Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada novembrī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
ot
29
tr
30

1.a

Matem.
Sp. un ves.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Matem.

1.b

Matem.
Sp. un ves.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.

1.c

Matem.
Sp. un ves.
Angl. val.
Matem.
Kriev. val.
Dabas.

2.a

Lat.un lit.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.

2.b

Lat.un lit.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Matem.

2.c

Lat.val.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Lat.val.
Matem.

3.a

Viz. māk.
Lat.un lit.
Matem.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Dabas.

3.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.

4.a

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Angl. val.
Matem.
Lat.un lit.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.

4.b

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Angl. val.
Matem.
Dator. -1.gr.

4.c

Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Sp. un ves.
Matem.
Lat.un lit.

5.a

Matem.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Angl. val.

5.b

Matem.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.

6.a

Matem.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Matem.

6.b

Matem.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Angl. val.
Dator. -1.gr.
Matem.

7.a

Matem.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Angl. val.

7.b

Matem.
Lat.un lit.
Angl. val.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.

7.c

Dator. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit.
Angl. val.
Sp. un ves.

7.s

Matem.
Ģeog.
Sp. un ves.
Angl. val.

8.a

Matem.
Fizika
Soc. zin.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Lat.un lit.
Ģeog.
Angl. val.
Ģeog.

8.b

Matem.
Dator. -1.gr.
Soc. zin.
Sp. un ves.
Fizika
Ģeog.
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.

8.c

Matem.
Soc. zin.
Fizika
Lat.un lit.
Ģeog.
Angl. val.
Sp. un ves.

8.s

Literatūra
Fizika
Soc. zin.
Sp. un ves.
Ģeog.
Sp. un ves.
Angl. val.
Lat. val.

9.a

Fizika
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Vēsture
Inžen.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Matem.

9.b

Fizika
Soc. zin.
Inžen.
Vēsture
Angl. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Matem.
Sp. un ves.
Dator. -2.gr.

10.a

Dabas.
Prog. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Sp. un ves.
Vāc.val. -2.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Diz un teh. I
Lat. val. -2.gr.
Dabas.

11.a

Biol.
Diz un teh. I
Prog. -1.gr.
Fizika
Angl. val.
Sp. un ves.
Lat. val.
Matem.

12.a

Angl. val. -1.gr.
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Matem.II
Ķīmija
Prog. -1.gr.
Biol.
Sp. un ves.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Diz. un teh. II
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr
29
ot
30
tr

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2022. Jurijs Visockis