Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada martā


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk
31

0.5.-6.

1.a

Kriev. val. un lit.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Dabas.

1.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Soc. zin.

1.c

Matem.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.

2.a

Lat.un lit.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val.

2.b

Lat.un lit.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)

2.c

Lat. val.
Matem.
Lat.val.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)

3.a

Dabas.
Matem.
Angl. val.
Lat.un lit.

3.b

Matem.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Viz. māk.
Soc. zin.

4.a

Mūzika
Matem.
Dabas.
Lat.un lit.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin. un vēst.

4.b

Mūzika
Dabas.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin. un vēst.

4.c

Svešvaloda (Angļu)
Dabas.
Lat.un lit.
Lat.un lit.
Soc. zin. un vēst.
Svešvaloda (Angļu)

5.a

Dator. -1.gr.
Viz. māk.
Sp. un ves.
Angl. val.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Teāt. māk.

5.b

Mūzika
Dator. -1.gr.
Viz. māk.
Sp. un ves.
Teāt. māk.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.

6.a

Matem.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Teāt. māk.
Dator. -1.gr.

6.b

Mūzika
Matem.
Sp. un ves.
Dator. -2.gr.
Angl. val.
Teāt. māk.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Dator. -1.gr.

7.a

Diz. un teh.
Sp. un ves.
Matem.
Viz. māk.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Vēsture
Svešvaloda (Angļu)
Viz. māk.

7.b

Sp. un ves.
Diz. un teh.
Matem.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Vēsture
Dator. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu)
Dator. -2.gr.

7.c

Diz. un teh.
Viz. māk.
Sp. un ves.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Vēsture
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu)
Svešvaloda (Angļu)

7.s

Diz. un teh.
Sp. un ves.
Matem.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Viz. māk.
Vēsture
Soc. zin.
Literatūra
Dator. -1.gr.
Teāt. māk. -2.gr.
Lat. val.
Ģeog.
Svešvaloda 1 (Angļu)

8.a

Kriev. val. un lit.
Fizika
Soc. zin.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Vēsture
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu)
Ģeog.
Matem.

8.b

Biol.
Fizika
Dator. -2.gr.
Lat.un lit.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Ģeog.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Matem.

8.c

Kriev. val. un lit.
Fizika
Ģeog.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Sp. un ves.
Dator. -2.gr.
Vēsture
Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Diz. un teh.
Ģeog.

8.s

Ģeog.
Matem.
Lat. val.
Diz. un teh.
Fizika
Svešvaloda 2 (Vācu)
Viz. māk.
Literatūra
Svešvaloda (Angļu)
Vēsture
Ģeog.

9.a

Matem.
Sp. un ves.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Soc. zin.
Matem.

9.b

Matem.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Soc. zin.
Matem.

10.a

Kriev. val. un lit.
Dator. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Literatūra -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Ekon.
Psihol.
Ģeog. I
Fizika I
Biol.
Dabas.
Diz un teh. I
Vēst. un soc. zin. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Mat. I

11.a

Biol.
Sp. un ves.
Ģeog. I
Literatūra
Svešvaloda I (vācu valoda B1)
Kult. un māk. pam.
Soc.zin. un vēs.
Lat. val.

12.a

Biol. II
Angl. val. -2.gr.
Diz. un teh. II
Sp. un ves.
Pub.uzst.
Matem.II -2.gr.
Matem.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika II
Uzņ.pam.
Rob. -1.gr.
Rad. rakst.
Biol. II
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh. II
Pub.uzst.
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis