Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada aprīlī


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28

1.a

Matem.
Lat.un lit.
Angl. val.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Matem.

1.b

Matem.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Dabas.
Matem.

1.c

Matem.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Dabas.
Matem.

1.d

2.a

Matem.
Lat.un lit.
Dabas.
Svešvaloda (Angļu)

2.b

Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.

2.c

Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Kriev. val. un lit.

3.a

Angl. val.
Lat.un lit.
Dabas.

3.b

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Soc. zin.

3.c

4.a

Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Mūzika
Sp. un ves.

4.b

Kriev. val. un lit.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit.
Matem.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit.
Sp. un ves.

5.a

Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Matem.
Diz. un teh.
Soc. zin. un vēst.
Teāt. māk.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.

5.b

Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Matem.
Soc. zin. un vēst.
Teāt. māk.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Teāt. māk.
Sp. un ves.

5.c

6.a

Soc. zin. un vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Teāt. māk.

6.b

Soc. zin. un vēst.
Lat.un lit.
Matem.
Viz. māk.
Diz. un teh.

7.a

Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.

7.b

Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.
Matem.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.

7.s

Ģeog.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Teāt. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Lat. val.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Literatūra

8.a

Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Viz. māk.
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.

8.b

Ķīmija
Lat.un lit.
Dator. -1.gr.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Matem.

8.s

Ķīmija
Matem.
Viz. māk.
Soc. zin.
Diz. un teh.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Sp. un ves.

9.a

Ķīmija
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Inžen.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Fizika
Dator. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Dator. -1.gr.

9.b

Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Inžen. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Fizika
Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.

9.s

10.a

Kriev. val. un lit.
Biol. I
Literatūra -1.gr.
Ķīmija I
Psihol.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Vēst. un soc. zin. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.

11.a

Mat. I
Literatūra
Ķīmija I
Fizika I
Diz un teh. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2)
Svešvaloda I (vācu valoda B1)
Ģeog. I
Kult. un māk. pam.

12.a

Mat. I
Matem.II
Ķīmija II
Diz. un teh. II
Soc. zin. II
Biol. II
Mat. I
Pub.uzst.
Matem.II
Ekon.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Programmēšana II
Diz. un teh. II
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis