Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada septembrī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Matem.
Matem.

1.b

Matem.
Matem.
Lat. val. -1.gr.

1.c

Matem.
Matem.

1.d

Matem.
Matem.

2.a

Matem.

2.b

Matem.

2.c

Matem.

3.a

3.b

3.c

4.a

Matem.

4.b

Matem.

5.a

Matem.
Svešvaloda (Angļu)

5.b

Matem.
Svešvaloda (Angļu)
Teāt. māk.

5.c

Matem.
Svešvaloda (Angļu)
Teāt. māk.

6.a

Matem.
Viz. māk.

6.b

Matem.
Viz. māk.

7.a

Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

7.b

Teāt. māk.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

7.s

Teāt. māk.

8.a

Lat.un lit.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Matem.

8.b

Kriev. val. un lit.
Matem.

8.s

Matem.
Lat. val.

9.a

Lat.un lit. -2.gr.

9.b

Lat.un lit. -2.gr.
Biol.

9.s

10.a

Diz un teh. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.

11.a

Kult. un māk. pam.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.

12.a

Diz. un teh. II
Matem.II
Biol. II
Mat. I
Pub.uzst.
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2024. Jurijs Visockis