Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada martā


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk
31

0.5.-6.

1.a

Matem.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dabas.

1.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.

1.c

Matem.
Kriev. val. un lit.
Matem.

2.a

Dabas.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Soc. zin.
Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.

2.b

Soc. zin.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)

2.c

Soc. zin.
Matem.
Lat.val.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)

3.a

Lat.un lit.
Angl. val.

3.b

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Viz. māk.
Soc. zin.

4.a

Mūzika
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dabas.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)

4.b

Mūzika
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)

4.c

Svešvaloda (Angļu)
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Dabas.
Matem.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)

5.a

Dator. -1.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Angl. val.
Dator. -2.gr.

5.b

Mūzika
Dator. -1.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -2.gr.

6.a

Matem.
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.

6.b

Mūzika
Matem.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Dator. -2.gr.
Angl. val.
Dator. -1.gr.

7.a

Diz. un teh.
Sp. un ves.
Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu)

7.b

Sp. un ves.
Diz. un teh.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu)
Dator. -2.gr.

7.c

Diz. un teh.
Sp. un ves.
Matem.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)

7.s

Diz. un teh.
Sp. un ves.
Matem.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Vēsture
Soc. zin.
Literatūra
Dator. -1.gr.
Lat. val.

8.a

Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Biol.
Diz. un teh.
Matem.
Ģeog.
Vēsture
Svešvaloda (Angļu)

8.b

Lat.un lit.
Dator. -2.gr.
Biol.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Matem.
Ģeog.
Vēsture
Diz. un teh.

8.c

Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Biol.
Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Vēsture
Diz. un teh.

8.s

Ģeog.
Matem.
Lat. val.
Biol.
Diz. un teh.
Literatūra
Ģeog.
Svešvaloda (Angļu)
Vēsture

9.a

Sp. un ves.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Soc. zin.
Matem.

9.b

Vēsture
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Soc. zin.
Matem.

10.a

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Ģeog. I
Fizika I
Mat. I
Ekon.
Psihol.
Biol.
Diz un teh. I
Vēst. un soc. zin. I
Dabas.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.

11.a

Biol.
Sp. un ves.
Ģeog. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2)
Literatūra
Svešvaloda I (vācu valoda B1)
Soc.zin. un vēs.
Lat. val.

12.a

Sp. un ves.
Fizika
Rob. -1.gr.
Matem.
Matem.II
Uzņ.pam.
Rad. rakst.
Biol. II
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh. II
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis