Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2022. gada decembrī


Klasesce
1
pk
2
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
9
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
16
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
23
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk
30

1.a

Matem.
Dabas.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Soc. zin.
Matem.

1.b

Dabas.
Angl. val.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val.

1.c

Matem.
Dabas.
Angl. val.
Soc. zin.
Kriev. val.
Matem.

2.a

Lat.un lit.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val.

2.b

Lat. val.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Matem.
Soc. zin.
Angl. val.

2.c

Angl. val.
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Soc. zin.
Matem.
Lat.val.

3.a

Lat.un lit.
Soc. zin.
Matem.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Diz. un teh.
Viz. māk.
Dabas.

3.b

Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Matem.
Angl. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Dabas.

4.a

Diz. un teh.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Soc. zin.
Angl. val.
Matem.

4.b

Diz. un teh.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit. -1.gr.
Soc. zin.
Angl. val.
Matem.

4.c

Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit. -1.gr.
Diz. un teh.
Soc. zin.
Angl. val.
Mūzika
Matem.

5.a

Diz. un teh.
Dabas.
Soc. zin.
Sp. un ves.
Angl. val.
Mūzika
Dator. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.

5.b

Diz. un teh.
Dabas.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Matem.

6.a

Mūzika
Diz. un teh.
Sp. un ves.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Matem.

6.b

Diz. un teh.
Mūzika
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Angl. val.
Lat.un lit.
Dator. -1.gr.
Matem.

7.a

Matem.
Soc. zin.
Mūzika
Vēsture
Dator. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit.
Angl. val.

7.b

Matem.
Vēsture
Soc. zin.
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Matem.
Lat.un lit.
Angl. val.

7.c

Matem.
Vēsture
Soc. zin.
Mūzika
Dator. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit.
Angl. val.

7.s

Matem.
Vēsture
Soc. zin.
Matem.
Mūzika
Angl. val.
Vāc.val.

8.a

Ķīmija
Vēsture
Matem.
Inžen.
Dator. -1.gr.
Ģeog.
Soc. zin.
Mūzika
Lat.un lit.
Fizika
Angl. val.

8.b

Diz. un teh.
Vēsture
Dator. -1.gr.
Ķīmija
Matem.
Kriev. val. un lit.
Ģeog.
Angl. val.
Mūzika
Soc. zin.
Lat.un lit.
Fizika

8.c

Diz. un teh.
Vēsture
Ķīmija
Matem.
Sp. un ves.
Ģeog.
Lat.un lit.
Soc. zin.
Mūzika
Inžen.
Fizika
Angl. val.

8.s

Ķīmija
Vēsture
Sp. un ves.
Literatūra
Mūzika
Ģeog.
Soc. zin.
Fizika
Vāc.val.
Angl. val.

9.a

Ģeog.
Dator. -1.gr.
Dator. -2.gr.
Soc. zin.
Diz. un teh.
Vēsture
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Fizika
Inžen.

9.b

Diz. un teh.
Ģeog.
Dator. -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Vēsture
Fizika
Matem.
Inžen.

10.a

Lat. val. -1.gr.
Dabas.
Literatūra -1.gr.
Literatūra -2.gr.
Ģeog.
Prog.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Fizika

11.a

Literatūra
Prog. -1.gr.
Biol.
Ģeog.
Vāc.val.
Diz un teh. I
Angl. val.
Fizika

12.a

Biol.
Matem.II
Diz. un teh. II
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Fizika
Biol.
1
ce
2
pk
5
pr
6
ot
7
tr
8
ce
9
pk
12
pr
13
ot
14
tr
15
ce
16
pk
19
pr
20
ot
21
tr
22
ce
23
pk
26
pr
27
ot
28
tr
29
ce
30
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2022. Jurijs Visockis