Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2020. gada decembrī


Klasesot
1
tr
2
ce
3
pk
4
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
11
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
18
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
25
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31

1.a

Matem.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

1.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.

1.c

2.a

Angl. val. -2.gr.
Kris. māc.

2.b

Kris. māc.

2.c

Kriev. val.
Kris. māc.
Matem.

3.a

3.b

Dabas.
Matem.
Kriev. val.

3.c

4.a

Soc. zin.
Sp. un ves.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Matem.

4.b

Dator. -2.gr.
Sports
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.

4.c

5.a

Soc. zin.
Literatūra
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Sports
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

5.b

Soc. zin.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Sports
Kriev. val.
Matem.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

5.c

Soc. zin.
Sports
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Kriev. val.
Lat.un lit.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.

6.a

Lat. vēst.
Sports
Matem.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Inform. -2.gr.
Kriev. val.
Soc. zin.
Literatūra
Lat.un lit. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

6.b

Lat. vēst.
Kriev. val.
Sports
Matem.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dabas.
Kriev. val.
Matem.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.

6.c

Kriev. val.
Lat. vēst.
Matem.
Dabas.
Literatūra
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.

7.a

Sports
Soc. zin.
Diz. un teh. -1.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

7.b

Sports
Dator. -2.gr.
Soc. zin.
Diz. un teh. -1.gr.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

8.a

Pas. vēst.
Mūzika
Sports
Kriev. val.
Ķīmija
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val.
Soc. zin.
Matem.
Fizika

8.b

Pas. vēst.
Viz. māk.
Biol.
Sports
Mūzika
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Fizika
Matem.
Soc. zin.

9.a

Sports
Pas. vēst.
Soc. zin.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Ķīmija
Fizika
Literatūra

9.b

Sports
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Ķīmija
Matem.
Mūzika
Kriev. val.
Literatūra
Fizika
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.

10.a

Literatūra -1.gr.
Prog. -2.gr.
Sports
Literatūra -1.gr.
Biol.
Fizika
Diz. un teh. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Ķīmija
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Diz. un teh. -2.gr.

11.a

Mūzika
Vēsture
Biol.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Matem.
Sports
Fizika
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Inform.

12.a

Ekon. -2.gr.
Vēsture
Sports
Kultūrol. -1.gr.
Biol.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Filoz. -2.gr.
Prog.
Angl. val. -1.gr.
Fizika
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -2.gr.
Literatūra
Lat. val. -1.gr.
Ķīmija
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
7
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
14
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
21
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
28
pr
29
ot
30
tr
31
ce

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2021. Jurijs Visockis