Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada decembrī


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk
31

1.a

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.

1.b

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dabas.

1.c

Dabas.
Lat. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.

2.a

Diz. un teh.
Viz. māk.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.

2.b

Lat.un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Lat.val. -2.gr.

2.c

3.a

Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.

3.b

Matem.
Kris. māc.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.

3.c

Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kris. māc.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Lat.val. -1.gr.

4.a

Dator. -2.gr.
Mūzika
Soc.zin. un vēs.
Sp. un ves.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.

4.b

Dator. -2.gr.
Soc.zin. un vēs.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sp. un ves.
Matem.
Mūzika
Dabas.
Dator. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.

4.c

5.a

Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Diz. un teh. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Soc.zin. un vēs.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sp. un ves.
Viz. māk.
Lat.un lit. -2.gr.
Teāt. māk.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -2.gr.

5.b

Lat.un lit. -2.gr.
Diz. un teh. -1.gr.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Soc.zin. un vēs.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dator. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

5.c

6.a

Kriev. val.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Māj. un teh. -2.gr.
Literatūra
Sports
Soc. zin.
Inform. -2.gr.
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

6.b

Mūzika
Matem.
Kriev. val.
Literatūra
Māj. un teh. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Sports -2.gr.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Inform. -2.gr.

6.c

Lat. vēst.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Sports
Soc. zin.
Literatūra
Matem.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Māj. un teh. -2.gr.

7.a

Mūzika
Vēsture
Matem.
Kriev. val. un lit.
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Sp. un ves.
Diz. un teh. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

7.b

Vēsture
Kriev. val. un lit.
Dator. -2.gr.
Diz. un teh. -1.gr.
Sp. un ves.
Angl. val. -1.gr.
Biol.
Soc. zin.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

7.c

Matem.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Vēsture
Biol.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Diz. un teh. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Sp. un ves.
Angl. val. -2.gr.
Matem.

8.a

Vēsture
Ķīmija
Diz. un teh. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Soc. zin.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

8.b

Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Diz. un teh. -1.gr.
Soc. zin.
Ģeog.
Sp. un ves.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -1.gr.

9.a

Kriev. val.
Ķīmija
Ģeog.
Literatūra
Soc. zin.
Pas. vēst.
Viz. māk.
Sports
Lat. vēst.
Biol.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.

9.b

Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Ģeog.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Sports
Literatūra
Lat. vēst.
Mūzika
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Biol.
Lat.un lit. -2.gr.

10.a

Sp. un ves.
Diz. un teh. -1.gr.
Ģeog.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Sp. un ves.
Prog. -1.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Fizika
Angl. val. -1.gr.
Matem.

11.a

Kult.pam.
Ģeog.
Sp. un ves.
Diz. un teh. -2.gr.
Prog. -1.gr.
Ķīmija
Angl. val. -2.gr.
Diz. un teh. -1.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Literatūra -1.gr.

12.a

Sports
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Kriev. val. un lit.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kultūrol.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Literatūra -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Literatūra -1.gr.
Matem.
Fizika
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2022. Jurijs Visockis