Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada oktobrī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.

1.b

Matem.
Kriev. val. un lit.

1.c

Kriev. val. un lit.

2.a

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

2.b

Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

2.c

3.a

Sports
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.

3.b

Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Angl. val. -2.gr.

3.c

Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.

4.a

Soc.zin. un vēs.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Mūzika
Sp. un ves.

4.b

Soc.zin. un vēs.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Sp. un ves.
Mūzika

4.c

5.a

Diz. un teh. -2.gr.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Teāt. māk.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.

5.b

Diz. un teh. -2.gr.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Matem.
Teāt. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.

5.c

6.a

Dabas.
Diz. un teh. -2.gr.
Pas. vēst.
Matem.
Mūzika
Kriev. val.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Sports
Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.

6.b

Dabas.
Pas. vēst.
Diz. un teh. -2.gr.
Matem.
Mūzika
Inform. -1.gr.
Literatūra
Literatūra -2.gr.
Kriev. val.
Lat. vēst.
Lat.val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Sports
Inform. -2.gr.

6.c

Diz. un teh. -2.gr.
Matem.
Lat. vēst.
Literatūra
Pas. vēst.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Lat.val.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Sports
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.

7.a

Vēsture
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Diz. un teh. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

7.b

Kriev. val. un lit.
Vēsture
Mūzika
Sp. un ves.
Diz. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

7.c

Kriev. val. un lit.
Vēsture
Mūzika
Viz. māk.
Soc. zin.
Diz. un teh.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sp. un ves.

8.a

Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Sp. un ves.
Ķīmija
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Vēsture
Kriev. val. un lit.

8.b

Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Fizika
Soc. zin.
Sp. un ves.
Ķīmija
Angl. val.
Biol.
Vēsture
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.

9.a

Ģeog.
Sports
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Matem.
Mūzika
Literatūra

9.b

Kriev. val.
Ķīmija
Soc. zin.
Sports
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Pas. vēst.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra

10.a

Fizika
Ķīmija
Ģeog.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Sp. un ves.
Soc.zin. un vēs.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Fizika

11.a

Sp. un ves.
Matem.
Ģeog.
Fizika
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Ķīmija
Kult.pam.
Angl. val. -1.gr.
Soc.zin. un vēs.
Vāc.val.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.

12.a

Vēsture
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kultūrol.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Sports
Fizika
Ķīmija
Literatūra -2.gr.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Literatūra -1.gr.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2021. Jurijs Visockis