Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada maijā


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
ot
31

0.5.-6.

1.a

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.

1.b

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.

1.c

Soc. zin.
Lat.val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dabas.
Kriev. val.

2.a

Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Dabas.
Diz. un teh.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.

2.b

Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Dabas.
Diz. un teh.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.

2.c

3.a

Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.

3.b

Matem.
Dabas.
Kris. māc.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

4.a

Mūzika
Sp. un ves.
Dabas.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Angl. val.
Soc.zin. un vēs.
Matem.
Dabas.

4.b

Sp. un ves.
Diz. un teh.
Mūzika
Dabas.
Dator. -2.gr.
Viz. māk. -1.gr.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc.zin. un vēs.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Dabas.

4.c

5.a

Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Matem.
Teāt. māk.
Diz. un teh.
Soc. zin.
Sp. un ves.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.

5.b

Teāt. māk.
Viz. māk.
Mūzika
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un teh.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

6.a

Lat. vēst.
Soc. zin.
Literatūra
Lat. vēst.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Matem.
Inform. -2.gr.
Viz. māk. -1.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra

6.b

Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
Viz. māk. -2.gr.
Soc. zin.
Literatūra
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Sports
Matem.
Inform. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

7.a

Angl. val. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Vēsture
Biol.
Viz. māk.
Diz. un teh. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.

7.b

Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Dator. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Vēsture
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Diz. un teh. -1.gr.
Biol.
Matem.
Angl. val. -1.gr.

7.c

Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Lat.un lit.
Viz. māk.
Mūzika
Soc. zin.
Sp. un ves.
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit.
Biol.
Diz. un teh. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.

7.s

8.a

Fizika
Viz. māk.
Soc. zin.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika

8.b

Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Soc. zin.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija

8.c

8.s

9.a

Soc. zin.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Ģeog.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika
Kriev. val.
Matem.
Ķīmija

9.b

Kriev. val.
Ģeog.
Mūzika
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika
Matem.
Ķīmija

10.a

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Soc.zin. un vēs.
Diz. un teh.
Vāc.val.
Biol.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Ķīmija
Fizika

11.a

Prog. -1.gr.
Ģeog.
Diz. un teh. -2.gr.
Vāc.val.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Ķīmija
Fizika
Diz. un teh. -1.gr.

12.a

Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Vēsture
Kultūrol.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Biol.
Ķīmija
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr
31
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis