Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada maijā


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26
pr
29
ot
30
tr
31

0.5.-6.

1.a

Soc. zin.
Dabas.
Sp. un ves.
Matem.
Kriev. val. un lit.

1.b

Sp. un ves.
Soc. zin.
Dabas.
Angl. val.
Matem.
Kriev. val. un lit.

1.c

Sp. un ves.
Matem.
Dabas.
Kriev. val. un lit.

2.a

Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.
Svešvaloda (Angļu)

2.b

Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.
Svešvaloda (Angļu)

2.c

Soc. zin.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Lat.val.
Svešvaloda (Angļu)

3.a

Matem.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Angl. val.
Viz. māk.

3.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Dabas.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.

4.a

Kriev. val. un lit.
Dabas.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Lat.un lit.
Dabas.

4.b

Kriev. val. un lit.
Dabas.
Mūzika
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Lat.un lit.
Dabas.

4.c

Kriev. val. un lit.
Mūzika
Dabas.
Sp. un ves.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.
Dabas.

5.a

Dabas.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Angl. val.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

5.b

Dabas.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

6.a

Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

6.b

Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit.
Dabas.

7.a

Matem.
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Mūzika
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Biol.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.

7.b

Matem.
Sp. un ves.
Biol.
Vēsture
Mūzika
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)

7.c

Matem.
Sp. un ves.
Vēsture
Lat.un lit.
Diz. un teh.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Matem.
Biol.
Svešvaloda (Angļu)

7.s

Matem.
Sp. un ves.
Ģeog.
Lat. val.
Diz. un teh.
Biol.
Mūzika
Dator. -2.gr.
Vēsture
Svešvaloda 2 (Vācu)
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu)

8.a

Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Sp. un ves.
Vēsture
Lat.un lit.
Inžen.
Matem.
Soc. zin.
Biol.
Svešvaloda (Angļu)

8.b

Dator. -2.gr.
Ģeog.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Lat.un lit.
Angl. val.
Matem.
Soc. zin.
Biol.

8.c

Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Inžen.
Ģeog.
Vēsture
Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Biol.

8.s

Diz. un teh.
Matem.
Sp. un ves.
Ģeog.
Literatūra
Soc. zin.
Lat. val.
Vēsture
Svešvaloda 2 (Vācu)
Biol.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu)

9.a

Soc. zin.
Sp. un ves.
Vēsture
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Inžen.

9.b

Sp. un ves.
Soc. zin.
Vēsture
Inžen.

10.a

Sp. un ves.
Psihol.
Diz un teh. I
Lat. val. -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Vēst. un soc. zin. I
Fizika I -1.gr.
Biol.
Psihol.

11.a

Literatūra
Lat. val.
Sp. un ves.
Vēst. un soc. zin. I
Fizika I
Svešvaloda I (vācu valoda B1)
Svešvaloda I (angļu valoda B2)
Mat. I

12.a

Sp. un ves.
Biol. II
Fizika II
Rob. -1.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
29
pr
30
ot
31
tr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis