Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada novembrī


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30

1.a

Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -2.gr.

1.b

Dabas.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.

1.c

Soc. zin.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -2.gr.

1.d

Soc. zin.
Mūzika
Svešvaloda 1 (Angļu)
Lat. val. -2.gr.
Lat. val. -2.gr.

2.a

Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.
Mūzika
Dabas.
Matem.

2.b

Svešvaloda (Angļu)
Lat.un lit.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Matem.

2.c

Mūzika
Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Matem.

3.a

Svešvaloda (Angļu)

3.b

Svešvaloda (Angļu)
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.

3.c

Matem.
Soc. zin.
Svešvaloda (Angļu)
Lat.val.
Diz. un teh.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Lat.val.

4.a

Viz. māk.
Vāc.val.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh.
Lat. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Dator. -1.gr.
Matem.
Dator. -2.gr.

4.b

Viz. māk.
Vāc.val. -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Diz. un teh.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Lat. val.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Matem.
Dator. -2.gr.

5.a

Sp. un ves.
Lat.un lit.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu)

5.b

Sp. un ves.
Lat.un lit.
Matem.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu)

5.c

Sp. un ves.
Lat.un lit.
Matem.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu)

6.a

Matem.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Diz. un teh.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Viz. māk.

6.b

Matem.
Diz. un teh.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Viz. māk.

7.a

Soc. zin.
Matem.
Ģeog.
Diz. un teh.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Sp. un ves.
Viz. māk.
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Dator. -1.gr.

7.b

Soc. zin.
Matem.
Ģeog.
Viz. māk.
Diz. un teh.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Matem.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

7.s

Diz. un teh.
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.

8.a

Diz. un teh.
Matem.
Ģeog.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat.un lit.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.

8.b

Diz. un teh.
Soc. zin.
Ģeog.
Matem.
Viz. māk.
Sp. un ves.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.

8.s

Diz. un teh.
Soc. zin.
Matem.
Sp. un ves.
Vēsture
Ģeog.
Viz. māk.

9.a

Soc. zin.
Ģeog.
Sp. un ves.
Ģeog.
Diz. un teh.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

9.b

Ģeog.
Soc. zin.
Diz. un teh.
Vēsture
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -1.gr.

9.s

Ģeog.
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Svešvaloda 1 (Angļu)

10.a

Diz un teh. I
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Biol. I
Sp. un ves.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Dabas.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Mat. I

11.a

Diz un teh. I
Sp. un ves.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -1.gr.
Svešvaloda I (vācu valoda B1) -2.gr.
Kult. un māk. pam.
Mat. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.

12.a

Sveš. II
Biol. II
Diz. un teh. II
Pub.uzst.
Sp. un ves.
Mat. I
Matem.II
Diz. un teh. II
Biol. II
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis