Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada martā


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk
31

1.a

Kriev. val. un lit.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)
Dabas.

1.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Soc. zin.

1.c

Matem.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)

1.d

2.a

Lat.un lit.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.

2.b

Lat.un lit.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)

2.c

Lat. val.
Matem.
Lat.val.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)

3.a

Dabas.
Matem.
Kriev. val. un lit.

3.b

Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.

3.c

4.a

Mūzika
Matem.
Dabas.
Lat.un lit.
Lat.un lit.
Diz. un teh.
Soc. zin. un vēst.

4.b

Mūzika
Dabas.
Diz. un teh.
Soc. zin. un vēst.

5.a

Dator. -1.gr.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.

5.b

Mūzika
Dator. -1.gr.
Viz. māk.
Teāt. māk.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.

5.c

6.a

Matem.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Teāt. māk.
Dator. -1.gr.

6.b

Mūzika
Matem.
Sp. un ves.
Dator. -2.gr.
Teāt. māk.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Dator. -1.gr.

7.a

Diz. un teh.
Sp. un ves.
Matem.
Viz. māk.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Vēsture
Svešvaloda (Angļu)
Viz. māk.

7.b

Sp. un ves.
Diz. un teh.
Matem.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Vēsture
Dator. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu)
Dator. -2.gr.

7.s

Diz. un teh.
Sp. un ves.
Matem.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Viz. māk.
Soc. zin.
Literatūra
Dator. -1.gr.
Teāt. māk. -2.gr.
Lat. val.
Ģeog.
Vēsture
Svešvaloda 2 (Vācu)

8.a

Kriev. val. un lit.
Fizika
Soc. zin.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Vēsture
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu)
Ģeog.
Matem.

8.b

Biol.
Fizika
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Ģeog.
Viz. māk.
Matem.
Diz. un teh.

8.s

Ģeog.
Matem.
Diz. un teh.
Fizika
Svešvaloda 2 (Vācu)
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu)
Vēsture
Svešvaloda 2 (Vācu)
Ģeog.
Literatūra

9.a

Matem.
Sp. un ves.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Soc. zin.
Matem.

9.b

Matem.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Matem.
Soc. zin.

9.s

10.a

Kriev. val. un lit.
Dator. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Angl. val. -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Ekon.
Vēst. un soc. zin. I
Ģeog. I
Fizika I
Dabas.
Diz un teh. I
Psihol.
Literatūra -2.gr.
Mat. I

11.a

Sp. un ves.
Ģeog. I
Kult. un māk. pam.
Soc.zin. un vēs.

12.a

Biol. II
Angl. val. -2.gr.
Diz. un teh. II
Sp. un ves.
Pub.uzst.
Matem.II -2.gr.
Matem.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Uzņ.pam.
Fizika II -2.gr.
Biol. II
Rad. rakst.
Diz. un teh. II
Pub.uzst.
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis