Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada maijā


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk
31

1.a

Lat. val. -1.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Mūzika
Viz. māk.
Dabas.
Diz. un teh.

1.b

Soc. zin.
Lat. val. -1.gr.
Matem.
Lat. val. -2.gr.
Mūzika
Diz. un teh.
Dabas.

1.c

Lat. val. -1.gr.
Viz. māk.
Soc. zin.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Mūzika
Dabas.
Diz. un teh.

1.d

Soc. zin.
Dabas.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Diz. un teh.
Mūzika
Viz. māk.

2.a

Kriev. val.
Lat.un lit.
Mūzika
Dabas.
Matem.

2.b

Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Mūzika

2.c

Dabas.
Mūzika
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Matem.

3.a

Mūzika
Lat.un lit.
Matem.
Soc. zin.
Dabas.
Kriev. val. un lit.

3.b

Mūzika
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Matem.
Dabas.

3.c

Matem.
Mūzika
Dabas.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.val.

4.a

Literatūra -2.gr.
Dabas.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Lat. val. -2.gr.
Soc. zin. un vēst. -1.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Soc. zin. un vēst.
Dabas.

4.b

Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Sp. un ves.
Soc.zin. un vēs.
Diz. un teh.
Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Dabas.
Soc.zin. un vēs.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.

5.a

Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Viz. māk.
Lat.un lit.
Mūzika
Matem.
Svešvaloda (Angļu)
Viz. māk.
Teāt. māk.
Soc. zin. un vēst.

5.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Mūzika
Lat.un lit.
Diz. un teh.
Dabas.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin. un vēst.
Viz. māk.
Teāt. māk.
Matem.

5.c

Matem.
Soc. zin. un vēst.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Lat.un lit.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin. un vēst.
Teāt. māk.
Matem.

6.a

Sp. un ves.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Mūzika
Matem.
Dabas.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.

6.b

Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Mūzika
Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Sp. un ves.

7.a

Mūzika
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Ģeog.
Matem.
Sp. un ves.
Biol.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Teāt. māk.
Literatūra -1.gr.
Viz. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Dator. -2.gr.

7.b

Sp. un ves.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Mūzika
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Biol.
Ģeog.
Dator. -2.gr.
Matem.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Teāt. māk. -1.gr.
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

7.s

Angl. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Ģeog.
Mūzika
Teāt. māk.
Literatūra -1.gr.
Sp. un ves.
Matem.
Dator. -2.gr.
Viz. māk.

8.a

Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Viz. māk.
Ķīmija
Soc. zin.

8.b

Biol.
Vēsture
Soc. zin.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Sp. un ves.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Matem.
Vēsture
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Viz. māk.
Ķīmija
Dator. -2.gr.

8.s

Angl. val.
Mūzika
Ķīmija
Soc. zin.
Soc. zin.
Diz. un teh.
Ģeog.
Sp. un ves.
Matem.
Viz. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu)

9.a

Matem.
Vēsture
Viz. māk.
Biol.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Mūzika
Ķīmija
Fizika
Soc. zin.
Soc. zin.

9.b

Sp. un ves.
Matem.
Vēsture
Soc. zin.
Biol.
Ķīmija
Diz. un teh.
Fizika
Soc. zin.

9.s

Literatūra
Matem.
Mūzika
Ķīmija
Soc. zin.
Biol.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Fizika
Diz. un teh.
Soc. zin.
Svešvaloda 2 (Vācu)

10.a

Dabas.
Psihol.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Ģeog. I
Mat. I
Programmēšana I
Psihol.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Psihol.
Lat. val. I -1.gr.
Lat. val. I -2.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Biol. I
Vēst. un soc. zin. I
Ķīmija I
Fizika I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Dabas.

11.a

Kriev. val. un lit.
Lat. val. -1.gr.
Ķīmija I
Ģeog. I
Lat. val. -2.gr.
Biol. I
Sp. un ves. -1.gr.
Rob.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Fizika I
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Mat. I

12.a

Sveš. II
Rad. rakst.
Rob.
Mat. I
Biol. II
Sp. un ves.
Matem.II
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis