Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada aprīlī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.

1.b

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Dabas.

1.c

Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Lat. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

2.a

Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

2.b

Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

2.c

3.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

3.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kris. māc.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

3.c

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Kris. māc.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.

4.a

Angl. val.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

4.b

Kriev. val. un lit.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

4.c

5.a

Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.

5.b

Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.

5.c

6.a

Kriev. val.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sports
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Kriev. val.
Matem.

6.b

Pas. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Sports
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Matem.

6.c

Lat.un lit.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Sports
Viz. māk.
Māj. un teh. -2.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Literatūra
Lat.un lit.
Matem.

7.a

Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Mūzika
Diz. un teh. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Sp. un ves.

7.b

Angl. val. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Diz. un teh. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Matem.
Sp. un ves.

7.c

Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Matem.
Mūzika
Diz. un teh. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Biol.
Matem.
Lat.un lit.

8.a

Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Ķīmija
Matem.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.

8.b

Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Fizika
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Matem.
Ķīmija

9.a

Kriev. val.
Literatūra
Viz. māk.
Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Fizika
Lat. vēst.
Sports
Pas. vēst.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Biol.
Kriev. val.

9.b

Literatūra
Viz. māk. -2.gr.
Matem.
Fizika
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Matem.

10.a

Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Vāc.val.
Fizika
Matem.
Ķīmija
Diz. un teh.

11.a

Diz. un teh. -1.gr.
Matem.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Vāc.val.
Diz. un teh. -2.gr.
Fizika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Diz. un teh. -1.gr.
Soc.zin. un vēs.
Diz. un teh. -2.gr.
Kult.pam.
Sp. un ves.

12.a

Kultūrol.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Biol.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Literatūra -2.gr.
Ģeog.
Ķīmija
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Sports
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2022. Jurijs Visockis