Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2023. gada decembrī


Klasespk
1
pr
4
ot
5
tr
6
ce
7
pk
8
pr
11
ot
12
tr
13
ce
14
pk
15
pr
18
ot
19
tr
20
ce
21
pk
22
pr
25
ot
26
tr
27
ce
28
pk
29

1.a

Dabas.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Soc. zin.
Lat. val. -2.gr.
Mūzika

1.b

Svešvaloda 1 (Angļu)
Soc. zin.
Lat. val. -1.gr.
Dabas.
Mūzika

1.c

Dabas.
Soc. zin.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Lat. val. -2.gr.
Mūzika

1.d

Soc. zin.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Dabas.
Lat. val. -2.gr.
Mūzika

2.a

Lat.un lit.
Soc. zin.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Dabas.

2.b

Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Mūzika
Kriev. val. un lit.
Dabas.
Soc. zin. un vēst.
Matem.

2.c

Lat.un lit.
Soc. zin.
Mūzika
Dabas.
Matem.
Kriev. val. un lit.

3.a

Svešvaloda (Angļu)

3.b

Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.

3.c

Viz. māk.
Matem.
Svešvaloda (Angļu)
Kriev. val. un lit.
Lat.val.
Soc. zin.

4.a

Vāc.val.
Sp. un ves.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Lat. val. -1.gr.
Mūzika
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Matem.

4.b

Sp. un ves.
Lat. val. -1.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -2.gr.
Mūzika
Matem.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.

5.a

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Lat.un lit.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Mūzika

5.b

Sp. un ves.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Svešvaloda (Angļu)
Matem.
Mūzika

5.c

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Lat.un lit.
Mūzika
Matem.
Svešvaloda (Angļu)

6.a

Matem.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Sp. un ves.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Matem.

6.b

Matem.
Kriev. val. un lit.
Mūzika
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Matem.

7.a

Viz. māk.
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Sp. un ves.
Mūzika
Diz. un teh.
Vāc.val. -1.gr.
Ģeog.
Vāc.val. -2.gr.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Matem.

7.b

Lat. val. -1.gr.
Lat. val. I -2.gr.
Sp. un ves.
Mūzika
Soc. zin.
Ģeog.
Vāc.val.
Diz. un teh.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Matem.
Viz. māk.

7.s

Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Mūzika
Sp. un ves.
Diz. un teh.
Vāc.val. -2.gr.
Soc. zin.
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu) -1.gr.
Ģeog.
Vāc.val. -1.gr.

8.a

Matem.
Viz. māk.
Sp. un ves.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Soc. zin.
Mūzika
Lat.un lit.

8.b

Matem.
Ģeog.
Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Mūzika
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Soc. zin.

8.s

Sp. un ves.
Matem.
Mūzika
Viz. māk.
Ģeog.
Vāc.val.

9.a

Kriev. val. un lit.
Sp. un ves.
Mūzika
Viz. māk.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.
Soc. zin.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Vēsture

9.b

Kriev. val. un lit.
Soc. zin.
Vēsture
Lat.un lit. -2.gr.
Svešvaloda (Angļu) -2.gr.

9.s

Sp. un ves.
Mūzika
Viz. māk.
Svešvaloda 1 (Angļu)
Vāc.val.

10.a

Sp. un ves.
Dabas.
Ģeog.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Diz un teh. I
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.

11.a

Sp. un ves.
Ģeog. I
Dabas.
Kult. un māk. pam.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -2.gr.
Svešvaloda I (angļu valoda B2) -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Diz un teh. I
Vāc.val. -1.gr.

12.a

Sveš. II
Pub.uzst.
Sp. un ves.
Matem.II
Diz. un teh. II
Mat. I
Biol. II
1
pk
4
pr
5
ot
6
tr
7
ce
8
pk
11
pr
12
ot
13
tr
14
ce
15
pk
18
pr
19
ot
20
tr
21
ce
22
pk
25
pr
26
ot
27
tr
28
ce
29
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2023. Jurijs Visockis