Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada janvārī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

1.b

1.c

2.a

2.b

2.c

3.a

3.b

3.c

4.a

4.b

4.c

5.a

Kriev. val.
Dabas.
Literatūra
Matem.

5.b

Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.

5.c

Kriev. val.
Dabas.
Literatūra
Matem.

6.a

Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Matem.
Dabas.
Literatūra
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

6.b

Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

6.c

Dabas.
Matem.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

7.a

Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Diz. un teh. -2.gr.

7.b

Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un teh. -2.gr.

8.a

Literatūra
Fizika
Matem.
Biol.
Angl. val.
Kriev. val.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

8.b

Literatūra
Fizika
Matem.
Biol.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

9.a

Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.
Literatūra
Biol.

9.b

Biol.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.

10.a

Soc.zin. un vēs.
Literatūra -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Fizika

11.a

Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Biol.
Ķīmija
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ģeog.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.

12.a

Fizika
Lat. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Filoz. -2.gr.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2021. Jurijs Visockis