Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada decembrī


Klasestr
1
ce
2
pk
3
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
10
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
17
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
24
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk
31

1.a

Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.

1.b

Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Dabas.

1.c

Dabas.
Angl. val. -2.gr.
Matem.
Kriev. val. un lit.

2.a

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.val. -2.gr.

2.b

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.val. -2.gr.

2.c

3.a

Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

3.b

Kriev. val.
Sports
Kris. māc.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

3.c

Kriev. val.
Kris. māc.
Dabas.
Matem.
Kriev. val.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.

4.a

Dator. -2.gr.
Mūzika
Matem.
Soc.zin. un vēs.
Sp. un ves.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.

4.b

Matem.
Soc.zin. un vēs.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sp. un ves.
Mūzika
Dabas.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Dator. -1.gr.

4.c

5.a

Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Soc.zin. un vēs.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

5.b

Angl. val. -1.gr.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Soc.zin. un vēs.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

5.c

6.a

Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Mūzika
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Soc. zin.
Inform. -2.gr.
Lat. vēst.
Inform. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dabas.
Lat.val. -2.gr.
Matem.

6.b

Mūzika
Kriev. val.
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports -2.gr.
Soc. zin.
Lat. vēst.
Angl. val. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Lat.val. -2.gr.
Matem.
Dabas.
Inform. -2.gr.

6.c

Matem.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Literatūra
Mūzika
Sports
Angl. val. -2.gr.
Lat.val.
Dabas.

7.a

Matem.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Matem.
Biol.
Angl. val. -2.gr.
Lat.val. -2.gr.

7.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Angl. val. -1.gr.
Biol.
Soc. zin.
Matem.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Lat.val. -2.gr.
Biol.

7.c

Matem.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Sp. un ves.
Matem.
Biol.
Angl. val. -2.gr.

8.a

Vēsture
Soc. zin.
Ģeog.
Sp. un ves.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.

8.b

Vēsture
Soc. zin.
Ģeog.
Sp. un ves.
Matem.
Ķīmija
Kriev. val. un lit.

9.a

Kriev. val.
Ģeog.
Literatūra
Soc. zin.
Sports
Fizika
Lat. vēst.
Mūzika
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Angl. val.

9.b

Soc. zin.
Ģeog.
Kriev. val.
Sports
Literatūra
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Lat.un lit. -2.gr.
Ķīmija
Mūzika
Fizika
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Biol.
Biol.

10.a

Ģeog.
Ķīmija
Sp. un ves.
Soc.zin. un vēs.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika

11.a

Kult.pam.
Fizika
Ģeog.
Sp. un ves.
Ķīmija
Soc.zin. un vēs.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika

12.a

Sports
Vēsture
Fizika
Biol.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Kultūrol.
Ķīmija
Matem.
Literatūra -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
1
tr
2
ce
3
pk
6
pr
7
ot
8
tr
9
ce
10
pk
13
pr
14
ot
15
tr
16
ce
17
pk
20
pr
21
ot
22
tr
23
ce
24
pk
27
pr
28
ot
29
tr
30
ce
31
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2021. Jurijs Visockis