Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gada novembrī


Klasespr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
6
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
13
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
20
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk
27
pr
30

1.a

Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

1.b

Matem.
Kriev. val. un lit.

1.c

2.a

Kris. māc.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Matem.

2.b

Kris. māc.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.

2.c

Kris. māc.
Matem.
Kriev. val.

3.a

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Kris. māc.
Angl. val. -2.gr.

3.b

Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Kris. māc.
Matem.
Angl. val. -2.gr.

3.c

4.a

Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Matem.
Angl. val. -1.gr.

4.b

Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.

4.c

5.a

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.

5.b

Matem.
Literatūra
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.

5.c

Lat.un lit.
Literatūra
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Dabas.
Matem.
Literatūra
Lat.un lit.
Viz. māk.
Kriev. val.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.

6.a

Lat. vēst.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

6.b

Inform. -1.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Matem.
Literatūra
Pas. vēst.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.

6.c

Dabas.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Pas. vēst.
Inform.
Sports
Lat.un lit. -1.gr.
Pas. vēst.
Viz. māk.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

7.a

Vēsture
Viz. māk.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Biol.

7.b

Angl. val. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Vēsture
Viz. māk.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Viz. māk.
Lat. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Biol.

8.a

Mūzika
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Ģeog.
Matem.
Lat. vēst.
Viz. māk.
Fizika
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Literatūra

8.b

Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Ģeog.
Matem.
Lat. vēst.
Fizika
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Ģeog.

9.a

Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Ģeog.
Matem.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Ķīmija
Fizika
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat. vēst.
Matem.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.

9.b

Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Prog. -2.gr.
Mūzika
Ģeog.
Viz. māk.
Biol.
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Literatūra
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Pas. vēst.

10.a

Matem.
Biol.
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Diz. un teh. -2.gr.
Diz. un teh. -1.gr.
Literatūra -2.gr.

11.a

Biol.
Inform.
Matem.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Vēsture
Kriev. val. un lit.
Ekon.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Viz. māk.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Ģeog.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Ķīmija

12.a

Kultūrol. -1.gr.
Matem.
Biol.
Matem.
Vēsture
Filoz. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Ekon. -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kultūrol. -1.gr.
Literatūra
Lat. val. -1.gr.
Fizika
Ģeog.
2
pr
3
ot
4
tr
5
ce
6
pk
9
pr
10
ot
11
tr
12
ce
13
pk
16
pr
17
ot
18
tr
19
ce
20
pk
23
pr
24
ot
25
tr
26
ce
27
pk
30
pr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2021. Jurijs Visockis