Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada februārī


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28

0.5.-6.

1.a

Lat.un lit.
Matem.
Dabas.
Sp. un ves.
Soc. zin.

1.b

Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Sp. un ves.
Angl. val.

1.c

Lat.un lit.
Matem.
Dabas.
Sp. un ves.
Soc. zin.

2.a

Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.

2.b

Kriev. val. un lit.
Matem.
Dabas.
Svešvaloda (Angļu)

2.c

Kriev. val. un lit.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)
Dabas.

3.a

Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Lat.un lit.

3.b

Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Angl. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.

4.a

Matem.
Soc. zin. un vēst.
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)

4.b

Matem.
Soc. zin. un vēst.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit. -1.gr.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)

4.c

Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Soc. zin. un vēst.
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit. -1.gr.
Sp. un ves.
Mūzika

5.a

Angl. val. -1.gr.
Matem.
Diz. un teh.
Angl. val.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin. un vēst.
Sp. un ves.
Mūzika
Matem.
Dabas.

5.b

Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Soc. zin. un vēst.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Dabas.

6.a

Matem.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Soc. zin. un vēst.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Mūzika

6.b

Matem.
Soc. zin. un vēst.
Dator. -2.gr.
Angl. val.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Dator. -1.gr.

7.a

Svešvaloda (Angļu)
Vēsture
Matem.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Biol.
Mūzika
Diz. un teh.
Lat.un lit.

7.b

Svešvaloda (Angļu)
Vēsture
Biol.
Dator. -1.gr.
Matem.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Diz. un teh.
Mūzika

7.c

Svešvaloda (Angļu)
Vēsture
Dator. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Biol.
Dator. -1.gr.
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Mūzika

7.s

Literatūra
Svešvaloda 1 (Angļu)
Lat. val.
Matem.
Biol.
Ģeog.
Vēsture
Diz. un teh.
Mūzika
Lat. val.

8.a

Ģeog.
Biol.
Dator. -1.gr.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Lat.un lit.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Biol.
Ģeog.
Matem.

8.b

Ģeog.
Dator. -2.gr.
Biol.
Angl. val.
Diz. un teh.
Ķīmija
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Ģeog.
Matem.

8.c

Svešvaloda (Angļu)
Ģeog.
Biol.
Diz. un teh.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Soc. zin.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Ģeog. -1.gr.
Matem.
Sp. un ves.
Biol.

8.s

Ģeog.
Biol.
Literatūra
Vēsture
Matem.
Lat. val.
Ķīmija
Literatūra
Mūzika
Diz. un teh.
Soc. zin.
Sp. un ves.
Biol.
Ģeog.

9.a

Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Ģeog.
Matem.
Ķīmija
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Dator. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Ģeog.

9.b

Lat.un lit. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Ģeog.
Matem.
Ķīmija
Dator. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu)
Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.

10.a

Psihol.
Literatūra -2.gr.
Dabas.
Fizika I -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Ģeog. I
Rob. -1.gr.
Psihol.
Vēst. un soc. zin. I
Lat. val. -1.gr.
Diz un teh. I
Biol. I
Lat. val. -2.gr.
Mat. I
Dabas.
Ķīmija I

11.a

Ģeog. I
Mat. I
Literatūra
Fizika I
Ķīmija I
Biol. I
Lat. val.
Ķīmija I
Svešvaloda I (vācu valoda B1)
Programmēšana I
Diz un teh. I
Kult. un māk. pam.
Svešvaloda I (angļu valoda B2)

12.a

Fizika
Ķīmija II
Diz. un teh. II
Angl. val. -2.gr.
Matem.II
Ekon.
Biol. II
Rob. -1.gr.
Rad. rakst.
Programmēšana II
Diz. un teh. II
Matem.II
Soc. zin. II
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis