Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada maijā


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30
ot
31

1.a

Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.

1.b

Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.

1.c

Matem.
Lat. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.

2.a

Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

2.b

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

2.c

3.a

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.

3.b

Matem.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

3.c

Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.

4.a

Matem.
Dabas.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Angl. val.
Soc.zin. un vēs.
Matem.

4.b

Matem.
Dabas.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc.zin. un vēs.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.

4.c

5.a

Matem.
Sp. un ves.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

5.b

Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

5.c

6.a

Soc. zin.
Lat. vēst.
Sports
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.

6.b

Soc. zin.
Lat. vēst.
Sports
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.

6.c

Pas. vēst.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Matem.
Sports
Lat.un lit.
Angl. val. -1.gr.

7.a

Kriev. val. un lit.
Vēsture
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.

7.b

Kriev. val. un lit.
Vēsture
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.

7.c

Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Vēsture
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Matem.

8.a

Soc. zin.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.

8.b

Soc. zin.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Fizika
Matem.

9.a

Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Fizika

9.b

Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

10.a

Fizika
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Ģeog.
Vāc.val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Biol.

11.a

Matem.
Vāc.val.

12.a

Kriev. val. un lit.
Literatūra -2.gr.
Kultūrol.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr
31
ot

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2022. Jurijs Visockis