Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada decembrī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk
30

0.5.-6.

1.a

Matem.
Lat.un lit.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Soc. zin.
Lat.un lit.
Sp. un ves.

1.b

Lat.un lit.
Dabas.
Lat.un lit.
Sp. un ves.

1.c

Matem.
Lat.un lit.
Dabas.
Angl. val.
Soc. zin.
Lat. val.
Sp. un ves.

2.a

Matem.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val.

2.b

Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.

2.c

Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Soc. zin.
Lat.val.
Matem.

3.a

Dabas.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Diz. un teh.
Viz. māk.

3.b

Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dabas.
Diz. un teh.
Viz. māk.

4.a

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Mūzika
Soc. zin.
Matem.
Dabas.
Diz. un teh.

4.b

Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit. -1.gr.
Sp. un ves.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Dabas.
Mūzika
Matem.

4.c

Dator. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit. -1.gr.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Mūzika
Dabas.
Matem.

5.a

Diz. un teh.
Teāt. māk.
Dabas.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Angl. val.
Mūzika
Dator. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.

5.b

Diz. un teh.
Dabas.
Lat.un lit. -2.gr.
Matem.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Matem.

6.a

Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.
Mūzika
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Diz. un teh.
Matem.

6.b

Soc. zin.
Angl. val.
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Dabas.
Matem.

7.a

Kriev. val. un lit.
Viz. māk.
Soc. zin.
Angl. val.
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Mūzika
Diz. un teh.
Lat.un lit.
Biol.
Vēsture
Angl. val.

7.b

Soc. zin.
Viz. māk.
Angl. val.
Biol.
Mūzika
Vēsture
Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Angl. val.
Dator. -2.gr.

7.c

Angl. val.
Soc. zin.
Vēsture
Dator. -1.gr.
Diz. un teh.
Mūzika
Lat.un lit.
Angl. val.
Biol.

7.s

Angl. val.
Vēsture
Lat. val.
Soc. zin.
Biol.
Diz. un teh.
Mūzika
Ģeog.
Literatūra
Vāc.val.
Angl. val.

8.a

Ģeog.
Matem.
Sp. un ves.
Inžen.
Ķīmija
Soc. zin.
Dator. -1.gr.
Soc. zin.
Diz. un teh.
Fizika
Biol.
Lat.un lit.
Angl. val.
Mūzika
Dator. -2.gr.
Inžen.

8.b

Diz. un teh.
Matem.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Ķīmija
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Mūzika
Soc. zin.
Lat.un lit.
Biol.
Fizika

8.c

Diz. un teh.
Ģeog.
Matem.
Ķīmija
Soc. zin.
Ģeog.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Inžen.
Soc. zin.
Fizika
Mūzika
Biol.
Dator. -2.gr.
Angl. val.

8.s

Angl. val.
Ģeog.
Sp. un ves.
Sp. un ves.
Dator. -2.gr.
Literatūra
Ķīmija
Mūzika
Diz. un teh.
Biol.
Soc. zin.
Soc. zin.
Vēsture
Vāc.val.
Fizika
Angl. val.
Matem.

9.a

Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Ģeog.
Soc. zin.
Biol.
Vēsture
Inžen.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Diz. un teh.
Matem.

9.b

Diz. un teh.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Biol.
Dator. -2.gr.
Ģeog.
Angl. val. -1.gr.
Soc. zin.
Vēsture
Angl. val. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Inžen.
Fizika
Matem.

10.a

Angl. val. -1.gr.
Diz un teh. I
Lat. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Literatūra -1.gr.
Dabas.
Literatūra -2.gr.
Ekon.
Psihol.
Prog.
Soc.zin. un vēs.
Fizika -2.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Biol.
Soc.zin. un vēs. -2.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Psihol.
Dator. -1.gr.
Fizika -2.gr.
Dabas.
Rob. -1.gr.

11.a

Soc.zin. un vēs.
Kult.pam.
Biol.
Literatūra
Prog. -1.gr.
Ķīmija I
Soc.zin. un vēs.
Vāc.val.
Diz un teh. I
Ģeog.
Angl. val.
Fizika

12.a

Soc. zin. II
Biol.
Proj. darb.
Ķīmija
Uzņ.pam.
Ekon.
Soc. zin.
Diz. un teh. II
Fizika
Rob. -1.gr.
Biol.
Angl. val. -1.gr.
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis