Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada oktobrī


Klasespr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
7
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
14
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
21
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
28
pr
31

0.5.-6.

1.a

Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Matem.
Dabas.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.

1.b

Kriev. val.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Matem.
Dabas.
Lat.un lit.
Kriev. val.

1.c

Kriev. val.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Sp. un ves.
Matem.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Dabas.

2.a

Lat.un lit.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.

2.b

Lat.un lit.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.

2.c

Soc. zin.
Lat.val.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Angl. val.

3.a

Lat.un lit.
Matem.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Lat.un lit.
Soc. zin.

3.b

Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.

4.a

Lat.un lit.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Mūzika

4.b

Soc. zin.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Dator. -2.gr.

4.c

Lat.un lit.
Soc. zin.
Sp. un ves.
Matem.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.

5.a

Angl. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Sp. un ves.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Viz. māk.
Soc. zin.
Diz. un teh.
Teāt. māk.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Dabas.

5.b

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Sp. un ves.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Teāt. māk.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.

6.a

Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Teāt. māk. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Soc. zin.

6.b

Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Mūzika
Soc. zin.
Teāt. māk.

7.a

Sp. un ves.
Diz. un teh.
Matem.
Lat.un lit.
Vēsture
Mūzika
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Angl. val.
Vēsture
Kriev. val. un lit.

7.b

Sp. un ves.
Matem.
Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Biol.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Vēsture
Angl. val.
Kriev. val. un lit.

7.c

Matem.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Mūzika
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Angl. val.

7.s

Diz. un teh.
Sp. un ves.
Matem.
Ģeog.
Lat. val.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Soc. zin.
Literatūra
Biol.
Mūzika
Angl. val.
Vēsture
Vāc.val.
Viz. māk.
Teāt. māk.

8.a

Lat.un lit.
Vēsture
Sp. un ves.
Ķīmija
Dator. -1.gr.
Ģeog.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Diz. un teh.
Matem.

8.b

Angl. val.
Dator. -2.gr.
Vēsture
Lat.un lit.
Ķīmija
Sp. un ves.
Ģeog.
Dator. -1.gr.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Matem.

8.c

Lat.un lit.
Ķīmija
Vēsture
Ģeog.
Mūzika
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Viz. māk.
Matem.
Dator. -2.gr.

8.s

Dator. -2.gr.
Matem.
Literatūra
Ķīmija
Ģeog.
Sp. un ves.
Viz. māk.
Vēsture
Vāc.val.
Diz. un teh.
Angl. val.
Mūzika
Lat. val.

9.a

Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Diz. un teh.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.

9.b

Ģeog.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sp. un ves.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Ķīmija
Dator. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.

10.a

Fizika
Sp. un ves.
Diz un teh. I
Ķīmija
Lat. val. -2.gr.
Ģeog.
Literatūra -2.gr.
Prog. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Soc.zin. un vēs.
Rob. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Diz un teh. I
Dabas.
Ekon.
Psihol.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.

11.a

Sp. un ves.
Lat. val.
Diz un teh. I
Soc.zin. un vēs.
Vāc.val.
Prog. -1.gr.
Ģeog.
Literatūra

12.a

Fizika
Sp. un ves.
Matem.
Diz. un teh. II
Rob. -1.gr.
Pub.uzst.
Biol. II
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Prog. -1.gr.
Soc. zin.
Ekon.
Uzņ.pam.
Matem.II
Diz. un teh. II
Matem.
Angl. val. -1.gr.
3
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
10
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
17
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
24
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
31
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis