Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada martā


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31

1.a

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

1.b

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.

1.c

Kriev. val.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.

2.b

Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

2.c

3.a

Matem.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.

3.b

Matem.
Dabas.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

3.c

Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Dabas.

4.a

Matem.
Soc.zin. un vēs.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.

4.b

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Soc.zin. un vēs.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.

4.c

5.a

Dabas.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Matem.
Teāt. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Sp. un ves.

5.b

Sp. un ves.
Dabas.
Teāt. māk.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.

5.c

6.a

Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

6.b

Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

6.c

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit.
Pas. vēst.

7.a

Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.

7.b

Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Viz. māk.
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.

7.c

Kriev. val. un lit.
Matem.
Biol.
Viz. māk.
Sp. un ves.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Vēsture
Angl. val. -2.gr.

8.a

Sp. un ves.
Soc. zin.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

8.b

Sp. un ves.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.

9.a

Matem.
Viz. māk.
Ģeog.
Sports
Pas. vēst.
Angl. val.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Fizika

9.b

Sports
Matem.
Viz. māk.
Ģeog.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika

10.a

Ķīmija
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Fizika
Biol.
Vāc.val.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Ģeog.
Matem.

11.a

Diz. un teh. -2.gr.
Sp. un ves.
Diz. un teh. -1.gr.
Ģeog.
Kult.pam.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Vāc.val.
Matem.

12.a

Ģeog.
Literatūra -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Sports
Kultūrol.
Biol.
Kultūrol.
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr
29
ot
30
tr
31
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2022. Jurijs Visockis