Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2024. gada maijā


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk
31

1.a

Viz. māk.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Mūzika

1.b

Viz. māk.
Soc. zin.
Lat. val.
Dabas.
Matem.
Mūzika

1.c

Viz. māk.
Soc. zin.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Mūzika

1.d

Soc. zin.
Viz. māk.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Mūzika

2.a

Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit.
Mūzika
Dabas.

2.b

Soc. zin.
Dabas.
Matem.
Lat.un lit.
Kriev. val.
Mūzika

2.c

Soc. zin.
Dabas.
Mūzika
Matem.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.

3.a

Matem.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Dabas.
Kriev. val. un lit.

3.b

Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.

3.c

Lat.val.
Dabas.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Matem.

4.a

Literatūra -2.gr.
Dabas.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Sp. un ves.
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Dabas.

4.b

Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Lat. val. -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Matem.
Lat. val. -1.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Viz. māk.
Dabas.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.

5.a

Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Dabas.
Lat.un lit.
Mūzika
Matem.
Viz. māk.
Teāt. māk.

5.b

Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Mūzika
Lat.un lit.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Dabas.
Matem.
Teāt. māk.
Matem.

5.c

Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Mūzika
Lat.un lit.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Teāt. māk.
Matem.

6.a

Kriev. val. un lit.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Viz. māk.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Matem.
Sp. un ves.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Teāt. māk.

6.b

Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Matem.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

7.a

Mūzika
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.
Sp. un ves.
Matem.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Ģeog.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Biol.
Svešvaloda 2 (Vācu) -2.gr.
Teāt. māk.
Viz. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu) -1.gr.

7.b

Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Matem.
Literatūra -1.gr.
Ģeog.
Lat. val. -2.gr.
Biol.
Lat. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Svešvaloda 2 (Vācu)
Teāt. māk. -1.gr.
Viz. māk.

7.s

Matem.
Sp. un ves.
Mūzika
Ģeog.
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Teāt. māk.
Biol.
Matem.
Viz. māk.

8.a

Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Biol.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.

8.b

Biol.
Sp. un ves.
Mūzika
Biol.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Viz. māk.

8.s

Sp. un ves.
Biol.
Mūzika
Biol.
Diz. un teh.
Ģeog.
Viz. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu)

9.a

Mūzika
Matem.
Vēsture
Viz. māk.
Biol.

9.b

Sp. un ves.
Vēsture
Matem.
Biol.

9.s

Matem.
Mūzika
Biol.
Viz. māk.
Svešvaloda 2 (Vācu)

10.a

Lat. val. I -2.gr.
Ģeog. I
Sp. un ves.
Dabas.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Lat. val. I -1.gr.
Lat. val. I -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Biol. I

11.a

Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Ķīmija I
Ģeog. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Biol. I
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.

12.a

Sveš. II
Sp. un ves.
Mat. I
Biol. II
Matem.II
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis