Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada janvārī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
ot
31

1.a

Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.

1.b

Sp. un ves.
Matem.

1.c

Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.

1.d

2.a

Lat.un lit.

2.b

Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.

2.c

Svešvaloda (Angļu)
Lat.val.

3.a

Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Diz. un teh.
Lat. val.

3.b

Matem.

3.c

4.a

Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)

4.b

Dabas.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)

5.a

Matem.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.

5.b

Matem.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Dabas.

5.c

6.a

Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

6.b

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.

7.a

Matem.
Dator. -2.gr.
Lat.un lit.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.

7.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Diz. un teh.

7.s

Matem.
Dator. -1.gr.
Lat. val.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Dator. -2.gr.

8.a

Matem.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)
Vēsture
Lat.un lit.

8.b

Matem.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Lat.un lit.

8.s

Diz. un teh.
Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Dator. -2.gr.

9.a

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Soc. zin.
Fizika

9.b

Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Fizika

9.s

10.a

Mat. I
Dabas.
Sp. un ves.
Ekon.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Literatūra -1.gr.

11.a

Svešvaloda I (angļu valoda B2)
Sp. un ves.
Soc. zin. un vēst.

12.a

Matem.II
Mat. I
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Rad. rakst.
Sp. un ves.
Biol. II
Uzņ.pam.
Soc. zin. II
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Matem.II
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr
31
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis