Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada aprīlī


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28

0.5.-6.

1.a

Angl. val.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Matem.

1.b

Matem.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Dabas.
Matem.

1.c

Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Sp. un ves.
Dabas.
Matem.

2.a

Dabas.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)

2.b

Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)

2.c

Matem.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Lat.val.
Svešvaloda (Angļu)

3.a

Lat.un lit.
Angl. val.

3.b

Matem.
Soc. zin.
Dabas.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.

4.a

Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Matem.
Diz. un teh.
Svešvaloda (Angļu)
Mūzika
Sp. un ves.

4.b

Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Diz. un teh.
Sp. un ves.

4.c

Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Matem.
Diz. un teh.
Svešvaloda (Angļu)
Sp. un ves.

5.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sp. un ves.
Matem.
Diz. un teh.
Mūzika
Angl. val.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.

5.b

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sp. un ves.
Matem.
Diz. un teh.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Mūzika
Kriev. val. un lit.

6.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.

6.b

Lat.un lit.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.
Mūzika

7.a

Matem.
Mūzika
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu)

7.b

Lat.un lit.
Matem.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu)

7.c

Matem.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu)

7.s

Ģeog.
Matem.
Mūzika
Lat. val.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Diz. un teh.
Literatūra
Svešvaloda 1 (Angļu)

8.a

Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Biol.
Diz. un teh.
Matem.
Fizika
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)
Mūzika
Biol.

8.b

Lat.un lit.
Dator. -1.gr.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val.
Sp. un ves.
Fizika

8.c

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Lat.un lit.
Matem.
Fizika
Mūzika
Biol.

8.s

Lat. val.
Matem.
Soc. zin.
Literatūra
Dator. -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Mūzika
Biol.
Diz. un teh.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Sp. un ves.
Fizika

9.a

Fizika
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inžen.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Ģeog.
Matem.
Dator. -1.gr.

9.b

Dator. -1.gr.
Fizika
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inžen.
Ģeog.
Matem.

10.a

Kriev. val. un lit.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Biol.
Fizika I
Psihol.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dabas.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Rob. -1.gr.
Vēst. un soc. zin. I
Ģeog. I
Mat. I

11.a

Mat. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2)
Literatūra
Fizika I
Programmēšana I
Diz un teh. I
Svešvaloda I (vācu valoda B1)
Lat. val.
Biol. I
Ģeog. I

12.a

Mat. I
Matem.II
Soc. zin. II
Fizika II
Matem.II
Ekon.
Rob. -1.gr.
Programmēšana II
Diz. un teh. II
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Rad. rakst.
Biol. II
Matem.II
Mat. I
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis