Tikai reģistrētiem lietotājiem

Pārbaudes darbu grafiks 1.-12. klasēs 2021. gada februārī


Klasespr
1
ot
2
tr
3
ce
4
pk
5
pr
8
ot
9
tr
10
ce
11
pk
12
pr
15
ot
16
tr
17
ce
18
pk
19
pr
22
ot
23
tr
24
ce
25
pk
26

1.a

Matem.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

1.b

Kriev. val. un lit.
Lat.val. -2.gr.
Matem.

1.c

2.a

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kris. māc.
Kriev. val.
Matem.

2.b

Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit.
Kris. māc.
Kriev. val.
Matem.

2.c

Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Kris. māc.
Dabas.
Matem.

3.a

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Matem.
Kriev. val.

3.b

Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Kriev. val.
Matem.

3.c

4.a

Dator. -2.gr.
Dator. -1.gr.
Matem.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Viz. māk.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc.zin. un vēs.

4.b

Dator. -2.gr.
Matem.
Dator. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Soc.zin. un vēs.

4.c

5.a

Inform. -2.gr.
Inform. -1.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -1.gr.
Sports
Literatūra
Kriev. val.
Sports
Matem.

5.b

Viz. māk.
Literatūra
Dabas.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Sports
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Sports
Kriev. val.
Matem.

5.c

Viz. māk.
Lat.un lit.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Sports
Literatūra
Sports
Matem.
Kriev. val.

6.a

Inform. -1.gr.
Viz. māk.
Inform. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Pas. vēst.
Matem.
Soc. zin.

6.b

Inform. -1.gr.
Inform. -2.gr.
Viz. māk.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Lat.un lit. -1.gr.
Kriev. val.
Pas. vēst.
Matem.
Soc. zin.
Literatūra

6.c

Sports
Viz. māk.
Inform.
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Kriev. val.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat. vēst.
Soc. zin.
Pas. vēst.
Matem.
Sports
Literatūra

7.a

Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Dator. -1.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.
Mūzika
Biol.
Matem.

7.b

Dator. -1.gr.
Viz. māk.
Dator. -2.gr.
Kriev. val. un lit.
Lat.un lit.
Lat.un lit. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Biol.
Matem.

8.a

Ģeog.
Viz. māk.
Pas. vēst.
Lat. vēst.
Literatūra
Kriev. val.
Matem.
Ķīmija
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Literatūra
Kriev. val.
Mūzika
Angl. val.

8.b

Ģeog.
Pas. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Viz. māk. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Lat. vēst.
Kriev. val.
Matem.
Literatūra
Ķīmija
Lat.un lit. -1.gr.
Mūzika
Lat.un lit. -2.gr.

9.a

Lat. vēst.
Pas. vēst.
Viz. māk.
Mūzika
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.
Ķīmija
Fizika
Soc. zin.
Lat.un lit. -2.gr.
Lat.un lit. -1.gr.

9.b

Pas. vēst.
Angl. val. -1.gr.
Kriev. val.
Biol.
Mūzika
Viz. māk.
Matem.
Lat.un lit. -2.gr.
Fizika
Ķīmija
Soc. zin.
Literatūra
Lat.un lit. -1.gr.
Angl. val. -2.gr.
Biol.
Lat.un lit. -1.gr.
Lat.un lit. -2.gr.

10.a

Biol.
Prog. -2.gr.
Vāc.val. -1.gr.
Vāc.val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Biol.
Fizika
Ķīmija

11.a

Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Inform.
Angl. val. -1.gr.
Matem.
Vēsture
Ekon.
Kriev. val. un lit.
Angl. val. -2.gr.
Mūzika
Fizika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Matem.
Prog. -1.gr.
Prog. -2.gr.
Viz. māk.
Literatūra -2.gr.

12.a

Ķīmija
Prog.
Ģeog.
Ekon. -2.gr.
Vēsture
Biol.
Kultūrol. -1.gr.
Literatūra
Matem.
Kriev. val. un lit.
Fizika
Lat. val. -1.gr.
Lat. val. -2.gr.
Angl. val. -2.gr.
Angl. val. -1.gr.
Ķīmija
1
pr
2
ot
3
tr
4
ce
5
pk
8
pr
9
ot
10
tr
11
ce
12
pk
15
pr
16
ot
17
tr
18
ce
19
pk
22
pr
23
ot
24
tr
25
ce
26
pk

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:
      -Valsts pārbaudes darbi vai noslēguma pārbaudes darbi
© 2013.-2021. Jurijs Visockis