Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada novembrī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
ot
29
tr
30

0.5.-6.

1.a

Sp. un ves.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Matem.

1.b

Matem.
Sp. un ves.
Angl. val.
Kriev. val.
Matem.

1.c

Sp. un ves.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val.

2.a

Angl. val.
Lat.un lit.
Dabas.

2.b

Angl. val.
Lat.un lit.
Dabas.
Matem.

2.c

Lat.val.
Angl. val.
Dabas.
Lat.val.
Matem.

3.a

Soc. zin.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Matem.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.

3.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

4.a

Angl. val.
Dabas.
Sp. un ves.
Matem.
Lat.val.
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Matem.
Lat.un lit.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.

4.b

Angl. val.
Lat.un lit.
Matem.
Sp. un ves.
Sp. un ves.
Matem.
Dator. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

4.c

Dabas.
Angl. val.
Matem.
Sp. un ves.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Lat.un lit.
Diz. un teh.

5.a

Matem.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Dabas.

5.b

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.

6.a

Dabas.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.

6.b

Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.

7.a

Matem.
Biol.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Matem.

7.b

Dator. -2.gr.
Matem.
Dator. -1.gr.
Diz. un teh.
Matem.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Kriev. val. un lit.

7.c

Matem.
Dator. -1.gr.
Diz. un teh.
Biol.
Matem.
Lat.un lit.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Matem.
Kriev. val. un lit.

7.s

Ģeog.
Matem.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.
Matem.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Matem.
Literatūra

8.a

Ģeog.
Sp. un ves.
Fizika
Dator. -2.gr.
Soc. zin.
Vēsture
Sp. un ves.
Matem.
Dator. -1.gr.
Biol.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.

8.b

Dator. -2.gr.
Ģeog.
Sp. un ves.
Fizika
Dator. -1.gr.
Diz. un teh.
Vēsture
Sp. un ves.
Soc. zin.
Matem.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Biol.
Angl. val.
Ģeog.

8.c

Lat.un lit.
Ģeog.
Soc. zin.
Fizika
Matem.
Vēsture
Sp. un ves.
Biol.
Lat.un lit.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.

8.s

Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Ģeog.
Soc. zin.
Matem.
Fizika
Sp. un ves.
Vēsture
Biol.
Ģeog.
Sp. un ves.
Sp. un ves.
Lat. val.

9.a

Fizika
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Soc. zin.
Dator. -2.gr.
Vēsture
Inžen.
Fizika
Biol.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Angl. val. -2.gr.
Matem.

9.b

Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Dator. -2.gr.
Vēsture
Inžen.
Biol.
Fizika
Kriev. val. un lit.
Dator. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sp. un ves.
Matem.

10.a

Angl. val. -2.gr.
Biol.
Matem.
Dator. -1.gr.
Fizika
Prog. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Soc.zin. un vēs.
Sp. un ves.
Vāc.val. -2.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Psihol.
Diz un teh. I
Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat. val. -2.gr.
Ķīmija I
Dabas.

11.a

Angl. val.
Ģeog.
Ķīmija
Fizika
Biol.
Diz un teh. I
Prog. -1.gr.
Sp. un ves.
Ķīmija I
Lat. val.
Matem.

12.a

Biol. II
Angl. val. -2.gr.
Ķīmija
Fizika
Biol. II
Biol. II
Prog. -1.gr.
Matem.II
Ķīmija -1.gr.
Rob. -1.gr.
Biol.
Ekon.
Uzņ.pam.
Sp. un ves.
Angl. val. -1.gr.
Fizika
Matem.
Diz. un teh. II
Angl. val. -2.gr.
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr
29
ot
30
tr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis