.
Biol.
Dator. -1.gr.
Ķīmija
Matem.
Dator. -2.gr.
Fizika
Ģeog.
Sp. un ves.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)

8.b

Ģeog.
Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Biol.
Angl. val.
Ķīmija
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Ģeog.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Fizika

8.c

Svešvaloda (Angļu)
Ģeog.
Diz. un teh.
Biol.
Ķīmija
Matem.
Dator. -1.gr.
Sp. un ves.
Fizika
Mūzika
Soc. zin.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.

8.s

Ģeog.
Biol.
Lat. val.
Literatūra
Vēsture
Matem.
Ķīmija
Mūzika
Soc. zin.
Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Svešvaloda 2 (Vācu)
Fizika

9.a

Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Ģeog.
Matem.
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dator. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.

9.b

Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Ģeog.
Matem.
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu)
Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

10.a

Literatūra -2.gr.
Psihol.
Lat. val. I -2.gr.
Dabas.
Fizika I -1.gr.
Ģeog. I
Lat. val. -2.gr.
Rob. -1.gr.
Ķīmija I
Psihol.
Vēst. un soc. zin. I
Dator. -1.gr.
Biol. I
Dabas.
Mat. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.

11.a

Ģeog. I
Mat. I
Literatūra
Fizika I
Svešvaloda I (angļu valoda B2)
Svešvaloda I (vācu valoda B1)
Diz un teh. I
Ķīmija I
Lat. val.
Programmēšana I
Diz un teh. I

12.a

Fizika
Ķīmija II
Diz. un teh. II
Matem.II
Ekon.
Mat. I
Rob. -1.gr.
Biol. II
Rad. rakst.
Programmēšana II
Diz. un teh. II
Matem.II
Soc. zin. II
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Biol. II
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis