Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gada oktobrī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk
30

1.a

Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

1.b

Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

1.c

2.a

Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

2.b

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

2.c

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.
Dabas.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

3.a

Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kris. māc.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.

3.b

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kris. māc.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

3.c

4.a

Soc. zin.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Matem.
Dator. -2.gr.
Mūzika
Viz. māk.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.

4.b

Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Matem.
Dabas.
Mūzika
Viz. māk.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.

4.c

5.a

Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Sports
Mūzika
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Kriev. val.
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

5.b

Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Dabas.
Viz. māk.
Mūzika
Sports
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

5.c

Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Sports
Literatūra
Soc. zin.
Lat.un lit.
Viz. māk.
Matem.
Mūzika
Literatūra
Kriev. val.
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

6.a

Literatūra
Pas. vēst.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Viz. māk.
Inform. -2.gr.
Mūzika
Māj. un teh. -2.gr.

6.b

Pas. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Dabas.
Literatūra
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Viz. māk.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Māj. un teh. -2.gr.

6.c

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Dabas.
Pas. vēst.
Sports
Kriev. val.
Soc. zin.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat. vēst.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Inform.
Māj. un teh. -2.gr.

7.a

Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Vēsture
Soc. zin.
Diz. un teh. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Dator. -2.gr.
Biol.
Matem.

7.b

Kriev. val. un lit.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Diz. un teh. -2.gr.
Viz. māk.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Biol.
Matem.

8.a

Mūzika
Angl. val.
Soc. zin.
Literatūra
Kriev. val.
Lat. vēst.
Viz. māk.
Ģeog.
Fizika
Pas. vēst.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Ķīmija
Māj. un teh. -2.gr.

8.b

Mūzika
Soc. zin.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat. vēst.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Pas. vēst.
Viz. māk.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.

9.a

Soc. zin.
Ķīmija
Lat. vēst.
Fizika
Literatūra
Mūzika
Kriev. val.
Pas. vēst.
Matem.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.

9.b

Pas. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Literatūra
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Viz. māk.
Biol.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.
Ģeog.

10.a

Prog. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Ķīmija
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.

11.a

Ekon.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Inform.
Ģeog.
Biol.
Kriev. val. un lit.
Lat. val. -1.gr.
Viz. māk.
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Vēsture
Literatūra -2.gr.
Ķīmija
Literatūra -1.gr.
Mūzika

12.a

Kultūrol. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Ekon. -2.gr.
Filoz. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Biol.
Lat. val. -1.gr.
Ķīmija
Ģeog.
Literatūra
Vēsture
Prog.
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2021. Jurijs Visockis