Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada aprīlī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.

1.b

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.

1.c

Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.

2.b

Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

2.c

3.a

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.

3.b

Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kris. māc.
Lat.un lit. -1.gr.

3.c

Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Kris. māc.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.

4.a

Angl. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika

4.b

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika

4.c

5.a

Dabas.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.

5.b

Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Matem.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika

5.c

6.a

Pas. vēst.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

6.b

Pas. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika

6.c

Matem.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika

7.a

Matem.
Viz. māk.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Sp. un ves.
Angl. val. -1.gr.

7.b

Matem.
Mūzika
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Sp. un ves.
Angl. val. -1.gr.

7.c

Matem.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.

8.a

Fizika
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit.

8.b

Fizika
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.

9.a

Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Lat. vēst.
Sports
Pas. vēst.
Matem.
Soc. zin.
Mūzika

9.b

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk. -2.gr.
Lat. vēst.
Pas. vēst.
Sports
Biol.
Soc. zin.
Matem.
Mūzika

10.a

Ķīmija
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Vāc.val.
Matem.

11.a

Diz. un teh. -1.gr.
Diz. un teh. -2.gr.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Diz. un teh. -1.gr.
Vāc.val.
Diz. un teh. -2.gr.
Kult.pam.
Sp. un ves.
Ģeog.

12.a

Matem.
Literatūra -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Ķīmija
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Biol.
Sports
Vēsture
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2022. Jurijs Visockis